18 Aug 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Du må godt slå og sparke lidt

Vejledning til ansatte

Du må godt slå og sparke lidt

Det er typisk ikke strafbart, hvis du bruger "mindre slag og spark" mod beboerne. Sådan står der i vejledningen til personalet på det socialpsykiatriske bosted Visborggård. FOA er rystet.

FOTO: Niels Sigaard
1 af 1

De ansatte på det socialpsykiatriske bosted Visborggård ved Hadsund får at vide, at det ikke er strafbart, hvis de bruger "mindre slag og spark" mod beboerne. Det står i en vejledning om håndteringen af overgreb begået af de ansatte, udarbejdet af Region Nordjylland, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i. 

Det er ikke regionen, der skal vurdere, om noget er strafbart eller ej. Det har vi et retssystem, der skal. Karen Stæhr, FOA

Vejledningen vækker bekymring hos Karen Stæhr, formand for SOSU-sektoren i fagforbundet FOA:

– Det er ikke regionen, der skal vurdere, om noget er strafbart eller ej. Det har vi et retssystem, der skal, siger hun.

Karen Stæhr advarer om, at accept af vold - uanset om det er rettet mod beboere eller personale - øger risikoen for en forrået kultur.

– Det er med til at flytte grænserne for, hvad der er acceptabelt på sådan et bosted, siger Karen Stæhr til Fagbladet FOA.

En administrativ fejl

I maj måned gjorde Ombudsmanden ledelsen af Visborggård opmærksom på formuleringen og fik svar retur, at det ville blive fjernet med det samme. På forventning om at det ville ske, gjorde Ombudsmanden ikke yderligere, men vil nu igen tage kontakt til Visborggård.

Tove Zetterberg Gjerlevsen kontorchef i specialsektoren i Region Nordjylland fortæller til FOA's fagblad, at det var en administrativ fejl, der var årsagen til, at formuleringen ikke blev fjernet tidligere.

– Det skal vi have ændret. Hvorvidt slag og spark er strafbart er en opgave for politiet at vurdere, så vi siger tak for, at vi bliver gjort opmærksom på det, siger Tove Zetterberg Gjerlevsen.

20. nov. 2017 - 15:03   21. nov. 2017 - 12:36

Vold

noc@arbejderen.dk