30 Oct 2020  

KBH: Overskyet, let støvregn, 10 °C

Enhedslisten har plan for 30 timers arbejdsuge

Opfordring til debat

Enhedslisten har plan for 30 timers arbejdsuge

Med kravet om senere pensionsalder og tusindvis af arbejdsløse og stress-ramte er det nødvendigt at sætte arbejdstiden ned til 30 timer om ugen, mener Enhedslisten, der er klar med en gennemregnet plan.

Én ud af fire af 3F's medlemmer forlader arbejdsmarkedet omkring 60-årsalderen, og bygningsarbejdere, rengøringsassistenter og lastbilchauffører har en kortere levetid end gennemsnittet af alle danskere.
FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1

Enhedslisten har netop lanceret et udspil om en 30 timers arbejdsuge. Det sker i en tid, hvor et flertal af Folketingspolitikere kræver, at vi skal være ældre, før vi kan gå på pension koblet med daglige fortællinger om folk, der ikke kan få et arbejde eller går ned med stress.

Det er på tide, at arbejderklassen og fagbevægelsen samler sig om et fælles krav, der kan bringe os i offensiven.
Finn Sørensen, Enhedslisten

– Det er mere end 25 år siden, vi sidst har fået en arbejdstidsforkortelse. Nu må det være lønmodtagernes tur. Det er på tide, at arbejderklassen og fagbevægelsen samler sig om et fælles krav, der kan bringe os i offensiven, siger Finn Sørensen, Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, til Arbejderen.

Han og Enhedslisten mener, at kravet om en 30 timers-uge er et sådan krav, og at det kan samle både offentligt og privat ansatte.

Partiet har længe gået ind for kortere arbejdstid, men har som noget nyt lavet en gennemregnet økonomisk model for, hvordan arbejdstiden kan sænkes til 30 timer om ugen, uden at danskerne behøver at gå ned i løn eller velstand.

Indhug i profitten

Medierne har udlagt det, som om Enhedslisten foreslår arbejdstidsnedsættelsen gennemført over 21 år. Men nedsat arbejdstid kan gennemføres på meget kortere tid, lyder det fra Finn Sørensen.

– Vi har fremlagt en regnemodel, der viser, at selv hvis man tager højde for normale nationaløkonomiske beregningsmetoder, så kan det gennemføres, uden at gøre indhug i profitten. Vi lægger dog op til, at det bør gennemføres over kortere tid, forklarer ordføreren og tilføjer, at det i så fald vil betyde indhug i arbejdsgivernes overskud.

Siden 2008/2009 er arbejdsgivernes overskud steget, mens lønmodtagernes andel af overskuddet er skrumpet ind. LO har opgjort, at lønmodtagernes andel af overskuddet i industrien er faldet med historiske 13 procentpoint fra 2009 til 2015, skriver Enhedslisten.

– Ved at presse lønmodtagernes andel af overskuddet op, vil det derfor være muligt at gennemføre en hurtigere sænkning af arbejdstiden til 30 timer om ugen, for eksempel over to-tre overenskomstperioder, mener Finn Sørensen.

Lad os tage debatten

Enhedslisten har sendt debatoplægget ‘Tid til mere - job til flere’ til samtlige fagforeninger, fagforbund og faglige hovedorganisationer med opfordring til, at de kaster sig ind i debatten om at indføre en 30 timers arbejdeuge.

Arbejderen har henvendt sig til LO for en kommentar, men hovedorganisationen er ikke vendt tilbage. Bente Sorgenfrey, formand for den faglige hovedorganisation FTF, synes, debatten om at skrue ned for den ugentlige arbejdstid er spændende.

– På et tidspunkt kan det godt være, at den vil udmønte sig i overenskomstkrav. At få folk til at arbejde mere er ikke et svar i et moderne samfund, hvor nye teknologier udvikler sig hastigt, siger Bente Sorgenfrey.

I foråret søsatte de unge i Danmarks største fagforbund 3F en kampagne for 30 timers arbejdsuge. 3FU'erne mener ikke det er rimeligt, at bygningsarbejdere, rengøringsassistenter og lastbilchauffører, der har en kortere levetid end gennemsnittet af danskerne, skal forlænge deres arbejdsliv.

Foreslår forsøg

I forrige måned var spørgsmålet om nedsat arbejdstid til debat på repræsentantskabsmødet i den københavnske fagforening for socialpædagoger, LFS. Deltagerne vedtog enstemmigt at opfordre politikerne i Københavns Kommune i forbindelse med budget 2018 at afsætte 20 millioner kroner til et fireårigt forsøg, hvor 60 ansatte får 30 timers arbejdsuge med fuld personale- og lønkompensation. 

"Formålet er at styrke kvaliteten af kerneopgaven, sikre godt arbejdsmiljø og sænke sygefraværet markant. Vores påstand er, at dette vil betyde en så stor reduktion af sygefraværet, at investeringen vil tjene sig hjem trefoldigt – både målt på sygefravær, højere kvalitet og mindre nedslidning", står der i en udtalelse fra mødet. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. dec. 2016 - 05:46   14. dec. 2016 - 05:50

Arbejdstid

noc@arbejderen.dk
Arbejdstidens udvikling
 • 1900: 60 timer om ugen
 • 1915: 56 timer fordelt på alle ugens dage

 • 1919: 50,5 timer fordelt på seks dage om ugen

 • 1920: 48 timer fordelt på seks dage om ugen

 • 1958: Overenskomstaftale nedsætter arbejdstiden med en time per år frem til 1960

 • 1960: 45 timer

 • 1966: 44 timer som konsekvens af ny aftale om arbejdstid indgået året før

 • 1967: 42,5 timer - ændret ved overenskomstforhandlingerne

 • 1971: 41,75 timer

 • 1976: 40 timer - ændret ved forhandlinger i 1975

 • 1985: 39 timer efter politisk indgreb fra Schlüter-regeringen

 • 1987: En fireårig overenskomstaftale fører til at der skæres i alt to timer af den ugentlige arbejdstid i perioden

 • 1990: 37 timer

Kilder: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet.