27 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Efter eksport-skandale: Ministre lover mere kontrol med våbenfirmaer

Regeringen klar til at stramme op

Efter eksport-skandale: Ministre lover mere kontrol med våbenfirmaer

Myndighederne skal kunne tage på kontrolbesøg hos danske våbenfirmaer, mener to ministre, efter at det er kommet frem, at danske Terma trods forbud har leveret udstyr brugt i krigen mod Yemen. Det skal dog fortsat være op til våbenfirmaerne selv at vurdere, om de vil søge eksporttilladelse.

FOTO: Oxfam Ibis
1 af 1

Regeringen er nu klar til at indføre en skrappere kontrol med de danske våbenfirmaers eksport. Det står klart efter et samråd med erhvervsminister Simon Kollerup og udenrigsminister Jeppe Kofod i fredags.

Terma har blod på hænderne og kontanter på kontoen.
Karsten Hønge, SF

Samrådet var indkaldt af Enhedslisten og SF, efter at det er kommet frem, at det danske våbenfirma Terma har leveret udstyr til bombefly og krigsskibe til De Forenede Arabiske Emirater, som har brugt udstyret i krigen mod Yemen.

Terma A/S har blandt andet leveret radarer til seks krigsskibe i De Forenede Arabiske Emiraters flåde, der har iværksat en blokade, der forhindrer nødhjælp, mad og medicin i at nå frem til millioner af sultende civile i det krigshærgede Yemen.

Eksporten foregik helt frem til oktober 2019 – næsten et år efter, at Danmark indførte et forbud mod eksport af våben og militært udstyr til Emiraterne – netop på grund af landets involvering i krigen i Yemen.

LÆS OGSÅ: Terma A/S involveret i krænkelser af menneskeret

På samrådet måtte de to ministre love at skærpe kontrollen med de danske våbenfirmaers eksport. Myndighederne skal fremover kunne foretage opsøgende kontrolbesøg hos virksomhederne. Herudover vil regeringen undersøge, om Folketinget skal sikres bedre indsigt i kontrollen med dansk våbeneksport.

Regeringen vil overveje yderligere stramninger efter sommerferien, når Erhvervsstyrelsen er færdig med at undersøge, om det danske våbenfirma Terma har overtrådt lovgivningen i forbindelse med sin eksport af radarsystemer til emiratiske krigsskibe.

En alvorlig sag

Flere partier har kaldt det danske kontrolsystem for "hullet som en si", og Amnesty har beskyldt de danske myndigheder for at svigte deres ansvar, efter at Danwatch og TV2 har afsløret, at Terma har eksporteret radarer til De Forenede Arabiske Emiraters krigsskibe og missilforsvarssystemer til emiraternes bombefly.

– Det er en alvorlig sag, der tydeligt understreger behovet for at stramme op på dansk våbeneksport, mener Enhedslistens forsvars- og udenrigsordfører Eva Flyvholm.

Hun uddyber:

– Terma har leveret radarer til emiraternes flåde, som er blevet brugt i blokaden mod Yemen. Terma har leveret missilsystemer til kampfly, der er blevet brugt til at bombe i Yemen. Det må ikke kunne ske, at en dansk virksomhed medvirker til krigsforbrydelser.

Enhedslisten, SF og flere menneskeretsorganisationer kræver bedre kontrol med dansk våbeneksport.

– Terma fik tilladelse til at vedligeholde missilsystemerne i 2018 – det vil sige tre år inde i Yemen-krigen. Man vidste udmærket godt, at emiraterne og deres bombefly var dybt engageret i krigen i Yemen. Terma har ikke engang søgt om udførselstilladelse, fordi man ikke mener, at der er tale om et militært eller dual-use-produkt. Det virker absurd, når radarerne sidder på krigsskibe, konstaterer Eva Flyvholm.

Også SF's udenrigsordfører Karsten Hønge er vred over, at en dansk virksomhed er involveret i krigen mod Yemen.

– Terma tjener penge. Civilbefolkningen betaler regningen gennem ufattelige lidelser. Krigen mod Yemen har ifølge FN skabt den værste humanitære krise i verden. Terma har blod på hænderne og kontanter på kontoen, siger SF's Karsten Hønge.

Han henviser til, at Danmark er underlagt FN's Våbenhandelstraktat og dermed forpligtet til at afvise eksporttilladelser til konfliktlande, der overtræder menneskerettighederne. 

Ingen tilladelse

Erhvervsminister Simon Kollerup kunne henvise til, at Terma slet ikke har søgt om tilladelse til at eksportere sine radarsystemer til de emiratiske krigsskibe. Derfor har Erhvervsstyrelsen under hans ministerium ikke haft mulighed for at tage stilling til Termas eksport af radarer til emiraternes krigsskibe.

– Erhvervsstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning om tilladelse til eksport og derfor ikke truffet en afgørelse i denne sag. Styrelsen er først via medierne blevet bekendt med, at der muligvis er foregået en eksport af det omtalte radarsystem fra Terma til De Forende Emirater med endelig militær anvendelse i Yemen, forklarede ministeren.

Heller ikke Udenrigsministeriet er blevet underrettet om Termas eksport af radarer til emiraternes krigsskibe.

