07 Mar 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

DSB-aftale sætter ti-årigt stop for privatiseringer

Regeringen, SF og Enhedslisten laver aftale

DSB-aftale sætter ti-årigt stop for privatiseringer

Med den ene hånd sættes et midlertidigt stop for yderligere privatisering de næste ti år - med den anden sættes gang i en masterplan, der skal skabe en "udbudsegnet jernbanesektor i Danmark".

Regeringen, SF og Enhedslisten har besluttet at frede DSB for udbud de næste ti år. Men tiden skal bruges til at forberede en masterplan og gøre klar til fuldt udbud af togtrafik, mener transportminister Magnus Heunicke.
FOTO: Niels Ahlmann Olesen/Scanpix
1 af 1

Der bliver sat et midlertidigt stop for yderligere privatiseringer af togdriften i Danmark de næste ti år.

Det er resultatet af den aftale om DSB's fremtid, som regeringen indgik tirsdag sammen med Enhedslisten og SF.

>> Læs hele aftalen på Transportministeriets hjemmeside her

De tre partier er enige om at indgå en ti-årig kontrakt med DSB.

Endemålet er, at vi i Danmark har fuldt udbud af togtrafik.
Magnus Heunicke, transportminister

Ingen Ryanair på skinner

Det er Enhedslisten, der har presset på for det midlertidige stop for privatiseringer:

- Vores klare krav for at kunne lave denne aftale med regeringen var, at vi fik skærmet DSB mod mere hovedløs privatisering, hvor private firmaer skal ind og tjene penge på danske pendlere og togrejsende. Alle husker de mislykkede erfaringer fra kystbanen, som skabte kaos for togpassagerer og store omkostninger. Højrefløjens ønske om mere tvangsprivatisering af togstrækninger er helt væk, siger Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested og uddyber:

- Arbejdsforholdene for de ansatte har også været helt afgørende for Enhedslisten. Vi vil for alt i verden undgå en situation, hvor private leverandører trækker profit ud af vores togdrift ved at presse løn og arbejdsvilkår, som vi har set det på eksempelvis metrobyggeriet. Vi skal ikke have Ryanair på skinner.

Aftalen slår fast, at "Når hele infrastrukturen er under udbygning og omlægning i de næste ti år, er det ikke hensigtsmæssigt i øget omfang at satse på udbud. Der vil være tvivl om, hvad der kan udbydes hvornår, og private operatører vil kræve for høj en kontraktbetaling, når risikoen for driftsforstyrrelser er stor".

De borgerlige partier ærgrer sig over, at der bliver sat et midlertidigt stop for privatisering af DSB-strækninger. Liberal Alliance raser over, hvad de kalder "en rød håndsrækning til DSB".

- Det betyder, at DSB både fredes for konkurrence og besparelser, selvom regeringens egen Produktivitetskommission entydigt har fastslået, at netop transportområdet er et oplagt sted at effektivisere. Det er på høje tid at få lagt planer for en privatisering af DSB, siger Liberal Alliances transportordfører Villum Christensen.

Forbereder udbud

Den nye aftale om DSB-kontrakten gør samtidig klar til, at al togtrafik i Danmark på sigt kan blive udbudt. Ifølge aftalen skal der laves en "masterplan for udbud", der skal gøre hele jernbanesektoren klar til en situation med fuldt udbud af al togtrafik. Planen skal udarbejdes for at "kunne håndtere fremtidige forventede udbudskrav fra EU".

- Endemålet er, at vi i Danmark har fuldt udbud af togtrafik, siger transportminister Magnus Heunicke.

Udover et midlertidigt stop for flere privatiseringer betyder den nye togaftale ti procent flere tog, 25 procent flere siddepladser og forbedringer for handicappede. Og så stoppes den årlige besparelse på DSB på 313 millioner, der blev indført af de borgerlige partier for at effektivisere DSB.

Transportministeren erkender, at aftalen kan få en kort levetid. Efter et valg kan flertallet bag aftalen nemlig være smuldret, og så står det blå blok frit for at lave en ny aftale.

- En transportminister er per definition ejer af DSB, og det kan man til enhver tid benytte sig af, siger Magnus Heunicke til Jyllands-Posten.

Han mener derfor, at det må være op til vælgerne at beslutte, om de ønsker den kontrakt, som regeringen har lavet med sit parlamentariske grundlag, eller om man ønsker en ny aftale blandt de blå partier.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. mar. 2015 - 09:38   11. mar. 2015 - 16:58

DSB

ml@arbejderen.dk
Ny kontrakt med DSB

Regeringen, SF og Enhedslisten indgik den 10. marts 2015 en aftale om DSB's fremtid. Partierne er enige om at indgå en ny ti-årig kontrakt med DSB, der:

  • Sikrer at DSB i fremtiden kører ti procent flere togkilometer end i dag. Det betyder flere togafgange, blandt andet mellem København og Aarhus, hvor der kommer et ekstra lyntog i hver retning pr. time i 2021.

  • Sikrer plads til 25 procent flere passagerer end i dag.

  • Gør det lettere for handicappede at tage toget. Fra sommeren 2015 kan de nøjes med at give et varsel på 24 timer, hvis de skal bruge assistance, mod 48 timer i dag. Og så snart det er praktisk muligt, skal DSB kunne hjælpe de handicappede, hvis de har fået besked 12 timer før.

  • Freder DSB for udbud de kommende ti år. Men samtidig iværksættes en analyse, der skal "gøre hele jernbanesektoren klar til en situation med fuldt udbud af al togtrafikken".

  • Stopper den årlige besparelse på 313 millioner, der blev indført af de borgerlige partier for at effektivisere DSB.

 

Kilde: Aftale om passagertogtrafik i Danmark 2015-2024