22 Jan 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

"Det skal ikke være pensionister, der leder et arbejderparti"

Kommunistformand stopper

"Det skal ikke være pensionister, der leder et arbejderparti"

Efter 14 år på posten stopper Jørgen Petersen som formand for Kommunistisk Parti og går på efterløn. Det har været aftalt længe og er et led i en plan om at sikre et generationsskifte i partiets ledelse, forklarer han.

FOTO: Aage Christensen
1 af 1

I det nye år skifter Kommunistisk Parti for første gang formand. Jørgen Petersen har været partiets formand siden dets stiftelse tilbage i 2006, men i starten af 2021 stopper han.

For mig er det helt afgørende, at et arbejderparti ikke ledes af pensionister og efterlønnere. Det skal ledes af folk, der er aktive på arbejdsmarkedet.
Jørgen Petersen

– Jeg har siddet i ledelsen af den kommunistiske bevægelse i mere end 40 år. Nu er tiden kommet til, at jeg går på efterløn. Det kommunistiske parti er et arbejderparti. For mig er det helt afgørende, at et arbejderparti ikke ledes af pensionister og efterlønnere. Det skal ledes af folk, der er aktive på arbejdsmarkedet og direkte knyttet til arbejderklassens kamp, siger 65-årige Jørgen Petersen.

Inden stiftelsen af Kommunistisk Parti var Jørgen Petersen formand for partiet DKP/ML i ni år. Inden formandsperioden var han medlem af DKP/ML's ledelse i 18 år.

– Min beslutning om at stoppe som formand for Kommunistisk Parti og medlem af partiets landsledelse kommer ikke som et lyn fra en klar himmel. Min pensionering er en del af en større plan for et generationsskifte i partiledelsen, der for alvor begynder at slå igennem på partiets sjette kongres i starten af det nye år, siger den afgående formand.

– Mange medlemmer af landsledelsen har været politisk aktive siden slutningen af 1970'erne og stopper nu i ledelsen for at give plads til en række af de unge og yngre medlemmer, vi har optaget de seneste år, så de kan forny partiet, løfte det videre frem og fortsat knytte partiet direkte til klassekampen, tilføjer han.

Vil stadig være politisk aktiv

Jørgen Petersens beslutning om at gå på efterløn nu hænger også sammen med, at hans ægtefælle blev pensioneret sidste år, og at parret i den forbindelse har valgt at flytte ud af København. 

– For mig er det naturligt at træde tilbage fra første række nu, men det betyder bestemt ikke, at jeg holder op med at være aktiv i Kommunistisk Parti. Jeg har været politisk aktiv i hele mit liv, og det bliver jeg ved med at være. Det kan jeg slet ikke undvære, fastslår han. 

Jørgen Petersen var en ganske ung fynbo, da han i midten af 1970'erne blev fanget af de kommunistiske idéer og den marxistiske ideologi, der lige siden har været drivkraften i hans politiske virke.

– Jeg blev aktiv i den kommunistiske bevægelse, fordi jeg ville kæmpe mod uretfærdighed og udbytning af arbejderklassen. Alle de idéer fra den kommunistiske teori, som jeg dengang tilegnede mig, er stadig grundlaget for mit liv og min politiske overbevisning. Min ungdoms idealer lever i bedste velgående. Det er stadig min overbevisning, at en anden verden præget af lighed, fællesskab, solidaritet og fred er både nødvendig og mulig, erklærer Jørgen Petersen. 

– Kommunismen er båret af fællesskab og troen på, at almindelige mennesker kan ændre verden og gøre op med ulighed og undertrykkelse. Jeg er ikke mindre optimistisk eller entusiastisk, end da jeg var ung. Jeg tror dog ikke længere som dengang på, at socialismen er lige indenfor rækkevidde, men det bliver en realitet engang i fremtiden, tilføjer han. 

En tid med store forandringer

Jørgen Petersen kan se tilbage på 14 begivenhedsrige år som formand for Kommunistisk Parti, år med opgange og nedgange i klassekampen og med sejre og nederlag for partiet.

Oprustning og krigstruslen er øget, klimakatastrofen accelererer, og presset på arbejderklassen og de mest udsatte i samfundet er støt og roligt taget til henover perioden, men samtidig er der også en række positive træk i udviklingen,  mener den afgående partiformand.

– I løbet af de senere år har vi set, at stadig flere engagerer sig i politiske bevægelser som for eksempel klimabevægelsen og kampen mod ghettoloven, der har givet nyt liv til boligbevægelsen. Vi ser også, at nye grupper bliver aktive i den faglige kamp. Det gælder ikke mindst de offentligt ansatte, som har fået øget selvrespekt og kampgejst. Der er også sket det positive, at privatansatte og offentligt ansatte i langt højere grad støtter op om hinandens kampe. Det er vigtigt, at sammenholdet og solidariteten styrkes, siger Jørgen Petersen.

