04 Dec 2020  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

EU-handelsaftale møder kritik: Underminerer demokrati og klima

Nyt læk om EU's Mercosur-aftale

EU-handelsaftale møder kritik: Underminerer demokrati og klima

Demokratiet og de nationale, folkevalgte parlamenter bliver kørt ud på et sidespor, hvis handels- og investeringsaftalen mellem EU og Mercosur-landene får sine egne organer, der skal fortolke og løbende ændre i reglerne for eksempelvis sprøjtegifte, advarer Greenpeace.

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og Mercosur-landene underminerer både demokrati og klima, advarer Greenpeace.
FOTO: Anne Barth/Greenpeace
1 af 1

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og Mercosur skal have sit eget råd og egne komitéer, der skal kunne træffe bindende beslutninger udenom de nationale, folkevalgte parlamenter. Det viser et læk af den hidtil dybt hemmeligholdte forhandlingstekst, som Greenpeace har offentliggjort.

EU-Mercosur-assosierings-aftalen opretter strukturer, der ligger udenfor de normale demokratiske processer.
Juergen Knirsch, Greenpeace

EU-kommissionen og Mercosur-landene indgik i juni sidste år en overordnet principaftale om en fælles handels- og investeringsaftale. Siden da har de to handelsblokke i hemmelighed forhandlet om selve indholdet af en endelig associeringsaftale. Med de lækkede dokumenter får offentligheden indblik i, hvad aftalen indeholder konkret.

Det er det 59 sider lange udkast til en endelig associeringsaftale mellem EU og Mercosur-landene, som Greenpeace nu har lækket.

EU er lige nu i gang med at oversætte aftalen til samtlige sprog i EU, så den kan forelægges EU's udenrigsministre og EU-parlamentet. EU's udenrigsministre får en orientering om aftalen på deres næste møde den 9. november.

Undergraver demokratiet 

De lækkede dokumenter beskriver i detaljer, hvordan EU-Mercosur skal have sine egne organer og strukturer, der kan træffe sine egne beslutninger uden om de nationale parlamenter. 

Med aftalen oprettes et råd og to komitéer, der skal håndhæve aftalen og sikre, at landene lever op til kravene. Staterne skal kunne idømmes sanktioner, hvis de ikke lever op til kravene om at liberalisere handelen med varer og tjenesteydelser.

– De lækkede dokumenter afslører, at EU-Mercosur-associeringsaftalen opretter strukturer, der ligger udenfor for de normale demokratiske processer, og som ekskluderer de nationale parlamenter fra at træffe beslutninger. Ifølge den lækkede aftale oprettes et "associeringsråd" og "associeringskomitéer", der har ret til at træffe bindende beslutninger og fortolkninger af aftalen uden at tage demokratiske hensyn og uden at involvere de nationale parlamenter, siger handelsekspert hos EU-kontoret i Greenpeace International, Juergen Knirsch, til Arbejderen.

"Associeringsrådet" og "associeringskomitéerne" kan vedtage bindende fortolkninger eller ændre i bilagene til aftalen. Eksempelvis ændre i bilag, der regulerer de sprøjtegifte, som EU fremover skal importere fra Mercosur-landene, samt vedtage regler, der er gode for handelen, men dårlige for beskyttelsen af miljøet og forbrugerne, advarer Juergen Knirsch.

Han fortsætter:

– Vi ved af erfaring fra lignende "levende aftaler" som CETA-handels- og investeringsaftalen mellem EU og Canada, at den slags aftaler bliver brugt til aktivt at undergrave miljø- og forbrugerbeskyttelsen.

Han uddyber:

– Aftalen er en såkaldt "levende aftale", der hele tiden kan udvikle sig. Det betyder, at de organer, der nedsættes med aftalen, ikke bare skal fortolke aftalen, men også kan ændre den – uden at spørge de nationale parlamenter i EU-landene og i Mercosur-landene, selvom beslutningerne i høj grad vedrører deres arbejde. I vores demokrati er det parlamenterne, der vedtager loven, men de bliver ekskluderet i den fremtidige fortolkning af aftalen, hvis EU-Mercosur-aftalen bliver vedtaget. Det er en omgåelse af vores demokrati.

Aftalen indeholder godt nok et såkaldt bæredygtighedskapitel, der består af en række forpligtigelser, som binder staterne til at overholde de internationale aftaler i International Labour Organizations (ILO's) konventioner for arbejderrettigheder og Parisaftalen.

Problemet er bare, at der ingen sanktionsmuligheder er, hvis staterne ikke lever op til forpligtelserne om arbejderrettigheder og miljø – modsat aftalens bestemmelser om liberaliseringer, hvor der er rig mulighed for at håndhæve reglerne og idømme sanktioner, hvis ikke landene afskaffer told og liberaliserer handelen.

