19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 13 °C

Danske våbenfirmaer får offentlig støtte til forskning

På trods af rekordoverskud

Danske våbenfirmaer får offentlig støtte til forskning

Samtidig med, at der bliver skåret i de offentlige midler til forskning i sundhed, får våbenindustrien offentlig støtte til deres forskning. Innovationsfonden ser intet problem.

Sky-Watch tester droner sammen med DTU. Dronefirmaet har fået penge fra Innovationsfonden til et projekt, der skal få droner til at flyve 24 timer non-stop.
FOTO: Per Knudsen/DTU Space
1 af 1

Offentlige forskningsmidler bliver brugt til at støtte dansk våbenindustris forskning og udvikling.

Innovationsfonden støtter i øjeblikket forskningsprojekter i våbenindustrien med mere end 100 millioner kroner.

 Vi har ikke nogle etiske retningslinjer for, hvilke industrier vi støtter. Hvis en virksomhed er lovlig og producerer et lovligt produkt, kan den få støtte.
Tore Duvold, Innovationsfonden

Innovationsfonden er en offentlig fond på finansloven, der støtter private firmaers strategiske forskning, højteknologi og innovation "til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark". Fonden har hvert år cirka 1,25 milliarder kroner at dele ud af.

Våbenfirmaer som Terma, Sky-Watch og Systematic nyder godt af støtten fra Innovationsfonden. Våbenindustrien har endda i årevis siddet i spidsen for fonden. I marts blev Jens Maaløe, der er direktør for Danmarks største våbenfirma, Terma, genvalgt som formand for netop Innovationsfonden.

Det handler om vækst

Hos Innovationsfonden er man klar til at støtte alle projekter. De vigtigste kriterier er, at de skaber vækst og arbejdspladser, forklarer Innovationsfondens vicedirektør:

– Vi støtter projekter indenfor alle industrier, også forsvarsindustrien. Vi kigger på, om et projekt har potentiale for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, og om der er tale om forskning i ny teknologi, siger Tore Duvold til Arbejderen.

Han uddyber:

– Vi har ikke nogle etiske retningslinjer for, hvilke industrier og projekter vi støtter og ikke støtter. Hvis en virksomhed er lovlig og producerer et lovligt produkt, så kan den få støtte. Vi skal ikke bestemme, om forsvarsindustrien er til gavn for Danmark eller ej. Det er politikerne, der sætter grænserne for, hvad vi som en offentlig fond skal støtte og ikke støtte.

Intet etisk grundlag

Tore Duvold afviser, at Innovationsfonden indfører et etisk grundlag, som eksempelvis slår fast, at fondens midler ikke skal bruges til at støtte våbenindustrien.

– Vi kan ikke ekskludere en legitim industri. Jeg vil ikke gøre mig til dommer og moralens vogter over, hvilke projekter, Innovationsfonden skal støtte og ikke støtte. Flere teknologier kan anvendes både civilt og militært. Vi kan ikke pålægge virksomhederne, hvordan de skal bruge de her teknologier. I sidste ende er det markedet, der styrer det. Man kunne måske sige, at GMO ikke har et potentiale i Danmark, fordi vi ikke har en GMO-lovgivning på plads. Men sådan er det ikke med forsvarsindustrien, mener Innovationsfonden vicedirektør.

Terma har blandt andet fået støtte fra Innovationsfonden til sit projekt ”Free the Drones”, der skal få droner til at flyve sikkert på egen hånd og styre udenom forhindringer.

Systematic har fået 45 millioner til - sammen med tre universiteter - at forske i indsamling af store mængder data og sortering og finde mønstre i de mange data.

Dronefirmaet Sky-Watch har fået penge fra Innovationsfonden til et projekt, der skal få droner til at flyve 24 timer non-stop og dermed flyve mere end 1200 kilometer.

Samtidig bliver der skåret i de offentlige midler til forskning i sundhed. Ifølge DR er støtten til sundhedsforskning fra to af de største offentlige fonde (Innovationsfonden og Danmarks Frie Forskningsfond) blevet skåret markant fra 611 millioner kroner i 2014 til 349 millioner kroner i 2016.

Rekordoverskud

Samtidig med at de danske våbenfirmaer får offentlige støttekroner, kan de selvsamme firmaer opgøre deres største overskud nogensinde.

Sidste år kunne Terma skrive ekstra ordrer for næsten 1,5 milliarder kroner ind i ordrebøgerne og notere sig et overskud på 120 millioner kroner.

Sky-Watch havde sidste år et overskud på 1,8 millioner kroner.

Arbejderen har forsøgt at få et interview med Sky-Watch og Terma om, hvorvidt det er rimeligt, at bruge millioner af skattekroner til at støtte våbenindustriens forskning og udvikling.

Sky-Watch ønsker ikke at blive interviewet. "Jeg har nu haft dine spørgsmål forbi vores ledelse, og grundet den negative og unuancerede vinkling af både industrien og Sky-Watch kan vi ikke se os selv i artiklen og ønsker dermed ikke at deltage", skriver Sky-Watch' marketingskoordinator, Anette Hurup i en mail til Arbejderen.

Heller ikke Terma ønsker at blive interviewet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. sep. 2017 - 07:35   09. sep. 2017 - 07:40

Våbenindustri

ml@arbejderen.dk
Innovationsfonden
  • Innovationsfonden er en offentlig fond på finansloven, der støtter private firmaers forskning i højteknologi. 

  • Fondens formål er ifølge Lov om Danmarks Innovationsfond at støtte forskningsprojekter, der er "til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark".

  • Fonden har hvert år cirka 1,25 milliarder kroner at dele ud af.

  • Formand for fonden er Jens Maaløe, der også er direktør for Danmarks største våbenfirma, Terma.

  • Innovationsfonden har ikke et sæt etiske retningslinjer, der beskriver, hvilke projekter fonden kan støtte og ikke støtte.