– Samtidig med at folk engagerer sig i konkrete kampe, er der en øget forståelse for sammenhængen mellem de forskellige kampe både på nationalt og internationalt plan og en opfattelse af, at arbejderklassen har kampfæller og alliancepartnere over hele verden. Det så vi for eksempel, da kampen mod racisme i USA på ingen tid spredte sig til andre dele af verden. Der er en mere og mere udbredt forståelse for, at vi står overfor en fælles modstander, konstaterer han.

Kommunisterne ser det som deres opgave at arbejde på at samle arbejderklassen, være en aktiv del af klassekampen og i det lange løb forberede det endelige opgør med kapitalismen og udbyttersamfundet.

– Kampen for socialisme har haft svære betingelser i mange år. Men kommunisterne har aldrig opgivet den kamp. Og i dag oplever vi, at der er større lydhørhed overfor nødvendigheden af et opgør med kapitalismen end set i meget lang tid, vurderer den afgående formand.

Kommunistisk Parti har gennem hele sin levetid været aktiv i den konkrete klassekamp. De fleste af partiets kræfter er blevet lagt i den faglige kamp og EU-modstanden. Men også på områder som for eksempel i Almen Modstand og klimakampen har partiet ydet en indsats. 

Sejre og nederlag

Hvis den afgående partiformand skal pege på, hvad der er de største sejre for partiet selv indtil nu, er han ikke i tvivl.

– Det er, at partiet står enigt og stærkt, og at vi gennem de senere år har oplevet en vis medlemsfremgang med blandt andet en række unge fagligt aktive fra især 3F. En del af dem er valgt som tillidsfolk eller talspersoner. Selvom vi er et lille parti, står vi i dag samlet set stærkere end på noget andet tidspunkt siden vores stiftelse. En stor sejr er det også, at det i løbet af den sidste kongresperiode er lykkedes at omstille Arbejderen fra papiravis til digitalt dagblad. Det har krævet en enorm indsats af partiet og Arbejderens venner at sikre det, erklærer Jørgen Petersen.

– Modsat er det største nederlag, at det ikke er lykkedes at sikre den kommunistiske samling. Den løb på grund som følge af KPiD's afvisning. En historisk mulighed for at styrke kommunisterne gled os af hænde. Det er ærgerligt og uforståeligt i betragtning af, at der ikke eksisterer ideologiske og politiske uenigheder af nogen substans mellem vores to partier. Kommunistisk Parti har taget konsekvensen og har efterfølgende haft fokus rettet mod udviklingen af vores eget parti, tilføjer han.

>> LÆS OGSÅ: KPiD siger nej til samling

Svær coronatid

Coronakrisen har skabt svære betingelser for politisk aktivitet gennem hele 2020. Men samtidig har partiet ligesom mange andre fundet nye veje til at være synlig og sikre aktiviteter.

– Det har i høj grad handlet om at øge aktiviteterne på de sociale medier, gennemføre digitale møder og den slags. Men vi har også været synlige i bybilledet gennem en række mindre aktioner, blandt andet i protest mod at regeringens hjælpepakker er gået til firmaer i skattely, fortæller Jørgen Petersen.

>> LÆS OGSÅ: Kommunister efter aktioner mod skattely: Vi fik mange thumbs up

– Vi oplever også, at coronakrisen har sat fokus på betydningen af en stærk offentlig sektor, solidaritet og fællesskab samt national selvbestemmelse. Det er netop mange af de grundlæggende idéer for socialismen. Vi har i år kunnet mærke en stigende interesse for, hvad partiet står for. Vi får en del henvendelser fra folk, der vil vide mere om Kommunistisk Parti. Samtidig er der med omkring 20.000 ugentlige læsere, flere der læser Arbejderen end nogensinde tidligere. Det skaber bedre betingelser for at styrke forståelsen for, at det er nødvendigt at kæmpe for et andet samfund.

>> LÆS OGSÅ: "Fællesskabet og solidariteten vil hjælpe Danmark gennem coronakrisen"

Hvis det er muligt i forhold til coronaepidemien, er planen, at Kommunistisk Parti afholder sin kongres fordelt på flere destinationer 23.-24. januar. Kongressen afholdes under parolen "Mennesker før profit – arbejderenhed mod storkapitalen".

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. dec. 2020 - 08:39   23. dec. 2020 - 08:40

Kommunistisk Parti

ur@arbejderen.dk
Rød bog: Jørgen Petersen
  • Født 20. oktober 1955.
  • Har været organiseret kommunist siden midten af 1970'erne.
  • Formand for Kommunistisk Parti siden partiets stiftelse i 2006. Før det formand for det kommunistiske parti DKP/ML fra 1997-2006, hvor partiet opløste sig selv for at være med til at danne Kommunistisk Parti. Med i ledelsen af DKP/ML fra oktober 1979.
  • Har arbejdet som partifunktionær i mange år med en række forskellige opgaver, for eksempel som international sekretær og i forhold til freds- og solidaritetsarbejdet. Før det forskellige job, blandt andet som værftsarbejder og postbud. 
  • Bor i Højby i Odsherred.
  • Er gift, har to voksne børn og fem børnebørn.