18 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, lette byger, 18 °C

Det vil regeringen lovgive om

Lovkatalog på 60 sider

Det vil regeringen lovgive om

Regeringen vil i det nye folketingsår fremsætte mindst 220 nye lovforslag. Læs her om nogle af forslagene.

Ifølge regeringens lovkatalog bliver udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg en af topscorerne, hvad angår fremsættelse af lovforslag i det nye folketingsår. De fleste drejer sig om stramninger.
FOTO: Søren Bidstrup/Scanpix
1 af 1

Regeringens lovkatalog for det kommende folketingsår, der blev offentliggjort ved Folketingets åbning, er noget af en moppedreng. Det fylder 60 sider, med omkring 220 kommende lovforslag. Blandt andet indeholder det lovforslag på beskæftigelsesområdet, børne- og socialområdet, energiområdet, retsområdet, erhvervsområdet, skatteområdet og – ikke mindst – udlændingeområdet.

Næsten alle ministre har kommende lovforslag med i lovkataloget. Den eneste undtagelse er ældreminister Thyra Frank. Hun nøjes med at aflægge en redegørelse.

Det følger desuden op på en række indgåede politiske aftaler, herunder aftalen mellem regeringen, S og DF om et nyt dagpengesystem, Pensionsaftalen mellem regeringen og DF, Nordsøaftalen, bandepakke III, bolig-aftalen, aftalen om en dagtilbudsreform, og som det seneste aftalen med Dansk Folkeparti om en omlægning af bilafgifterne.

Derimod er lovforslag, der skal gennemføre regeringens skatteudspil (Jobreform II) og erhvervsudspil, ikke med i lovkataloget, da der endnu ikke er indgået færdige aftaler om disse udspil.

Opgavetyveri og flygtningstramninger

Næsten alle ministre har kommende lovforslag med i lovkataloget. Den eneste undtagelse er, ud over statsminister Lars Løkke Rasmussen, kun ældreminister Thyra Frank. Hun nøjes med at aflægge en "redegørelse om ældreområdet" til Folketinget engang i foråret 2018.

Her følger en kort omtale af nogle af de lovforslag, regeringen har på trapperne.

Justitsministeren: Militærets indsats i politiopgaver, der ellers af statsminister Lars Løkke Rasmussen er blevet betegnet som en ren midlertidig opgave, skal gøres til en permanent ordning ved at ændre i politiloven og retsplejeloven, så det fremgår hvilke opgaver militæret kan varetage og med hvilke beføjelser. Lovforslaget vil blive fremsat i første halvdel af december.

Skatteministeren: Her kommer blandt andet en række lovforslag til øget skattekontrol, samt lovforslag der skal gennemføre boligaftalen via en ny ejendomsskattelov med mere. 

Økonomi- og indenrigsministeren: Ministerens lovkatalog indeholder blandt andet to vigtige forslag, der skal sikre, at kommuners og regioners mulighed for at drive "erhvervsvirksomhed" – det vil sige virksomhed, som private vil kunne overtage – "søges afskaffet, indskrænket eller præciseret".

Erhvervsministeren har også lovforslag, der skal gennemføre regeringens udspil om offentlig "opgavetyveri". Her drejer det sig om en klagemyndighed, som skal tage sig af klager fra private virksomheder i denne forbindelse. Desuden vil erhvervsministeren i februar næste år også komme med et lovforslag, der vil ophæve forbuddet mod opdeling af andelsboliger i ejerlejligheder.

Uddannelses- og forskningsministeren: Her kan nævnes lovforslag, der skal gennemføre et nyt bevillingssystem for de taxameterstyrede uddannelser. Ministeren vil fremsætte lovforslag herom i januar næste år.

Undervisningsministeren: Her er et helt nyt lovkompleks for forberedende grunduddannelse i lov-støbeskeen, ligesom ministeren regner med, at der vil blive brug for opfølgende lovgivning om et nyt voksen- og efteruddanelsessystem, når/hvis trepartsforhandlingerne herom ender med en aftale.

Udlændinge- og integrationsministeren kommer med en lang række forslag til ændring af udlændingelovgivningen. De fleste af hendes 20 lovforslag i lovkataloget vil blive fremsat i løbet af de næste tre-fire måneder. De drejer sig hovedsageligt om stramninger, for eksempel nedsættelsen af integrationsydelsen med tre procent, aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med aftalen "Flere år på arbejdsmarkedet". Der er dog også en enkelt lempelse, nemlig hvad angår kvoteflygtninge. Her vil ministeren fremsætte forslag om, at det er ministeren selv, der skal have frihed til at fortolke Danmarks forpligtelse til at modtage kvoteflygtninge.

EU er medlovgiver

EU sætter også et grundigt fingeraftryk på kommende dansk lovgivning. Regeringens lovkatalog for det nye folketingsår rummer over 30 kommende lovforslag, der skyldes EU-lovgivning.

Det gælder især for erhvervsministerens og energi-, forsynings- og klimaministerens områder. Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil for eksempel fremsætte mindst syv lovforslag, der skyldes ny EU-lovgivning.

Lovkataloget kan ses på regeringens hjemmeside, www.regeringen.dk

03. okt. 2017 - 15:48   04. okt. 2017 - 11:45

Lovkatalog

he@arbejderen.dk