20 Aug 2018  

KBH: Overskyet, 18 °C

DF lover velfærd men skærer lokalt

Fører valgkamp med to tunger

DF lover velfærd men skærer lokalt

I valgkampen lover Dansk Folkeparti velfærd for milliarder - men ude i kommunerne, hvor velfærden forvaltes, stemmer partiet gang på gang for nedskæringer.

Dansk Folkeparti står vagt om de svage. Det budskab har DF-formand Kristian Thulesen Dahl turneret rundt i landet med i valgkampen. Men faktum er, at ude i kommunerne har Dansk Folkeparti i de seneste par år lagt stemmer til både at skære på børn, ældre og handicappede samt udlicitere ældreplejen.
FOTO: Claus Fisker/Scanpix
1 af 1

"Vi står vagt om de svage"...

Sådan står der at læse på Dansk Folkepartis hjemmeside under partiets mærkesager. Her slår partiet fast, at:

"Et samfund bør bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste… Vi vil sikre, at de svageste borgere, uanset hvor de bor i landet, får et værdigt og trygt liv. Såvel vore folketingsmedlemmer som vore regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer rundt om i de nye storkommuner arbejder hele tiden på at forbedre forholdene for ældre, syge og handicappede".

Det er aldrig sjovt at skulle skære i handicappedes aktiviteter. Men vi er et økonomisk ansvarligt parti.
Susanne Eilersen, 
DF, viceborgmester i Fredericia

Men er det rigtigt, at Dansk Folkeparti arbejder for at forbedre velfærden ude i kommunerne? Arbejderen har kigget nærmere på de seneste budgetter rundt om i landets kommuner, hvor Dansk Folkeparti sidder i byrådene.

Og faktum er, at i de seneste par år har Dansk Folkeparti lagt stemmer til både at skære på børn, ældre og handicappede samt udlicitere ældreplejen i en række kommuner.

Skærer millioner på børn

I Kolding stemte Dansk Folkeparti i september måned for at skære 6,5 millioner kroner på den lokale børnepasning.

- Det er rigtigt, at vi skal spare 6,5 millioner kroner på dette års budget på børnepasningsområdet. Og vi må erkende, at det går ud over servicen, når vi skal skære ned, fortæller Kristina Jørgensen. Hun er næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune for Dansk Folkeparti.

- Vi kunne også vælge at sige, at vi ikke ville være med i budgetforliget. Men besparelserne ville blive vedtaget uanset hvad. Hvis vi står uden for, kommer vi ikke til orde. Det er klart, at vi har ikke lyst til at skære på børnene, men til gengæld har vi sikret en million kroner til at udvikle vores lokale grænsemuseum, forklarer Kristina Jørgensen og fortsætter:

- Det er rigtigt, at vi også kunne vælge at få flere penge i kassen - eksempelvis fra vores erhvervsliv ved at hæve grundskylden. Men Kolding har et erhvervsliv i vækst, som vi gerne vil støtte. Vi er nødt til at være konkurrencedygtige. Derfor ønsker vi ikke at vedtage tiltag, der risikerer at vores lokale firmaer flytter til andre kommuner.

Skærer på ældreområdet

I Silkeborg har Dansk Folkeparti været med til at vedtage et budgetforslag på ældre- og handicapområdet, der skærer cirka 20 millioner kroner på ældreområdet i 2016.

- Skal jeg udtale mig som DF'er eller som formand for udvalget? For hvis jeg skal udtale mig som formand for udvalget, er jeg nødt til at forsvare vores budgetudspil. Men som DF'er mener jeg, at grænsen er nået og vi skaber bunden, forklarer Dansk Folkepartis formand for Ældre- og Handicapudvalget, Karina Due til Arbejderen. 

- Det betyder, at vi må skære i den personlige pleje og praktiske hjælp til eksempelvis bad og indkøb, som vi giver de ældre. Her lægger vi op til at spare 4,6 millioner kroner eller cirka 12-14 fuldtidsstillinger.

- Vi kunne godt have kastet håndklædet i ringen. Men vi vil gerne løse den her opgave. Og der er altså sket nedskæringer hele vejen rundt i kommunen. Det er ikke kun de ældre. Ingen er blevet fredet. Hvis ikke vi var gået med i budgetudkastet, var det blevet endnu værre, mener Karina Due.

