26 Jan 2020  

KBH: Overskyet, dis, 4 °C

Danske virksomheder blacklistes i international klimarapport

Fødevaregiganter hænges til tørre

Danske virksomheder blacklistes i international klimarapport

Danish Crown og Arla er blandt de i alt 50 fødevaregiganter, der bliver hængt til tørre i ny Greenpeace-rapport for ikke at kunne gøre rede for, om deres efterspørgsel på kød og andre mejeriprodukter betyder, at skov bliver fældet.

På Arlas hjemmeside er der kun billeder af glade køer og grise, der bliver fodret – og ingen billeder af fældet skov, der må vige for at gøre plads til at dyrke soja, som Arlas leverandører – måske – importerer. Arla kan nemlig ifølge Greenpeace ikke gøre rede for, om deres leverandører lever op til internationale aftaler om at stoppe afskovningen.
FOTO: Arla.dk
1 af 1

Danish Crown og Arla kan ikke redegøre for, om deres leverandører bruger soja, dyrket i områder, hvor der bliver fældet skov.

Sådan lyder anklagen mod de to navngivne danske virksomheder i en 142 sider lang international rapport, hvor Greenpeace kortlægger en række af verdens største fødevarevirksomheders skadevirkninger for klimaet.

Verdens producenter og forhandlere af fødevarer svigter deres ansvar, når de fortsat massivt efterspørger produkter, som bliver dyrket, hvor der før var skov.
Jan Søndergård, Greenpeace

– Greenpeace har bedt Danish Crown og Arla og 48 af verdens andre store fødevarevirksomheder dokumentere, at deres efterspørgsel på især kvæg, svin og andet kød, soja, palmeolie, kakao, mejeriprodukter og papir ikke fører til afskovning. Hverken Arla eller Danish Crown har styr på deres forsyningskæde. Det er alvorligt. Det er vigtigt, at virksomhederne har styr på, om deres leverandører bruger eksempelvis soja i produktionen, der stammer fra områder, hvor der er fældet skov for at gøre plads til sojamarker, forklarer politisk konsulent i Greenpeace Jan Søndergård til Arbejderen.

– Vi har været i kontakt med både Danish Crown og Arla og bedt dem sende dokumentation for, at deres landmænd ikke bruger klimaskadelig soja dyrket i afskovede områder. Den dokumentation kan vi ikke få. Det eneste, svar vi får fra Danish Crown kan koges ned til at deres leverandører ikke gør noget ulovligt. Men det er ikke nok. Brasiliens præsident tillader jo i øjeblikket en massiv rydning af regnskoven.

>> LÆS OGSÅ: Regnskov fældet i rekordtempo i Brasilien

De to store danske fødevarevirksomheder risikerer via deres efterspørgsel på især svin og kvæg fodret med soja, at være medansvarlige for at tusindvis af kvadratkilometer skov bliver fældet for at skabe plads til soja og kødproduktion til stor skade for klimaet.

500.000 kvadratkilometer skov ryddet

Det seneste årti er der blevet ryddet ikke mindre end 500.000 kvadratkilometer skov over hele verden – et areal svarende til Spanien – for at skabe plads til især kvægdrift og dyrkning af soja, palmeolie og kakao.

Ifølge Greenpeace-rapporten er 80 procent af den globale skovrydning et resultat af landbrugsproduktionen.

– Danmark importerer hvért år 1,6 millioner ton soja fra lande som eksempelvis Argentina og Brasilien, der er i fuld gang med at fælde store dele af regnskoven. En stor del af sojaen indgår i Danish Crowns og Arla's produktion – både i slagtesvin og køer og tilsættes i en række produkter, eksempelvis sojamælk, fortæller Jan Søndergård.

– Den stigende landbrugsproduktion underminerer målene om at lade skovene stå og skaber dermed et enormt pres på klimaet. Soja er den landbrugsafgrøde, der er ansvarlig for mest skovrydning rundt om i verden. Med rapporten vil vi stille de største fødevarevirksomheder til ansvar for den skovrydning, som de i kraft af deres produktion og efterspørgsel forårsager. Verdens producenter og forhandlere af fødevarer – lige fra Nestlé og Unilever til danske fødevarevirksomheder som Danish Crown og Arla – svigter deres ansvar, når de fortsat massivt efterspørger produkter, som bliver dyrket, hvor der før var skov.

Danmark er verdens største producent af svin målt per indbygger. Hvert eneste år producerer Danmark 33 millioner svin. 90 procent af svinene bliver eksporteret – enten som levende eller slagtede svin og andre kødvarer.

"Vi har ikke svarene"

Danish Crown lægger sig fladt ned, og indrømmer, at man ikke er i mål med sine egne løfter.

– Vi har tilsluttet os de internatinoale principper om at stoppe skovrydning. Vi har givet et løfte, og derfor er vi nødt til kunne svare på, hvordan vi konkret vil sikre at vores leverandører ikke bidrager til øget skovrydning. Vi kan ikke have en bæredygtighedsstrategi uden samtidig at tænke bæredygtig og gennemsigtighed ind i hele vores kæde. Vi tager på os, at bæredygtighed går fra jord til bord – det vil sige, at bæredygtigheden også skal gælde ude hos landmanden. Så det her skal vi have løst, siger Danish Crowns kommunikationschef, Astrid Gade Nielsen til Arbejderen.

– Vi er selvfølgelig klar over de problemer, som sojaproduktionen i Sydamerika kan medføre, og vi skal i offensiven for en mere bæredygtig produktion. Det er en væsentlig del af vores indsats i forhold til de bæredygtighedsmål, vi har sat og derfor vil vi arbejde med gennemsigtighed i hele forsyningskæden.

– Jeg håber, at hvis du ringer til mig om et år, så har jeg nogle tydeligere svar på dine spørgsmål. Vi vil nu gå igang med at formulere nogle mål for, bæredygtig soja og andet foder.

I modsætning til Danish Crown ønsker Arla ikke at stille op til et interview, men har i stedet sendt en mail til Arbejderen. I mailen skriver Arla blandt andet:

"Vi er ikke enig i kritikken om, at Arla ikke gør nok for at hjælpe med at forhindre skovrydning og ikke at være gennemsigtig. Vi har klare holdninger til ansvarlig sourcing af risikovarer knyttet til skovrydning og rapporterer offentligt om vores forpligtelser og de fremskridt vi gør i vores CSR-rapport og på arla.com. I mange år har Arla Foods været engageret i ansvarlig sourcing og en af de førende i vores branche (…) Derudover arbejder vi tæt sammen med vores leverandører og underleverandører for at sikre, at de lever op til Arla Foods’ Code of Conduct der regulerer etisk, socialt og miljømæssigt ansvar".

Arla svarer ikke på Arbejderens spørgsmål om det er korrekt når Greenpeace siger, at Arla ikke kan gøre rede for sin leverandørkæde og gøre rede for, hvor den soja der bliver brugt i Arlas produkter kommer fra.

Arla svarer heller ikke på, om virksomheden kan garantere, at der ikke er blevet fældet skov for at gøre plads til soja, som bliver brugt i virksomhedens produktion og/eller leverandørkæde.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. aug. 2019 - 14:24   09. aug. 2019 - 14:52

Klima

ml@arbejderen.dk