15 Nov 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, tåge, 7 °C

EU-modstandere kortlægger alternativer

Danmark uden EU

EU-modstandere kortlægger alternativer

Efter Brexit klæder Folkebevægelsen mod EU sine aktive på for at kunne tage debatten om, hvorfor Danmark er bedre stillet udenfor EU, og hvad alternativerne er til Unionen.

Aktive unionsmodstandere mødtes i lørdags for at diskutere alternativer til EU.
FOTO: Aage Christensen
Aktive unionsmodstandere mødtes i lørdags for at diskutere alternativer til EU.
FOTO: Aage Christensen
Aktive unionsmodstandere mødtes i lørdags for at diskutere alternativer til EU.
FOTO: Aage Christensen
Aktive unionsmodstandere mødtes i lørdags for at diskutere alternativer til EU.
FOTO: Aage Christensen
Aktive unionsmodstandere mødtes i lørdags for at diskutere alternativer til EU.
FOTO: Aage Christensen

Der er alternativer til EU – både når det gælder økonomi, samhandel, fred og sikkerhed, menneskerettigheder samt udveksling af studerende over grænser.

Det slog aktive unionsmodstandere i Folkebevægelsen mod EU på en konference i weekenden, der satte fokus på alternativer til EU.

Når vi ikke længere er bundet af EU's diktater, kan vi selv passe på vores velfærd, miljø og sundhed.
Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU

– Vi skal turde drømme og se fremad. Og vi skal tage vores drømme med ud til borgerne. Vi peger ikke på en vej. Der er plads til mange forskellige drømme hos os. Når vi ikke længere er bundet af EU's diktater, kan vi selv passe på vores velfærd, miljø og sundhed, indledte Folkebevægelsen mod EU's medlem af EU-parlamentet, Rina Ronja Kari.

Dagen blev brugt i workshops med fem forskellige temaer: Norden, handelsaftalerne EFTA og EØS, Europarådet og OSCE, FN og UNHCR, hvordan får vi en dansk folkeafstemning – hvorfor er vi imod EU?

– Ja-politikere og medierne tuder os ørene fulde om, at "det er urealistisk at komme ud af EU". Men Storbritanniens Brexit viste, at det godt kan lade sig gøre, forklarede Karina Rohr Sørensen, som holdt workshoppen om, hvordan vi får en dansk folkeafstemning

– Vi er nødt til at kunne svare på spørgsmålet: Hvorfor vil vi ud af EU? Vi får kun en folkeafstemning, hvis vi skaber alliancer med eksempelvis bevægelsen mod handelsaftaler som TTIP og CETA. Og vi skal alliere os med fagbevægelsen og koble problemerne med social dumping og presset på danske løn- og arbejdsforhold sammen med EU's Indre Marked. Det Indre Marked og arbejdskraftens frie bevægelighed er hele grundlaget for EU. Derfor kan vi kun løse problemerne ved at komme ud af EU, lød det fra Karina Rohr Sørensen.

Norge - aktiv fredsmægler

I øjeblikket står 94 procent af verdens befolkning udenfor EU - heriblandt Norge. Kjell Dahle fra Nei til EU i Norge fortalte om de muligheder, det giver.

Eksempelvis skal Norge ikke skal følge EU's udenrigspolitik og terrorlister. Derfor har Norge kunnet være fredsmægler og gå i dialog med oprørsgrupper som FARC i Colombia, PKK i Tyrkiet og De Tamilske Tigre i Sri Lanka. Norge var hovedaktør i fredsaftalen i Colombia.

Norge er via den såkaldte EØS-aftale en del af EU’s Indre Marked. Men hvis EU vedtager et direktiv, som Norge ikke ønsker skal gælde i deres land, kan de afvise det. Faktisk afviste den daværende norske socialdemokratiske regering EU’s postdirektiv. Efterfølgende kom der dog en borgerlig regering, som tilsluttede Norge til postdirektivet.

Men fordi Norge står udenfor EU, slipper landet for Unionens mange direktiver og forordninger, der skal harmonisere landenes regler. Norge indfører kun én tiendedel af EU's love. Fra 2000-2013 gennemførte Norge 4724 EU-retsakter. I samme periode vedtog EU 52.183 direktiver og forordninger.

Danmark kan tage egne initiativer

Som medlem er Danmark underlagt EU's udenrigspolitik, der forfølger Unionens interesser. Og EU har udpeget en udenrigsminister, så EU kan tale med een stemme i eksempelvis FN.

Lave Knud Broch, suppleant til EU-parlamentet, påpegede, at et Danmark udenfor EU kan tage initiativer i FN.

– Det gælder på klimaområdet, udviklingsområdet og ikke mindst fredsområdet. Danmark kan sammen med Norge blive aktiv inden for fredsmægling, og her spiller FN en vigtig rolle.

– En udmeldelse af EU vil også give os frihed til at gøre en større indsats for menneskerettighederne og miljøet. EU's udenrigspolitik, EU's indremarked og EU's handelspolitik begrænser Danmarks muligheder for at tage egne initiativer inden for disse områder.  Uden for EU vil Danmark heller ikke være nødt til at sende penge til EU's u-landsarbejde. De midler er blevet taget fra FN's u-landsarbejde, og jeg synes det er bedre, hvis vi igen arbejder for at give FN halvdelen af udviklingsmidlerne, lød det fra Lave Knud Broch.

01. nov. 2016 - 14:00   01. nov. 2016 - 14:10

Reportage

ml@arbejderen.dk