20 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

EU angriber dansk RUT-register

Åbner sag mod Danmark

EU angriber dansk RUT-register

Byggefagenes Samvirke opfordrer regeringen til at stå fast imod EU-kommissionen, som nu vil have Danmark til at droppe kravet om, at udenlandske firmaer skal lade sig registrere, før de udfører arbejde her i landet.

– Den danske regering skal ikke være nikkedukker til EU-kommissionen og lade "arme-ben-firmaer slippe uden om RUT-registeret, understreger John Ekebjærg-Jakobsen, formand for Byggefagenes Samvirke.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Alle udenlandske firmaer – både med og uden ansatte – skal melde sig til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere, RUT, før de udfører arbejde i Danmark. 

Når det er EU, som fører kniven og prøver at tvinge Folketinget til at ændre gældende love, så bliver det sværere for fagbevægelsen at agere.
John Ekebjærg-Jakobsen, Byggefagenes Samvirke

Men det  er i strid med EU-lovgivningen, når Danmark kræver, at også udenlandske selvstændige uden ansatte skal lade sig registrere. Det skriver EU-kommissionen til regeringen i en såkaldt åbningsskrivelse – det første skridt på vejen til at slæbe Danmark for EU-domstolen.

Mange udenlandske "selvstændige" uden ansatte, som EU-kommissionen nu vil have undtaget fra registreringen, er i virkeligheden ansatte, blot udstyret med eget momsnummer, påpeger John Ekebjærg-Jakobsen, formand for Byggefagenes Samvirke. Han mener, at det vil forringe indsatsen mod social dumping, hvis de kan slippe uden om at lade sig registrere:

– At arbejderrettigheder bliver udhulet af kapitalen og arbejdsgiverne er ikke nyt, men når det er EU, som fører kniven og prøver at tvinge Folketinget til at ændre gældende love, så bliver det sværere for fagbevægelsen at agere, siger John Ekebjærg-Jakobsen til Arbejderen.

Mulighed for dagbøder

Åbningsskrivelsen fra EU-kommissionen kommer, efter at pres fra Byggefagenes Samvirke har været med til at sikre en ændring i udstationeringsloven, så Arbejdstilsynet siden 1. juli i år har haft bemyndigelse til at udstede administrative dagbøder til udenlandske virksomheder, indtil de har tilmeldt sig RUT-registeret. De udenlandske firmaer har ellers hidtil bare kunnet rejse fra den bøde, de er blevet idømt, hvis de ikke har ladet sig registrere.

RUT-registreringen er Ifølge EU-kommissionens åbningsskrivelse en begrænsning af friheden til at udføre tjenestetydelser overalt i EU. Og en sådan begrænsning kan man kun lave, hvis man kan begrunde det med "tvingende almene hensyn såsom folkesundheden eller miljøbeskyttelse", skriver EU-kommissionen.

Men EU's servicedirektiv, som EU-kommissionen henviser til, har hele fire begrundelser, som kan bruges, når det gælder om at begrænse den frie bevægelighed for tjenesteydelser i EU: Den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, den offentlige sundhed og beskyttelsen af miljøet, oplyser John Ekebjærg-Jakobsen.

– Registreringen sker netop "af hensyn til den offentlige orden", så vi er sikre på, at de overholder dansk lovgivning, betaler skat og så videre. Registreringen skal også sikre, at Arbejdstilsynet og andre myndigheder kan kontrollere, at arbejdsmiljøet er forsvarligt – altså "af hensyn til den offentlige sundhed", påpeger han.

Stå fast

Byggefagenes Samvirke overvejer nu at gå til Folketingets beskæftigelsesudvalg og andre folketingspolitikere for at gøre opmærksom på disse pointer.

John Ekebjærg-Jakobsen understreger, at åbningsskrivelsen ikke er en ordre fra EU, men i første omgang kun et krav om at regeringen forklarer sig. Han opfordrer regeringen til at stå fast:

– Den danske regering skal ikke være nikkedukker for EU-kommissionen og lade arme-ben-firmaer slippe uden om RUT-registeret.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen bekræfter overfor Arbejderen, at Danmark har modtaget åbningsskrivelsen, og at han er nu ved at nærlæse den. Derfor har han ikke nogen kommentarer på nuværende tidspunkt.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. nov. 2018 - 05:00   28. nov. 2018 - 05:00

Social dumping

he@arbejderen.dk
RUT-register
  • Register over Udenlandske Tjenesteydere, RUT-registret, blev indført i 2009.

  • Alle udenlandske tjenesteydere, der vil udføre arbejde i Danmark, har pligt til at tilmelde sig registeret senest den dag, hvor de påbegynder arbejdet. Her skal de blandt andet oplyse om arbejdssted, arbejdets varighed, antallet af ansatte samt navn og adresse på en kontaktperson.

  • Offentligheden, og dermed fagbevægelsen, har siden 1. januar 2011 haft adgang til at få oplyst virksomhedernes arbejdssted og tidspunktet for arbejdet i Danmark via hjemmesiden virk.dk/rut.