12 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

Deltidsansatte pædagoger vil gerne have flere timer

Helt ny BUPL-undersøgelse

Deltidsansatte pædagoger vil gerne have flere timer

Seks ud af ti pædagoger på deltid er klar til at gå op i tid, hvis arbejdsvilkårene bliver bedre, viser en helt ny undersøgelse. Det giver mulighed for en hurtig indfasning af minimumsnormeringer, mener BUPL.

Pædagoger ansat på deltid er parate til at arbejde flere timer, hvis de får flere kolleger, så de kan bruge den faglige uddannelse, de har taget til gavn for børnene.
FOTO: Ali Nabulsi
1 af 1

For at indfri kravet om minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, som siden foråret har præget den politiske dagsorden, er det ikke nok med en kæmpe økonomisk indsprøjtning. Der bliver også brug for mange tusinde flere pædagoger i fremtiden.

Det burde fjerne den bekymring, som politikerne har i forhold til en hurtig indfasning af minimumsnormeringer. Der er ingen grund til at vente til 2025.
Elisa Rimpler, BUPL's forbundsformand.

Ifølge BUPL vil børnetallet de næste ti år stige med cirka 60.000 flere børn i vuggestue- og børnehavealderen, og der er i dag 4.000 færre pædagoger i landets daginstitutioner i forhold til niveauet før finanskrisen i 2008.

Nu viser en helt ny undersøgelse, som pædagogernes fagforbund har gennemført i oktober måned, at den øgede efterspørgsel på pædagoger langt hen ad vejen kan imødekommes af de pædagoger, som i dag arbejder på deltid.

59 procent af de pædagoger, som er på deltid, er nemlig interesserede i at gå op i tid, hvis normeringerne og vilkårene forbedres. Det handler samlet set om cirka 3.000 årsværk. De skal lægges oven i de 2.000 arbejdsløse pædagoger, der er klar til at tage et job her og nu.

– Det burde fjerne den bekymring, som politikerne har i forhold til en hurtig indfasning af minimumsnormeringer. Der er ingen grund til at vente til 2025, siger Elisa Rimpler, BUPL's forbundsformand.

Minimumsnormeringer i 2025

Lige nu forhandler folketingspolitikerne om næste års finanslov, og her indgår spørgsmålet om lovbundne minimumsnormeringer. Regeringen og støttepartierne i SF, Enhedslisten og De Radikale har indgået et forståelsespapir, hvor de lover, at minimumsnormeringerne vil være fuldt indfaset i 2025.

I dag arbejder 60 procent af landets pædagoger på nedsat tid. Derfor har BUPL fundet det interessant at se på, hvorfor og hvad der kan få dem til at gå op i tid.

Omtrent halvdelen af de 1.635 deltidsansatte pædagoger, som har deltaget i forbundets undersøgelse, svarer, at det er et hårdt arbejdsmiljø, der afholder dem fra at arbejde på fuld tid. En femtedel peger dog også på, at institutionen mangler økonomi til en fuldtidsansættelse.

Pædagoger vil gøre en forskel

Elisa Rimpler er ikke overrasket over, at så mange pædagoger gerne vil gå op i tid, hvis de får flere kolleger og bedre rammer og vilkår i deres job:

– Pædagoger tager uddannelsen for at gøre en forskel for børn og unge. Vores undersøgelse viser, at hvis pædagogerne får mulighed for i højere grad at lykkes med den opgave, så vil de gerne gå op i tid.

Ifølge BUPL’s beregninger vil minimumsnormeringer på 1:3 i vuggestuer og 1:6 i børnehaver kræve rekruttering af mindst 5.000 flere pædagoger.

I store dele af 2019 har spørgsmålet om bedre normeringer været et gennemgående tema på den lokale og landspolitiske dagsorden. Det har forældregrupper over hele landet sørget for gennem deres mange aktiviteter.

National aktionsdag den 22. november

Som den seneste aktion – og i håb om at kunne påvirke de igangværende finanslovsforhandlinger – har forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen indkaldt til national aktionsdag fredag den 22. november klokken 14.30 på Rådhuspladsen i København. 

>>LÆS OGSÅ: Forældre går igen på gaden for bedre normeringer i daginstitutionerne

– Vi har behov for et massivt opråb for at signalere tydeligt til de forhandlende parter, at problemerne skal løses nu og skal løses ordentligt. Sat på spidsen vil vi gerne markere, at hvis ikke vi mærker helt konkrete forbedringer i ungernes hverdag allerede fra næste år, så er vi klar til at sætte Danmark i stå, siger Stella Mia Sieling-Monas, mor til to og talsperson for forældrebevægelsen.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. nov. 2019 - 09:06   18. nov. 2019 - 11:07

Børn

noc@arbejderen.dk
Undersøgelse om pædagoger på deltid

Fakta fra BUPL's undersøgelse:

  • 60 procent af landets cirka 40.000 kommunalt ansatte pædagoger arbejder deltid.

  • Hvis alle pædagoger på deltid gik op til 37 timers arbejdsuge – uanset egen ønske/vilje – ville det udløse 5.000 årsværk.

  • Sammenlagt er 59 procent af de deltidsansatte pædagoger i BUPL’s undersøgelse interesseret i at gå op i tid eller arbejde på fuld tid, hvis normeringerne bliver bedre.

  • Ifølge BUPL’s undersøgelse vil det udløse cirka 3.000 årsværk på landsplan blandt de deltidsansatte pædagoger, hvis normeringer og vilkår forbedres.

  • 46 procent af de deltidsansatte pædagoger angiver, at årsagen til deres deltidsansættelse er et hårdt arbejde.

BUPL's undersøgelse er gennemført i oktober 2019.
1635 har deltaget i undersøgelsen.