24 Nov 2020  

KBH: Overskyet, let støvregn, 7 °C

Enhedslisten frygter en tynd FE-undersøgelse

For meget hemmeligholdes

Enhedslisten frygter en tynd FE-undersøgelse

Enhedslisten frygter, at Venstre og Socialdemokratiet er blevet enige om at mørklægge den videre kortlægning af skandalerne i Forsvarets Efterretningstjeneste. Undersøgelseskommissionens arbejdsgrundlag er hemmeligt. Det samme bliver konklusionerne.

Enhedslistens Eva Flyvholm under samrådet med forsvarsministeren om Forsvarets Efterretningstjeneste i sidste måned.
FOTO: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
1 af 1

Regeringens undersøgelse af skandalerne i Forsvarets Efterretningstjeneste risikerer at lægge låg på sagen, advarer Enhedslisten.

Jeg er bekymret for, at Venstre og Socialdemokratiet er blevet enige om, at der skal lægges et stort, sort låg på denne sag.
Eva Flyvholm, Enhedslisten

Regeringen nedsatte mandag en undersøgelseskommission, der skal undersøge "visse forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste". Men Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm frygter, at det bliver en tynd undersøgelse.

– Regeringen lægger op til en undersøgelse, hvor vi ikke kan få at vide, hvad der faktisk skal undersøges, og hvor vi ikke engang kan få kommissoriet at se. Jeg er bekymret for, at Venstre og Socialdemokratiet er blevet enige om, at der skal lægges et stort sort låg på denne sag. Og det er måske belejligt for en række tidligere ministre, men det tjener ikke vores demokrati, siger Eva Flyvholm.

Tidligere ministre skal undersøges

– Vi skal have sikkerhed for, at alle de kritikpunkter, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne har rejst, også bliver undersøgt. Det får vi desværre ikke. Vi skal have afklaret, om der er blevet løjet for tilsynet, og om der foregår ulovligheder i form af masseovervågning af danskerne og andre helt vitale spørgsmål, siger Eva Flyvholm.

– Og vi skal have en forsikring om, at tidligere ministres rolle også bliver undersøgt, samt at det bliver undersøgt, om der er blevet løjet for Kontroludvalget i Folketinget. Det er helt centralt, at det indgår i undersøgelsen, men det kan vi indtil videre ikke få en bekræftelse på, det er helt uholdbart.

LÆS OGSÅ: Lovbrud hos FE og PET er ingen nyhed

I sidste måned havde Eva Flyvholm forsvarsminister Nick Hækkerup i samråd om skandalen.

LÆS OGSÅ: Samråd om FE's masseovervågning

Samrådet kom, efter at DR kunne afsløre, at skandalen især handler om et hemmeligt samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og USA's efterretningstjeneste National Security Agency (NSA) om elektronisk tapning af data.

Ifølge DR har FE givet USA's efterretningstjeneste, NSA, adgang til store mængder rådata, der kan have indeholdt danskeres personlige oplysninger og private kommunikation.

Ifølge DR har FE givet NSA adgang til kabler, der bliver brugt til alle former for digital kommunikation, herunder telefonsamtaler, internet og SMS-beskeder.

Hemmelig kommission

Af hensyn til Danmarks allierede vil regeringen holde tilsynets undersøgelse og konklusioner langt væk fra offentlighedens søgelys.

"Det er en grundlæggende præmis for regeringen, at Danmark historisk har været og fortsat skal være en fuldt integreret del af den vestlige sikkerhedspolitiske alliance. Den alliance bygger ikke mindst på, at Danmark bevarer et nært samarbejde med vores allierede. Det er desuden af hensyn til Danmarks og befolkningens sikkerhed en grundpræmis, at der ikke i forbindelse med undersøgelsen sker en spredning af meget sensitive oplysninger ud over det absolut nødvendige", skriver Justitsministeriet blandt andet i sin pressemeddelelse om kommissionen.

Udarbejdelsen af kommissionens arbejdsgrundlag og kommissionens afrapportering skal ligge i Folketingets tophemmelige Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

Skarp kritik fra tilsyn

Regeringens undersøgelse af FE kommer, efter at Tilsynet med Efterretningstjenesterne i august rettede en skarp kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det var en whistleblower, der gjorde tilsynet opmærksom på, at FE i årevis ulovligt har masseovervåget danskerne.

"Det indleverede materiale indikerer, at FE før tilsynets oprettelse i 2014 har igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, herunder ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere".

Ifølge Tilsynet har ledende ansatte i Forsvarets Efterretningstjeneste tilbageholdt oplysninger eller direkte talt usandt overfor tilsynet, der ifølge loven har krav på at få indblik i FE's behandling af personoplysninger.

Tilsynet retter også en generel kritik mod, at "der i FE's ledelse og dele af tjenesten eksisterer en uhensigtsmæssig legalitetskultur, hvor tjenestens eventuelle uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt, herunder ved at undlade at orientere tilsynet om forhold af relevans for dets kontrol".

Offentligheden har kun fået en flig af skandalens omfang og tilsynets kritik at se. Det er nemlig kun en fire sider lang pressemeddelelse, som tilsynet har sendt ud, der er offentligt tilgængelig.

Tilsynet har afleveret en rapport i fire bind til forsvarsminister Trine Bramsen med tilsynets konklusioner og anbefalinger.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. okt. 2020 - 15:11   07. okt. 2020 - 14:52

Overvågning

ml@arbejderen.dk