04 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

EU kræver mere magt - ude og hjemme

Mindre veto - flere flertalsafgørelser

EU kræver mere magt - ude og hjemme

Det skal være slut med enstemmighed, når det gælder udenrigspolitik og skat. EU skal fremover kunne træffe beslutninger med kvalificeret flertal, så det bliver lettere at tale med en stemme i verden.

Det er tid til at EU spiller en mere aktiv rolle i verden, lød budskabet fra formanden for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, da han holdt sin årlige State of the European Union-tale.
FOTO: Etienne Ansotte/European Union
1 af 1

Vetoretten skal afskaffes på yderligere to områder. Til gengæld skal EU have ret til at bestemme med kvalificeret flertal, når det gælder udenrigspolitik og dele af skatteområdet.

Der er stærkt behov for EU over hele verden. For at imødekomme dette behov må EU tale med én stemme på verdensscenen.
Jean-Claude Juncker, formand for EU-kommissionen

Det var budskabet, da formanden for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, i dag holdt sin årlige såkaldte State of the European Union-tale i EU-parlamentet.

I talen gør han status over Unionens tilstand og udstikker retningen for, hvordan EU skal udvikle sig. I alt fremlagde Juncker 18 initiativer, der skal styrke Unionen.

– Vi bør overgå til kvalificeret flertal, når det gælder konkrete områder som menneskerettigheder og civile missioner, foreslog Juncker blandt andet.

Det er ikke kun på de indre linjer, at EU's magt skal øges, men også globalt - både økonomisk og miliært.

– Hvis EU forener sig politisk, økonomisk og militært, kan unionen styrke sin rolle i verden. Det er tid til, at vi begynder at være en global spiller. Derfor fremsatte jeg – trods stor modstand – ideen om et fælles EU-forsvar allerede i 2014. Vi ønsker at blive mere selvstændige og leve op til vores globale forpligtelser, sagde Juncker.

EU-kommissionens formand mente, at det er på tide, at "EU tager sin skæbne i egne hænder og spiller sin rolle som en Union, der former verden".

– EU skal være en mere selvstændig international aktør... EU skal væk fra sidelinjen i verdens anliggender. EU kan ikke længere være tilskuer eller kommentator til internationale begivenheder. Europa skal være en aktiv spiller og skaber af morgendagens verden... Der er stærkt behov for EU over hele verden. For at imødekomme dette behov må EU tale med én stemme på verdensscenen, lød det fra Jean-Claude Juncker.

Kerneområder for nationalstaten

Blandt tilhørerne var Rina Ronja Kari, der sidder i EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

– Netop udenrigspolitkken og skatteområdet er kerneområder for enhver nationalstat, siger Rina Ronja Kari til Arbejderen kort efter talen.

– Konsekvensen af Junckers forslag er, at Danmark kan blive stemt ned på, hvilken udenrigspolitik vi skal føre, og hvordan vi skal beskatte virksomheder. Det kan få store konsekvenser for vores velfærd. Og det risikerer at starte en glidebane, hvor EU med tiden tiltager sig ret til at opkræve flere og flere skatter.

– Det er fuldstændig koblet af den virkelige verden at tro, at man kan løse EU's problemer ved at give EU mere magt. Flere EU-beslutninger betyder bare, at det bliver endnu sværere at få indflydelse, og det undergraver demokratiet endnu mere, påpeger Rina Ronja Kari.

Vil øge sin magt globalt

For at øge EU's magt ønsker Juncker, at euroen styrkes som international valuta. Euroen er i dag verdens andenmest anvendte valuta, og 60 lande har på den ene eller anden måde knyttet deres valuta til euroen. Men euroen skal udbredes endnu mere, mener EU-kommissionen.

Hvert år afregner EU 80 procent af regningen for sin energiimport – svarende til en værdi af 300 milliarder euro – i dollar. Det skal ændres:

– Det er absurd. EU-kommissionen vil præsentere initiativer, der skal styrke euroens internationale rolle, lød budskabet fra Juncker.

EU vil også styrke sine investeringer i Afrika med 23 procent samt indgå en handelsaftale mellem de to kontinenter, EU og Afrika.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. sep. 2018 - 15:13   12. sep. 2018 - 15:26

EU

ml@arbejderen.dk