20 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

DF-ordfører forsvarer gule overenskomster

Sådan støtter de "dansk model"

DF-ordfører forsvarer gule overenskomster

Dansk Folkeparti vil gerne fremstå som et arbejderparti, der forsvarer de arbejdsløse og den danske model. Alligevel støtter de gule overenskomster og stemmer systematisk imod lovforslag, der kan dæmme op for social dumping.

– Dansk Folkeparti kan ikke støtte et fuldt og helt kædeansvar, lyder det fra partiets arbejdsmarkedordfører Bent Bøgsted. En gennemgang af lovforslag siden 2005 afslører, at DF i langt de fleste tilfælde har stemt imod forslag, der kunne dæmme op for social dumping på arbejdsmarkedet.
FOTO: Arbejderen
1 af 1

Valgkampen kører på sidste uge, og fortsætter den nuværende tendens bliver Dansk Folkeparti landets næststørste parti efter Socialdemokraterne. 

Uanset om man kan lide det eller ej, så bliver man ikke underbetalt på en Krifa-overenskomst.

En ny analyse lavet af valgforsker Søren Risbjerg Thomsen over vælgervandringer viser, at mere end hver tredje faglærte og ufaglærte arbejder overvejer at sætte kryds ved DF, mens det klassiske arbejderparti Socialdemokraterne får stadig flere af sine stemmer fra lavere og højere funktionærer. 

Hvad er det, der får arbejdere til at stemme på Dansk Folkeparti, når partiet gennem blot de seneste fem år har støttet forringelser for de arbejdsløse, efterlønsmodtagerne og et forbud mod konfliktret - som går hårdest ud over de selvsamme mennesker?

Arbejderen har sat partiets arbejdsmarkedordfører Bent Bøgsted stævne i et mødelokale hos fagforeningen 3F Aalborg. I løbet af knap to timer får han mulighed for at svare på nogle af de spørgsmål, som optager fagbevægelsen og arbejdervælgerne.

Stegt flæsk og persillesovs

For mindre end tre år siden spiste DF's daværende gruppeformand Thulesen Dahl stegt flæsk og persillesovs på Vejlegården. Det gjorde han for at vise sympati med restaurantens ejer og i protest mod 3F, der kørte konflikt mod ejeren, der havde valgt den billigere kristelige overenskomst.

Sagen affødte et forslag fra DF og Venstre om at forbyde blokader mod en virksomhed, "der allerede er dækket af en kollektiv overenskomst med en anden landsdækkende lønmodtagerorganisation".

– Vi forstod ikke, hvorfor man skulle konflikte mod en arbejdsgiver, som havde valgt en anden overenskomst i en konkurrerende fagforening. Uanset om man kan lide det eller ej, så bliver man ikke underbetalt på en Krifa-overenskomst. Det var og er vores opfattelse, siger Bent Bøgsted.

Ordførerens retorik er noget mere afdæmpet end i 2012. Da sagen var på sit højeste beskyldte han 3F for at bruge mafiametoder i konflikten, på trods af at blokaden var helt efter spillereglerne i netop den danske model.

Forslaget, der skulle forbyde konflikter a lá Vejlegården, blev imidlertid trukket. ifølge Bent Bøgsted fordi det ville åbne for udenlandske overenskomster i Danmark og forhindre at man kunne konflikte mod dem. 

– Vi stiller ikke forslaget igen. Vi støtter den danske model, og vi skal bevare konfliktretten, forsikrer Bent Bøgsted men tilføjer:

– Fagbevægelsen skal vurdere hvilke konflikter, den starter op og så konflikte mod arbejdsgivere uden overenskomst eller med en østarbejder-overenskomst.

Var det lykkedes Venstre og DF at komme igennem med deres forslag, ville det give arbejdsgiverne mulighed for konsekvent at søge derhen, hvor de kan få de billigste overenskomster. 

Fadder til dagpengereformen

Bent Bøgsted har helt sikkert svaret utallige gange på, hvorfor DF stod fadder til dagpengereformen. Nye tal fra A-kassernes Samvirke viser, at 56.600 personer siden januar 2013 har opbrugt retten til dagpenge.

I januar 2010 udtalte Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten: "Vi kan under ingen omstændigheder støtte reformer, der skærer i efterlønnen eller sænker dagpengeperioden.”