– Udenrigsministeriet er ikke blevet inddraget i disse udførsler, da Terma på daværende tidspunkt ikke søgte om forudgående tilladelse hos Erhvervsstyrelsen. Det har derfor ikke været muligt at vurdere, om de pågældende radarsystemer kan have haft en effekt i forhold til Yemenkonflikten. Erhvervsstyrelsen har nu indledt en undersøgelse af sagen for at få afklaret, om Terma har overtrådt reglerne om eksportkontrol ved ikke at søge en tilladelse, forklarede udenrigsminister Jeppe Kofod.

Udenrigsministeriet har derimod godkendt Termas eksport af missilforsvarssystemer til emiraternes bombefly.

– Udenrigsministeriet har afgivet høringssvar i fire tilfælde. Ministeriet valgte i de fire sager ikke at udtale sig imod eksporten. Blandt andet på grund af produktets defensive karakter og de øvrige EU-landes praksis. Jeg vil ikke gå nærmere i detaljer om sagsbehandlingen dengang, forklarede udenrigsminister Jeppe Kofod.

Det har været muligt for Terma at eksportere radarer til de emiratiske krigsskibe uden at søge en tilladelse, fordi radarsystemet ikke er omfattet af de tekniske specifikationer, som fremgår af EU’s såkaldte dual-use-liste.

Ifølge Terma selv har firmaet derfor ikke overtrådt reglerne. Terma har selv vurderet, at radarsystemerne ikke hører ind under definitionerne af militært udstyr eller dual-use-udstyr (der både kan bruges militært og civilt). Derfor var det, ifølge Terma, heller ikke nødvendigt at få en eksporttilladelse fra myndighederne.

– Det er grotesk. Udstyret er jo blevet leveret til militære skibe. Det er tydeligt, at vores regler er hullede som en si. Emiraterne har aktivt deltaget i den forbryderiske krig i Yemen. Vi kan ikke som samfund acceptere, at der bliver brugt danskproduceret udstyr i en krig, som FN og menneskeretsorganisationer betegner som en humanitær krise, slog SF's Karsten Hønge fast.

De to ministre henviser til, at Erhvervsstyrelsen har iværksat en undersøgelse af Termas eksport til De Forenede Arabiske Emirater og har bedt Terma om en redegørelse.

– Det er producentens eget ansvar at vurdere, om deres produkter er omfattet af dual-use-reglerne. Hvis en eksportør er i tvivl, kan man få en teknisk vurdering hos myndighederne, forklarede erhvervsminister Simon Kollerup, som uddybede:

– Jeg anerkender, at der kan være risiko for, at danske virksomheder ikke ansøger om eksporttilladelse, selvom dette kræves. I så fald vil der være tale om en overtrædelse af reglerne, der kan medføre straf i form af bøde eller fængsel i op til seks år.

Skrappere kontrol via EU

Regeringen er ikke klar til at skærpe selve reglerne for dansk våbeneksport. Derfor vil det fortsat være op til Terma og de andre danske våbenfirmaer selv at bestemme, om de vil søge en eksporttilladelse hos myndighederne.

Hvis kontrollen skal skærpes, må det foregå via EU, blandt andet af hensyn til våbenfirmaernes konkurrenceevne.

– Ny kontrol på området skal som udgangspunkt ske via EU. Det vil sikre, at virksomhederne ikke flytter produktionen til et andet land. Samtidig vil internationale regler skabe ensartede konkurrencevilkår, så europæiske og danske virksomheder ikke bliver dårligere stillet end virksomheder fra eksempelvis USA eller Japan, forklarede erhvervsminister Simon Kollerup.

Udenrigsministeren indrømmede dog, at der "ikke er tvivl om", at EU's regler er "åbne for fortolkning".

EU forhandler i øjeblikket om at opdatere deres såkaldte dual-use-forordning (EU's eksportregler for produkter, der kan anvendes både civilt og militært).

– Vi arbejder fra dansk side for at styrke hensynet til menneskerettigheder i forordningen, forsikrede erhvervsministeren.

"Et velrenommeret firma"

Men Terma fik også roser med på vejen fra flere medlemmer i Udenrigsudvalget.

– Vi får det til at lyde som, det her er et eller andet firma i en baggård, der har gjort noget meget ulovligt. Vi taler altså om en meget, meget, meget velrespekteret dansk virksomhed med mange ansatte. Vi skal være meget omhyggelige med, hvordan vi håndterer den her sag. Vi skal ikke unødvendigt kaste skyer henover et velrenommeret firma som Terma, lød det fra Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen.

Også erhvervsministeren roste Terma:

– Uanset hvordan vi vender og drejer den her sag, så er der tale om et stort dansk firma, der leverer mange arbejdspladser og stor indtjening til Danmark. Det er værd at have in mente. Vi skal ikke på forhånd drage konklusioner om, hvad der er sket, opfordrede Simon Kollerup.

Udenrigsminister Jeppe Kofod uddelte ros til De Forenede Arabiske Emirater:

– De Forenede Arabiske Emirater spiller en aktiv rolle i regionen – både militært og politisk og med udviklings- og humanitær bistand. De Forenede Arabiske Emirater er en del af koalitionen mod ISIL og er en af de største bidragydere til stabiliseringsindsatsen. De Forenede Arabiske Emirater yder betydelig humanitær støtte til Yemen og bakker aktivt op om FN's fredsproces, forklarede udenrigsministeren.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. jun. 2020 - 12:00   15. jun. 2020 - 12:52

Indland

ml@arbejderen.dk