18 Dec 2018  

KBH: Overskyet, tåge, 3 °C

EU sender ekstraregning på to milliarder

Slagsmål om EU-budget i gang

EU sender ekstraregning på to milliarder

EU har indledt kampen om sit enorme budget på 8500 milliarder kroner fra 2021 til 2027. Og det tegner til at blive mere dramatisk end nogensinde, fordi hullet efter Brexit skal lukkes.

EU-kommissionens præsident, Jean-Claude Juncker, præsenterede onsdag Kommissionens udspil til EU's kommende budget.
FOTO: Emmanuel Dunand/AFP/Ritzau Scanpix
1 af 1

Danmark skal betale to milliarder kroner ekstra til EU. Sådan lyder forslaget fra EU-kommissionen, der netop har præsenteret sit udspil til EU’s flerårige budget på samlet set 8500 milliarder kroner for perioden 2021-2027.

EU forsøger at tilrane sig magt over en række nye områder, som at inddrive sine egne skatter. Det vil undergave medlemslandenes suverænitet.
Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU

Kommissionen vil hæve medlemslandenes bidragssatser med ti procent – fra 1 procent til 1,1 procent af medlemslandenes bruttonationalprodukt (BNP). I kroner og ører svarer det for Danmarks vedkommende til cirka to milliarder kroner ekstra.

Stigningen i medlemsbidraget skal lukke hullet i EU’s budget som følge af Brexit. Når Storbritannien til marts 2019 forlader EU, kommer EU til at mangle op mod 100 miliarder kroner årligt i sin kasse.

Penge til euro og grænsekontrol

Herudover kræver EU-kommissionen også, at EU får ret til at inddrive egne skatter og afgifter for at øge sine indtægter.

De mange milliarder i EU's budget skal blandt andet bruges på et nyt såkaldt reformstøtteprogram med et budget på 187 milliarder kroner, som skal sikre euro-reformer i medlemslandene og knytte ikke-euromedlemslande tættere på euroen.

Det nye budget afsætter også penge til at styrke grænsekontrollen i EU. Det skal ske ved at oprette en stående styrke på 10.000 grænsevagter og øge budgettet til overvågningen af EU's ydre grænse fra cirka 100 milliarder kroner til 255 milliarder kroner.

– Det virker helt forrykt, at EU nu vil afkræve medlemslandene og skatteborgerne endnu flere penge. Man burde forholde sig til virkeligheden efter Brexit og sænke EU’s budget. Men EU forsøger at tilrane sig magt over en række nye områder, som at inddrive sine egne skatter, og udvide grænsekontrollen og det militære samarbejde, og det vil undergave medlemslandenes suverænitet og kompetencer. Jo længere beslutningerne og pengene fjernes fra borgerne, jo mindre indflydelse har de, siger Rina Ronja Kari, som er medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

Undergraver suverænitet

Danmark betaler i forvejen hvert eneste år 18 til 20 milliarder kroner til EU. Men kun cirka ti milliarder kroner kommer tilbage til Danmark i form af EU-tilskud. Ifølge Rina Ronja Kari kunne de mange milliarder kroner, som danske skatteydere hvert år vinker farvel til, bruges bedre end af EU.

– Hvis EU-kommissionen får sin vilje skal Danmark betale to milliarder kroner mere om året til EU. Danmark giver allerede langt mere til EU, end vi får igen. Danske skatteydere skal ikke flås yderligere af et ødselt system, der drysser pengene væk. I stedet for at sende pengene til EU, burde de bruges på sundhed, velfærd og uddannelse i Danmark. Ting som danske skatteydere selv har kontrol med og kan få gavn af, siger Rina Ronja Kari.

Den danske regering har allerede bebudet, at den tager afstand fra EU-Kommissionens ønsker om at øge medlemsbidraget til EU.

Danmark er et af de lande, der – målt per indbygger – betaler mest til EU. Hver eneste dansker betaler hver dag 8,50 krone for at være medlem af EU, viser EU-kommissionens egne tal. Kun Irland, Belgien og Luxembourg betaler mere. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. maj. 2018 - 07:00   04. maj. 2018 - 07:10

EU-budget

ml@arbejderen.dk
EU's budget for 2021 til 2027

EU-kommissionen har præsenteret sit udspil til EU’s flerårige budget for perioden 2021-2027. Kommissionen lægger op til, at:

  • Øge medlemslandenes bidrag til EU-budgettet med ti procent - fra 1 procent til 1,1 procent af bruttonationalproduktet. Stigningen i medlemsbidraget skal lukke hullet i EU’s budget som følge af Brexit. Når Storbritannien til marts 2019 forlader EU, kommer EU til at mangle op mod 100 miliarder kroner årligt.

  • Give EU ret til at inddrive egne skatter og afgifter for at øge sine indtægter.

  • De mange milliarder i EU's budget skal blandt andet bruges på at at styrke grænsekontrollen i EU. Her forhøjes budgettet fra cirka 100 milliarder kroner til 255 milliarder kroner. Ligeledes afsættes 187 milliarder til et nyt såkaldt reformstøtteprogram, som skal sikre euro-reformer i medlemslandene og knytte ikke-euromedlemslande tættere på euroen.