28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

Enhedslisten stiller op til næste EU-valg

Efter hed debat

Enhedslisten stiller op til næste EU-valg

Et klart flertal på årsmødet besluttede, at Enhedslisten skal stille op ved næste valg til EU-parlamentet, mens et snævert flertal samtidig vedtog, at partiet skal prioritere opbygningen af Folkebevægelsen.

Det står klart, at det blev et ja til selvstændig opstilling.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Enhedslistens årsmøde besluttede søndag, at partiet stiller selvstændigt op ved det næste valg til EU-parlamentet i 2019. Indtil nu har Enhedslisten i stedet opfordret til at stemme på Folkebevægelsen mod EU.

Beslutningen blev taget efter to timers debat, hvor mere end 55 delegerede var på talerstolen.

Hvad har indtil nu forhindret Enhedslisten i at føre en klar socialistisk EU-modstand?
Jens Borking

222 stemte for selvstændig opstilling, mens 110 støttede forslaget om, at Enhedslisten ikke skal stille op på egen liste.

Beslutningen indebærer, at Enhedslisten vil arbejde for at indgå i valgforbund sammen med Folkebevægelsen og vil opfordre sine medlemmer til at deltage aktivt i valgkampen for både Enhedslisten og Folkebevægelsen. 

Usikkerhed om penge

Det vedtagne forslag indeholder også et punkt om, at Enhedslisten vil sikre Folkebevægelsen en vis portion penge, hvis de to parter indgår i valgforbund og kun Enhedslisten bliver valgt.

Men folketingsmedlem Christian Juhl pegede på, at det ifølge EU's regler ikke er muligt at overføre EU-penge til andre.

Det var Christian Juhl, der argumenteret for forslaget om ikke at stille selvstændigt op. Han advarede om, at en selvstændig opstilling kan betyde, at Folkebevægelsen mister sit mandat i EU-parlamentet. 

– Tilhængerne af opstilling taler om nødvendigheden af en socialistisk EU-modstand. Men hvad er det egentlig? Folkebevægelsen arbejder jo allerede i dag med vores kerneområder som strejkeretten, farlige kemikalier, flygtninge, TTIP, velfærd, social dumping, skattely, demokrati og så videre, sagde Christian Juhl.

– Der sker i øjeblikket en styrkelse af venstrefløjen i hele Europa. Det er vigtigt, at vi er med og kan lave fælles strategier med andre venstrefløjsbevægelser. Vi skal vise sammenhængen mellem EU´s liberalistiske natur og nedskæringspolitikken, sagde modsat folketingsmedlem Rune Lund i sin argumentation for et ja til selvstændig opstilling.

For og imod

De mange indlæg i debatten var stort set ligeligt fordelt mellem modstandere og tilhængere af selvstændig opstilling.

Tilhængerne slog især på nødvendigheden af en socialistisk EU-modstand for at styrke venstrefløjen i Europa og bekæmpe det EU, der har udviklet sig til et ultraliberalt projekt, og bremse de yderste højrekræfters fremgang.

– Vi har brug for en stærkere politisk og social stemme, der ikke kun taler om at komme ud af EU, men om fælles social kamp i Europa, sagde for eksempel Jacob Nerup.

Der blev også slået på, at mange unge ikke kender Folkebevægelsen.

Modstanderne af selvstændig opstilling henviste til det problematiske i, at Enhedslisten, som kalder sig bevægelsernes parti, ødelægger en folkelig bevægelse. Mange understregede Folkebevægelsens betydning i forhold til at samle hjemløse EU-modstandere fra andre partier og kunne vinde folkeafstemninger om EU.

– Hvad har indtil nu forhindret Enhedslisten i at føre en klar socialistisk EU-modstand. I hvert fald ikke Folkebevægelsen. Og vi kan samarbejde med alle mulige venstreorienterede mennesker rundt omkring i verden uden at sidde i EU-parlamentet, sagde Jens Borking.

Et forslag om at Enhedslisten skal prioritere opbygningen af Folkebevægelsen lokalt blev vedtaget med 154 stemmer for og 150 imod.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. maj. 2016 - 17:18   16. maj. 2016 - 12:30

EU-opstilling

ur@arbejderen.dk
Beslutningsprocessen
  • Enhedslisten besluttede på sit årsmøde sidste år, at årsmødet i 2016 skulle tage stilling til selvstændig opstilling til EU-parlamentet.
  • Inden skulle gennemføres en vejledende urafstemning. 31,7 procent af partiets medlemmer deltog i urafstemningen. 57 procent sagde ja til selvstændig opstilling, mens 34,9 procent var imod.
  • På det igangværende årsmøde stemte 222 for selvstændig opstilling, mens 110 stemte for forslaget om ikke at stille op. Sidstnævnte forslag faldt dermed bort. En endelig afstemning om selvstændig opstilling viste 241 stemmer for og 86 stemmer imod. 17 undlod at stemme.