22 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Dommere skal afgøre strid om overenskomst

Demonstration foran Arbejdsretten

Dommere skal afgøre strid om overenskomst

200 personer mødte op foran Arbejdsretten for at støtte de DSB-ansatte i striden med deres arbejdsgiver. Det er op til dommerne at afgøre, om DSB har handlet ulovligt ved at melde sig ind i DI.

Regnen silede ned, da Arbejdsretten torsdag tog hul på sagen om lovligheden af DSB's indmeldelse i DI. Her taler forbundsformand Henrik Horup til dem, der var mødt op for at støtte de DSB-ansatte.
FOTO: Dansk Jernbaneforbund
1 af 1

Trods silende regn var der mødt omkring 200 personer frem for at vise opbakning til Dansk Jernbaneforbund og LO, der i dag og fredag tørner sammen med DSB og Dansk Arbejdsgiverforening i Arbejdsretten.

Vi vil have afklaret, hvorvidt man på den her måde kan frigøre sig fra det statslige aftalesystem.
Henrik Horup, Dansk Jernbaneforbund.

Retten skal afgøre, om det var lovligt, da DSB (som statslig virksomhed) meldte sig ind i DI - arbejdsgiverorganisationen på det private område - og løsrev sig fra den statslige overenskomst. 

– DSB ændrer jo ikke ved selskabskonstruktionen. Der er stadig tale om, at det er et 100 procent statsligt selskab. For os er det her et principielt spørgsmål, og vi vil have afklaret, hvorvidt man på den her måde kan frigøre sig fra det statslige aftalesystem, forklarer Henrik Horup til Arbejderen.

Han er formand for cirka 3000 DSB-ansatte i Dansk Jernbaneforbund - halvdelen overenskomstansatte og halvdelen tjenestemandsansatte. 

DSB har opsagt alle tidligere overenskomster og lokalaftaler, og de forskelige faggrupper frygter, at de får forringet deres løn og arbejdsvilkår med nye private overenskomster. 

Uacceptable krav

Henrik Horup har tidligere fortalt til Arbejderen, at de udspil til nye aftaler, som DSB har præsenteret, er uacceptable. Som eksempler nævner han lønnedgang på op mod 4.000 kroner om måneden, kortere varsel af arbejdstider, færre friweekends og krav om reduktion i antallet af tillidsvalgte med hele 75 procent.

Forbundsformanden ser frem til, at der bliver truffet en afgørelse i sagen, der har stået på siden december måned 2017, men han er naturligvis spændt på udfaldet.

Dommen forventes at falde senest i slutningen af september måned.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. aug. 2018 - 15:07   30. aug. 2018 - 15:35

DSB

noc@arbejderen.dk