26 Jan 2020  

KBH: Overskyet, dis, 4 °C

EU-politiker: Bliver jeg ikke valgt, stopper debatten om EU-medlemskab

Rina kæmper for genvalg

EU-politiker: Bliver jeg ikke valgt, stopper debatten om EU-medlemskab

Hvis Folkebevægelsen mod EU ikke bliver genvalgt til EU-parlamentet, forsvinder den offentlige debat om, hvorvidt Danmark skal være medlem af EU, siger Rina Ronja Kari i stort interview med Arbejderen.

FOTO: Olivier Hansen
1 af 1

Rina Ronja Kari har de sidste fem år været medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Lige nu kæmper hun og resten af Folkebevægelsen for at sikre, at hun kan bevare sin plads i Parlamentet ved EU-valget den 26. maj.

Vi er de eneste, der bliver ved med at stille spørgsmålstegn ved medlemskabet af EU.
Rina Ronja Kari

Der er nemlig brug for, at de danske EU-modstandere har en klar stemme i EU-systemet, siger Rina Ronja Kari i et stort interview med Arbejderen.

– Hvis ikke Folkebevægelsen mod EU er repræsenteret i Parlamentet, vil vi ende i en situation, hvor der i den offentlige debat  ikke bliver diskuteret, hvorvidt EU skal have mere magt, og om vi fortsat skal være medlem. Vi er de eneste, der bliver ved med at stille spørgsmålstegn ved medlemskabet af EU og sørger for, at vi bliver ved med at have en diskussion om for eller imod EU, siger hun.

Som valgt til EU-parlamentet er Folkebevægelsen sikret deltagelse i partilederrunder og andre vigtige EU-debatter på tv og i andre medier. Bevægelsen vil få langt mindre taletid i medierne, hvis den ikke er repræsenteret i Parlamentet.

Lige nu bruger Rina Ronja Kari valgkampen til at rejse debatten om dansk medlemskab af EU. Hun er godt klar over, at mange danskere på grund af de kaotiske forhold omkring brexit holder sig tilbage fra at kræve Danmark ud af EU.

– Men det er ikke brexit, der er problemet, det er de britiske politikeres uansvarlighed. EU-tilhængerne i det britiske underhus opfører sig dybt uansvarligt og forhindrer en fornuftig udtræden af EU, der lever op til det, som et flertal af befolkningen har stemt for, konstaterer den danske EU-parlamentariker.

Brexit får ikke Folkebevægelsen mod EU til at stoppe kampen for en dansk folkeafstemning om EU-medlemskabet. 

– Men inden en afstemning skal danskerne have et år til at gennemføre en grundig debat om alternativer til EU. En folkeafstemning skal sikre et klart folkeligt mandat til, hvad der skal ske efter en udtræden, så EU-begejstrede politikere ikke kan løbe om hjørner med befolkningens ønske, fastslår Rina Ronja Kari.

Læs interviewet om, hvordan Folkebevægelsen mod EU arbejder i EU-parlamentet her.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. apr. 2019 - 15:41   02. maj. 2019 - 09:55

EU-valg

ur@arbejderen.dk
Rød bog: Rina Ronja Kari
  • Født i 1985 på Nørrebro i København.
  • Medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU siden februar 2014.
  • Uddannet cand. soc. i virksomhedsledelse på Roskilde Universitet.
  • Har arbejdet som organisationssekretær hos Pædagogstuderendes Landssammenslutning.
  • Bor på Amager med sin mand Christian Bierlich og deres datter Stella.
  • Blev aktiv EU-modstander som 15-årig op til folkeafstemningen om euroen.