21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 26 °C

Derfor mangler der billige boliger i København

Jordsalg betaler for metro

Derfor mangler der billige boliger i København

En forfejlet politik for boligbyggeri og infrastruktur er med til at presse både grund- og boligpriser op i København, påpeger boligøkonomen Curt Liliegreen.

Der er bygget masser af boliger som her på Københavns havnefront og i Ørestaden på Amager. De er bare ikke til at betale for lav- og mellemindkomstfamilier eller hovedstadens mange singler.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Frem til 2025 vil København måned for måned vokse med 1000 indbyggere, ifølge de officielle prognoser. Den kraftige befolkningsvækst har allerede sat hovedstadens boligmarked under voldsomt pres og de sidste 20 år ført til en prisudvikling, der er ni gange større end stigningen i københavnernes lønninger.

Meget af den jord, der ejes af Københavns Kommune, har man lagt i selskabet By & Havn.  Det skal sælge jorden så dyrt som muligt.

Der bliver dermed færre og færre boliger, der er til at betale for lav- og mellemindkomstgrupperne. Københavns Kommune går ganske vist efter at få klemt 45.000 flere boliger ind i byen frem til 2027. Men det vil ikke lette behovet for billige boliger, vurderer Curt Lilliegreen, boligøkonom og direktør i Boligøkonomisk Videnscenter.

LÆS OGSÅ: Boligen bidrager mest til økonomisk ulighed

Byg mindre og billigere

– Syv ud af ti københavnere er singler, og det vil sandsynligvis også være tilfældet med tilflytterne. Så der er brug for mange flere – og mindre – boliger i København, end der bliver lagt op til fra kommunalpolitikerne, siger Curt Liliegreen til Arbejderen.

I mange år har kommunen haft et krav om, at nyt boligbyggeri skal rumme boliger, der i gennemsnit er på 95 kvadratmeter. Kravet skyldes et ønske om at konkurrere med omegnskommunerne om at tiltrække købe- og skatteyderdygtige familier med to indkomster. Men det har været med til at gøre boligerne både større og dyrere end nødvendigt, vurderer boligøkonomen.

– Kravet er på det seneste blevet blødt lidt op, så en større andel godt kan være mindre boliger. Men det er langtfra nok. Der er brug for langt flere boliger på 40-60 kvadratmeter, understreger Curt Liliegreen.

>> LÆS OGSÅ: Regler bøjes for billigere boliger

Jordsalg fordyrer byggeri

En af de store forhindringer for at bygge billige boliger i København er de høje grundpriser – og det er delvis en politisk beslutning, afslører Curt Liliegreen.

– Meget af den jord, der ejes af Københavns Kommune, har man lagt i selskabet By & Havn.  Det er stiftet og drives som et privat selskab, og skal sælge jorden så dyrt som muligt, da jordsalget skal finansiere infrastruktur, først og fremmest metrobyggeriet i København, forklarer Kurt Liliegreen.

Ved at sælge jord langs ved de nuværende og kommende metrostationer har By & Havn kunnet gøre grundene her mere attraktive.

– Det har ført til stigende priser, altså en slags synergieffekt, påpeger Kurt Liliegreen.

Det har også gjort det vanskeligt for almene boligselskaber at sikre sig grunde til en pris, der muliggør støttet boligbyggeri, der er til at betale for lav- og mellemindkomster. Selv om Københavns Kommune, der ejer 95 procent af aktierne i By&Havn, måtte ønske at sælge jord billigt til et alment boligselskab eller andre, der vil bygge billige boliger, kan det ikke lade sig gøre, forklarer direktøren for Boligøkonomisk Videnscenter.

– Man må ikke sælge grunde billigere end man vil sælge til andre. Det vil være mod de gældende regler for styring af kommunerne. Det var det, den i sin tid væltede den  tidligere overborgmester Ritt Bjerregaards projekt for billige boliger, siger Curt Liliegreen.

>> LÆS OGSÅ: Regning for statslån til bolig kan ende hos lejere

Gør som Aarhus

I stedet for at lægge de kommunale grunde over i et selskab, der ligesom andre offentlige selskaber ifølge både EU- og nationale regler skal fungere på lige konkurrencevilkår med private, kunne Københavns Kommune have valgt en løsning som i Aarhus, forklarer Curt Liliegreen.

Her er det kommunen, der står som den direkte ejer af de kommunale grunde. Og det giver langt større handlefrihed.

– Kommunen må stadig ikke sælge jorden billigere til nogen end til andre. Den skal stadig sælge til markedsprisen. Men kommunen har ret til at pålægge grundene en såkaldt rådighedsbegrænsning. Så hvis Aaarhus Kommune pålægger jorden den begrænsning, at den kun må bruges til almene boliger, så bliver jorden ikke så meget værd på markedet. Og så kan den helt lovligt sælges billigt til et alment boligselskab, forklarer Curt Liliegreen.

Med By & Havn-selskabet har Københavns Kommune fraskrevet sig denne mulighed.

– Løbet er på sæt og vis kørt. Men hvis man kunne frigive andre kommunale grunde, så kunne man lade være med at lægge dem ind under By & Havn, men i stedet pålægge grundene rådighedsbegrænsning.

Begræns forældrekøb

Der kan dog stadig gøres noget for at sikre billigere boliger indenfor kommunegrænsen i København, påpeger Curt Liliegreen. Og nogle af redskaberne er allerede på bordet.

– Udlejning via Airbnb og forældrekøb af mindre andels- og ejerlejligheder via selskabsformen er med til at presse boligpriserne i vejret. For selv om man køber en lejlighed dyrt, kan man derved sikre sig en fortjeneste eller en mindre udgift. En begrænsning på disse muligheder vil dermed også lægge en begrænsning på boligpriserne, forklarer Curt Liliegreen.

Folketingspolitikerne kan også være med til at sikre flere boliger i storbyerne, der er til at betale for almindelige mennesker, understreger Curt Liliegreen. For eksempel ved en kraftig forøgelse af den statslige ydelsesstøtte til offentligt støttet boligbyggeri. Ydelsesstøtten betyder, at lejerne i nyt alment byggeri ikke skal betale en leje, der fuldt ud dækker boligselskabets udgifter til afdrag og renter på lån.

– Det kræver selvfølgelig, at pengene findes på finansloven. Men det er langt mere hensigtsmæssigt at øge ydelsesstøtten, end for eksempel at øge den individuelle boligsikring, som et tilfældigt folketingsflertal til enhver tid kan sætte ned igen, understreger Curt Liliegreen.

10. nov. 2017 - 10:46   10. nov. 2017 - 10:56

Boligpolitik

he@arbejderen.dk