Fire måneder senere indgik DF en aftale med VK-regeringen. Som et led i dennes genopretningspakke bragte DF dagpengeændringerne i spil og den udskældte dagpengereform var en realitet.

– Vi har erkendt, at vi begik en fejl og sagt, at vi er klar til at ændre den, lover Bent Bøgsted.

Nu afventer DF som alle andre partier forhandlingerne om et nyt dagpengesystem.

– DF går til de forhandlinger med ønsket om, at det skal være så fleksibelt som muligt og tilpasset et moderne arbejdsmarked. Det må meget gerne være mere konjunkturbestemt, end det vi har i dag. Som udgangspunkt har vi ingen hellige køer, siger Bent Bøgsted og fortsætter:

– Vi støtter en lettere genoptjening af dagpengeretten, og vi er klar til at sætte den ned til det halve år, den var før reformen.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet ville en kortere genoptjenings-periode kunne redde knap hver femte af de arbejdsløse, som indtil nu har mistet retten til dagpenge.

På spørgsmålet om DF vil være parat til også at kigge på dagpengeperiodens længde, svarer Bøgsted:

– Vi mener fortsat, at to års dagpengeret er passende, og så vidt jeg ved, har fagbevægelsen også langt hen ad vejen accepteret, at det er en to årig periode. 

Social dumping

Som arbejdsmarkedsordfører slipper Bent Bøgsted ikke for at snakke om social dumping. Især bygningsarbejdernes løn og ansættelsesforhold har i årevis været under pres. De kritiserer DF for at gøre for lidt for at forhindre den ulige konkurrence fra udenlandske håndværkere.

Bent Bøgsted mener kritikken er uberettiget.

– Vi har fra start været imod østudvidelsen. Det giver jo ingen mening at kræve, at udenlandske arbejdere skal arbejde på lige vilkår, når vi dybest set mener, at de skal stoppes ved grænsen. Vi ønsker ikke, at de kommer hertil, med mindre der mangler arbejdskraft, forklarer Bøgsted.

Siden østudvidelsen i 2004 og frem til juli 2014 har DF stillet ét forslag og været medforslagsstiller på tre andre beslutningsforslag mod social dumping, viser et notat fra tænketanken Cevea. En gennemgang af fremsatte lovforslag og beslutningsforslag siden 2005 vedrørende kampen mod social dumping afslører, at DF i langt de fleste tilfælde har stemt imod.

Begrænset kædeansvar

Hvorfor partiet ikke selv har stillet forslag, der kunne forsvare de danske overenkomster, har det nordjyske folketingsmedlem denne forklaring på:

– Med vores holdning til udenlandsk arbejdskraft har vi som parti været holdt udenfor de beslutninger, der har med området at gøre. Uanset hvad vi ville gøre, så ville det blive stemt ned.

Byggefagforeningerne mener, at kædeansvar er det bedste værn mod snyd og svindel. Med det forpligtes hovedentreprenøren til at sikre, at også underentreprenører/- leverandører skal overholde overenskomster og aftaler. I sidste ende hæfter hovedentreprenøren, hvis de snyder.

Men det, mener DF, er at gå for vidt.

– Vi støtter kun et begrænset kædeansvar. Det vil sige, at det firma, der har hyret underentreprenøren holdes ansvarlig. En hovedentreprenør kan ikke have overblik over alle underentreprenører på et projekt, lyder det fra Bøgsted.

11. jun. 2015 - 18:26   30. jun. 2015 - 03:28

Interview

noc@arbejderen.dk
Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti blev stiftet den 6. oktober 1995.

Blandt stifterne var Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl, der indtil da havde været medlemmer af Fremskridtspartiet.

Ved det første folketingsvalg, DF deltog i den 11. marts 1998, fik partiet 13 mandater. Ved valget i 2001 steg mandattallet til 22. I 2005 røg det op på 24 og ved valget i 2007 blev det til 25 mandater - det foreløbig højeste. Valget i 2011 betød en tilbagegang for DF med tre mandater.

Fra 2001 til 2011 var partiet VK-regeringens parlamentariske grundlag og støtteparti. 

DF peger på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.

Kilde: wikipedia