– At Mercosur-traktaten tilsyneladende ikke omfatter miljøbestemmelser eller muligheder for at gribe ind overfor menneskerettighedskrænkelser eller miljøforbrydelser gør det åbenlyst, at aftalen må forkastes, siger Johan Keller fra organisationen NOAH til Arbejderen.

Alvorligt for klima og miljø

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og Mercosur-landene skal øge handelen med en lang række klimaskadelige varer som oksekød, sprøjtegift, benzin- og dieselbiler og soja til den europæiske kødproduktion. Aftalen vil altså medføre øget produktion af varer, som det er nødvendigt at skære ned på, hvis vi skal klimakrisen til livs, advarer miljøorganisationer.

Aftalen sænker toldsatserne med 90 procent mellem de to handelsblokke på en lang række klimaskadelige varer. EU gerne vil sælge mere ost, smør og benzin- og dieselbiler til Sydamerika. Til gengæld skal EU importere mere ethanol, kød og soja fra Mercosur-landene.

– NOAH har det seneste år gentagne gange advaret mod Mercosur-traktaten, som især Tyskland driver frem gennem EU-systemet. For dem handler det om at sælge fossilbiler i Sydamerika, og så må EU importere en masse kød og soya til dumpingpriser fra blandt andet de afbrændte og ryddede områder af Amazonas, forklarer Johan Keller fra NOAH.

Aftalen vækker jubel hos store kvægproducenter i Mercosur – men bliver mødt af kritik fra europæiske bønder, som skal konkurrere med det billige kød fra Sydamerika.

En lang række klima- og miljøorganisationer fordømmer aftalen, fordi øget handel med oksekød og soja vil undergrave bæredygtighed og klima. Greenpeace har endda kaldt aftalen "en miljømæssig katastrofe på begge sider af Atlanten".

I dag kan Mercosur sælge 200.000 ton oksekød til EU – det er Mercosurs samlede eksportkvote til EU. Aftalen øger denne kvote til 299.000 ton – altså en stigning på 50 procent. Det vil føre til en belastning af klimaet svarende til over 7 millioner tons CO2 om året. De store konsekvenser for klimaet ved produktion af oksekød i Mercosur skyldes både den direkte kvægproduktion og den afskovning, som sker for at skabe plads til kvæget.

Aftalen betyder også, at tolden på passagerbiler fra EU skal afskaffes. Derfor var den europæiske bilindustri hurtigt ude og juble over aftalen.

Aftalen indeholder andet – og meget mere – end liberalisering af told og kvoter. Aftalen indeholder også en række bestemmelser om alt fra miljøstandarder til liberalisering af offentlige serviceydelser.

Aftale kan stoppes

Mercosur-aftalen skal vedtages med enstemmighed i EU's Ministerråd og godkendes i EU-parlamentet og i de nationale parlamenter i EU-landene. Det er altså stadig muligt at bremse aftalen.

En række miljø- og klimaorganisationer arbejder allerede på at skabe et folkeligt pres mod Mercosur-aftalen. Du kan blandt andet skrive under på en appel om at stoppe Mercosur-aftalen.

I det hollandske underhus afviste et flertal udenom regeringen i juni handelsaftalen og krævede at: "Regeringen skal informere EU-kommissionen om, at Holland trækker sin støtte til Mercosur-aftalen tilbage", hedder det i parlamentets vedtagelse.

Det er ikke kun Hollands parlament, der er i vejen for aftalen. Sidste efterår besluttede et udvalg i det østrigske parlament at pålægge regeringen at nedlægge veto i EU mod aftalen. Også det vallonske delstatsparlament i Belgien har meddelt, at man siger nej til aftalen.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. okt. 2020 - 07:52   19. okt. 2020 - 09:57

Frihandel

ml@arbejderen.dk
EU-Mercosur handels- og investeringsaftale
  • EU-Mercosur er en handelsaftale mellem EU og handelsunionen Mercosur, som består af de fire sydamerikanske lande Argentina, Brasilien, Uruguay og Paraguay.
  • Aftalen blev efter 20 års forhandlinger færdiggjort i juni 2019.
  • Hvis aftalen bliver vedtaget, vil den omfatte 780 millioner mennesker, hvorved det bliver den største handelsaftale, EU nogensinde har indgået.
  • Aftalen vil afskaffe 90 procent af tolden på varehandel mellem EU og Mercosur-landene. EU’s primære eksportvarer til Mercosur er industriprodukter som biler, kemikalier og medicin. Mercosurs eksportvarer til EU er hovedsageligt landbrugsprodukter som kød, soja, kaffe og tobak. Målet med at fjerne told og kvoter er at maksimere handlen med disse produkter.