16 Apr 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Den danske stat var ansvarlig for mishandling af torturofre

Dom i Green Desert-sag

Den danske stat var ansvarlig for mishandling af torturofre

18 civile irakere skal have erstatning for den mishandling, de blev udsat for efter at være blevet taget til fange i den danskledede operation Green Desert i Irak i november 2004.

De irakiske torturofre skal have erstatning, besluttede Østre Landsret fredag. De to advokater Christian F. Jensen og Christian Harlang har i syv år kæmpet for retfærdighed for irakerne.
FOTO: Niels Gether Nielsen
De irakiske torturofre skal have erstatning, besluttede Østre Landsret fredag. De to advokater Christian F. Jensen og Christian Harlang har i syv år kæmpet for retfærdighed for irakerne.
FOTO: Niels Gether Nielsen
De irakiske torturofre skal have erstatning, besluttede Østre Landsret fredag. De to advokater Christian F. Jensen og Christian Harlang har i syv år kæmpet for retfærdighed for irakerne.
FOTO: Niels Gether Nielsen

Den danske stat skal betale erstatning på 30.000 kroner til hver af 18 irakiske torturofre fra den danskledede operation Green Desert. Det besluttede Østre Landsret fredag. 

Det er vigtigt at få placeret et ansvar, ikke mindst for at torturofrene kan komme videre i deres liv.
Christian Harlang, advokat

Sagen mod den danske stat var anlagt af 23 irakere, som krævede en symbolsk erstatning for den tortur, de blev udsat for af irakisk politi, efter at de var blevet taget til fange under operation Green Desert i Irak i november 2004.

Dommen vækker glæde hos irakernes to advokater.

– Det er en lykkelig og vigtig dag for de irakiske torturofre efter alt det, som de har været igennem. Og det er også en vigtig dom for Danmark, fordi den sætter grænser for, hvor uansvarligt militæret kan opføre sig, når de deltager i militære missioner i fremmede lande, siger advokat Christian Harlang og uddyber:

– Det er en stor sejr, at retten slår fast, at den danske stat har et ansvar overfor disse torturofre. Det er vigtigt at få placeret et ansvar, ikke mindst for at torturofrene kan komme videre i deres liv.

– Det er et klart signal fra retten om, at dansk militær skal tage alvorligt, hvad der sker med de civile, som man har været med til at tilbageholde, også selvom de ikke er i dansk varetægt. Dommen er principiel, fordi den slår fast, at den danske stat har et ansvar for at beskytte civile ofre i de konflikter, man er en del af rundt om i verden, understreger Christian Harlang overfor Arbejderen.

Burde kende til risiko

Retten slår fast, at det var "… nærliggende at antage, at personer, der blev tilbageholdt af sikkerhedsstyrkerne under mistanke for at være væbnede terrorister eller oprørere, i forbindelse med den videre efterforskning i irakisk varetægt ville være i reel risiko for at blive udsat for inhuman behandling i form af slag og spark".

Ifølge Østre Landsret er det "kun" bevist, at den danske stat burde have vidst, at hvis man udleverede de irakiske fanger til de irakiske sikkerhedsstyrker, så risikerede de at blive udsat for inhuman behandling. Retten finder det ikke bevist, at irakerne også risikerede at blive udsat for tortur.

Det undrer den anden af irakernes advokater, Christian F. Jensen:

– 27 vidner, lige fra soldater og deres overordnede til ambassadører, har fortalt retten, at de enten selv har overværet eller hørt om mishandling af fanger i de irakiske myndigheders varetægt. Derfor kan det undre, at retten er nået frem til, at den danske stat ikke havde et ansvar, når det gælder tortur, men "kun" inhuman behandling, siger Christian F. Jensen.

FN's Torturkonvention slår fast, at en stat ikke må medvirke til at tage fanger eller overdrage fanger, hvis man ved eller burde vide, at fangerne risikerer at blive udsat for tortur, mishandling eller nedværdigende behandling.

Arbejderen har tidligere skrevet om lægefaglige rapporter, der beskriver, hvordan irakerne blev tortureret.

Arbejderen har også beskrevet, hvordan den daværende militærjurist i Irak i 2004, Kurt Borgkvist, sendte en rapport til Forsvarsministeriet få måneder før operation Green Desert, der dokumenterede omfattende tortur af fanger i Al-Makil-fængslet i Basra. Borgkvist havde interviewet en række fanger, der samstemmende fortalte om, hvordan de var blevet "slået med kabellignende genstand", "brændt med cigaretter på fødderne", havde "fået flere kindtænder knust" og "fået elekriske stød".

>> LÆS OGSÅ: Tortursagen der ikke vil dø

Anker dommen

Forsvarsministeriet vil anke dommen.

– Den retstilstand, som dommen udtrykker, er problematisk, for den vil sætte Danmark i en meget vanskelig situation, når vi udsender soldater, lyder reaktionen fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

– Når vi udsender danske soldater, så sker det til stater, der er hærget af krige og konflikter. For eksempel Irak, Afghanistan og Mali. Og i disse lande er der nærmest per definition ikke styr på menneskerettighedssituationen. Dommen opstiller på visse områder standarder, som det ikke vil være praktisk muligt at leve op til. Og det kan i visse situationer betyde, at vi ikke kan bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen – og dermed menneskerettighedssituationen – i konfliktramte lande. Det tror jeg ikke er til gavn for nogen.

Dommen blev ikke afsagt på et åbent retsmøde. Den blev derimod blot udleveret elektronisk til irakernes advokater og til Forsvarsministeriets forsvarer, kammeradvokaten. Herefter blev et resume af dommen lagt ud på Østre Landsrets hjemmeside. Dommen fylder ikke mindre end 818 sider. De to advokater vil nu gå i gang med at læse dommen og dens præmisser. 

I alt har 23 sagsøgt ministeriet for den mishandling, de blev udsat for af de irakiske myndigheder efter at være taget taget til fange i operation Green Desert. Det er i skrivende stund uklart, hvorfor landsretten kun har tildelt erstatning til 18 af de 23 torturofre.

Den første erstatningssag blev anlagt i 2011. Irakerne har altså ventet i op til syv år på at få deres sag afklaret.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. jun. 2018 - 14:04   18. jun. 2018 - 17:09

Green Desert

ml@arbejderen.dk
Fangesagen kort
  • 23 civile irakere har lagt sag an mod Forsvarsministeriet for medvirken til tortur og mishandling.
  • Irakerne blev taget til fange under den dansk ledede Operation Green Desert i Irak i 2004. Irakerne blev efter operationen udleveret til irakisk politi og tilbageholdt i op til 70 dage. De blev alle løsladt uden sigtelse.
  • En lækket video har afsløret, hvordan danske soldater så til, mens irakisk politi slog og sparkede fangerne, og en lækket rapport dokumenterer, at den danske militære ledelse i Irak allerede inden operationen kendte til risikoen for, at uskyldige civile ville blive fanget.
  • Flere danske retsmedicinere har bekræftet, at irakerne har været udsat for tortur.

>> LÆS ALLE ARTIKLER OM SAGEN HER