18 Sep 2020  

KBH: Skyfrit, 15 °C

Direktivstorm mod fagbevægelsen

Danmark stemmes ned i EU

Direktivstorm mod fagbevægelsen

EU-kommissionen har fremsat en række lovforslag, der griber ind i danske arbejdsmarkedsforhold og overenskomster. Den danske regering stemmer imod flere forslag, men flertallet er sikret i EU-systemet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen tager torsdag til Bruxelles for at blive stemt ned i sager, som vil gribe ind i danske overenskomster og forhold på det danske arbejdsmarked.
FOTO: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix
1 af 1

Når EU-landenes beskæftigelsesministre mødes torsdag i denne uge, vil de vedtage ændringer i EU-lovgivning, som griber ind i danske overenskomster og det danske arbejdsmarked. Og det vil ske trods dansk modstand mod flere af lovændringerne. Danmark vil simpelt hen blive stemt ned.

Jeg siger nej til, at EU begynder at blande sig i, hvordan man nationalt begynder at organisere sin barselslovgivning. 
Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister

Lovændringerne omfatter dagpenge, orlovsbestemmelser og arbejdsvilkår – det sidste i form af et helt nyt direktiv.

Dagpenge

Regeringen fik på et møde i Folketingets Europaudvalg i sidste uge mandat til at stemme imod en ændring af EU-loven om sociale sikringsordninger.

Ændringerne – som der tegner sig et flertal for på ministerrådsmødet i EU – lægger blandt andet op til at halvere den periode, arbejdsløshedsforsikrede borgere fra andre EU-lande skal arbejde i Danmark for at få ret til danske dagpenge.

I dag kræves der sammenlagt et års betalt arbejdsløshedsforsikring samt efter en dansk særregel også to måneders fuldtidsarbejde i Danmark inden for de sidste tre måneder. Men på ministerrådsmødet vil et flertal stemme for at begrænse beskæftigelseskravet til kun én måned.

Flertallet gælder også en anden lovændring, som vil betyde, at Danmark skal udbetale dagpenge til grænsearbejdere fra andre EU-lande (reelt Sverige og Tyskland), der bliver arbejdsløse efter at have arbejdet mere end tre måneder i Danmark. I dag er det hjemlandet, der har den opgave.

Ændringerne vil trods dansk modstand blive vedtaget på ministerrådsmødet. Det samme gælder en ændring af orlovsdirektivet, der drejer sig om barsels- og omsorgsorlov.

Her vil ministerrådet vedtage en øremærkning af barselsorlov til hver forælder. Dansk fagbevægelse samt også arbejdsgiverorganisationerne har sagt fra, da det er direkte indblanding i overenskomstforhold.

Regeringen fik på sidste møde i Europaudvalget mandat fra S og DF til at stemme imod dette forslag. Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF er imod, dog med forskellige begrundelser. 

– Jeg siger nej til, at EU begynder at blande sig i, hvordan man nationalt begynder at organisere sin barselslovgivning. Det er også derfor, vi kommer til at sige klart nej til direktivet, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til Politiken.

Arbejdsvilkår

Endelig skal beskæftigelsesministrene på torsdag også stemme om et helt nyt direktivforslag, arbejdsvilkårsdirektivet.

Her har det bulgarske formandskab til dansk fagbevægelses store lettelse fjernet en paragraf fra det oprindelige forslag, der ville have gjort alle overenskomster, der ikke overholder bestemmelserne i direktivet, ugyldige. Men direktivet vil dog på mange måder gribe ind i danske overenskomster. Regeringen har fået mandat fra S og R til at stemme for det bulgarske kompromisforslag. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. jun. 2018 - 07:00   20. jun. 2018 - 07:10

EU-union

he@arbejderen.dk