Tager millioner fra handicappede

I Fredericia stemte Dansk Folkeparti sidste år for at skære 45,9 millioner kroner på social- og omsorgsområdet de næste tre år.

- Vores budgetter har været løbet løbsk. De sidste fire år har vi sparet på børn og ældre og holdt hånden over de handicappede. Men det kan vi jo ikke blive ved med. Derfor var vi i år nødt til at reducere i servicen for de voksne handicappede, forklarer Susanne Eilersen, Dansk Folkepartis viceborgmester i Fredericia Kommune.

- Vi har været nødt til at skære ned på vores aktivitetscenter for voksne handicappede. Fremover vil der kun være åbent fire i stedet for fem gange om ugen. Og i de handicappedes bofællesskaber vil de handicappede fremover skulle deles om en pædagog i stedet for at pædagogen kommer på hjemmebesøg. Det er aldrig sjovt at skulle skære i handicappedes aktiviteter i løbet af dagen og i deres pædagoger. Men vi er et økonomisk ansvarligt parti. Og vi bruger forholdsmæssigt mange penge på vores handicappede i forhold til vores nabokommuner, uddyber Susanne Eilersen.

- Der er visioner, og så er der økonomiske realiteter, lyder det fra viceborgmesteren.

I byrådet stillede Enhedslisten flere forslag om at fjerne store dele af besparelserne og i stedet tilføre flere midler til social- og omsorgsområdet.

- Men hver gang stemte Dansk Folkeparti imod, fortæller Enhedslistens medlem af byrådet i Fredericia, Cecilie Roed Schultz til Arbejderen.

Massefyringer

I Guldborgsund Kommune er Dansk Folkeparti med i et fire-årigt budgetforlig fra 2015-2018, der indeholder nedskæringer for i alt 307 millioner kroner. Det går især hårdt ud over skoler, ældre og det sociale område.

- Alle udvalg rammes af besparelserne. Og det kan ikke undgåes, at vi skal ud i fyringsrunder. Vi har ikke sat tal på endnu, men det bliver massefyringer. Især skoleområdet bliver ramt. Vi har givet hinanden håndslag på, at vi skal have lavet de her besparelser. Vi kunne ikke sige nej, for vi har indgået et forlig om at finde de her penge, fortæller Dansk Folkepartis medlem af Folkesundhed- og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune, Birgit Holse til Arbejderen.

Hun uddyber:

- Det er rigtigt, at vi kunne have friholdt nogle områder, hvis vi havde sat skatten eller grundskylden op. Men det er ikke Dansk Folkepartis politik. Vi mener, at skatterne er rigeligt høje. 

16. jun. 2015 - 17:04   30. jun. 2015 - 03:27

Folketingsvalg

ml@arbejderen.dk
DF-nedskæringer i kommuner
  • I Kolding stemte Dansk Folkeparti i september måned for at skære 6,5 millioner kroner på den lokale børnepasning.

  • I Silkeborg har Dansk Folkeparti været med til at vedtage et budget, der skærer cirka 20 millioner kroner på ældreområdet i 2016.

  • I Fredericia stemte Dansk Folkeparti sidste år for at skære 45,9 millioner kroner på social- og omsorgsområdet de næste tre år.

  • I Guldborgsund Kommune er Dansk Folkeparti med i et fire-årigt budgetforlig fra 2015-2018, der indeholder nedskæringer for i alt 307 millioner kroner. Det går især hårdt ud over skoler, ældre og det sociale område.

  • I Brøndby har Dansk Folkeparti været med til at stemme for nedskæringer på specialskole og på anbringelser.

  • I Haderslev var Dansk Folkeparti i april med til at beslutte, at ældreplejen i et af kommunens seks distrikter samt et plejecenter skal sendes i udbud.

  • I Greve gik Dansk Folkeparti med i budgetaftalen for 2015, der blandt andet indeholdt en nedskæring på ungeindsatsen - der blandt andet rammer Greve ungdomsskole. Alligevel var der råd til at nedsætte grundskylden med ti millioner kroner. Og endelig stemte Dansk Folkeparti i Greve for at udlicitere et kommunalt plejecenter.