27 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Danske våbendele til Saudi-Arabien

På trods af eksportforbud

Danske våbendele til Saudi-Arabien

Tre partier vil diskutere eksportforbuddet til Saudi-Arabien i Folketinget. Dansk våbenindustri kan nemlig fortsat – fuldt lovligt – producere og eksportere dele, der kan ende i saudi-arabiske kampfly.

Danske våbenfirmaer kan fortsat producere dele til Joint Strike Fighter-kampflyet, som Saudi-Arabien vil købe.
FOTO: Forsvarsgalleriet
1 af 1

Dansk våbenindustri kan fortsat eksportere våbendele, der bliver brugt i eksempelvis kampfly til Saudi-Arabien og andre lande, der systematisk krænker menneskerettighederne.

Hvis USA måtte beslutte at sælge F-35 til andre lande, så vil der kunne være dansk producerede dele i de fly.
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen

I november sidste år besluttede udenrigsminister Anders Samuelsen ellers at suspendere godkendelser af eksport af våben og andet militært udstyr til Saudi-Arabien. Forbuddet gælder også civile produkter, der kan bruges til at krænke af menneskerettighederne.

– Med den fortsatte forværring af den allerede forfærdelige situation i Yemen og drabet på den saudiske journalist Jamal Khashoggi, befinder vi os nu i en ny situation, lød det dengang fra udenrigsministeren.

Kan fortsat eksportere dele

Men forbuddet omfatter ikke danske dele, der eksporteres til eksempelvis det amerikanske våbenfirma Lockheed Martin, der producerer kampflyet Joint Strike Fighter (F-35) og har Saudi-Arabien blandt sine bedste kunder.

Derfor har Enhedslisten, SF og Alternativet fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, der "… pålægger regeringen at suspendere al eksport og salg af våben, dele til våben og krigsmateriel til lande, der krænker menneskerettighederne alvorligt." Forslaget førstebehandles i morgen.

"Danmark bør værne om menneskerettigheder og demokrati, og det er afgørende at få stoppet autoritære regimers adgang til våben og krigsmateriel, der kan bruges til at undertrykke befolkninger eller til alvorlige brud på international humanitær ret", skriver de tre partier blandt andet i deres begrundelse.

Ifølge FN har Saudi-Arabien været medvirkende til krigsforbrydelser i Yemen. Regimet i Saudi-Arabien står bag voldsomme bombeangreb på hospitaler og skoler. Krigen har også udløst hungersnød. Ifølge Oxfam IBIS risikerer 14 millioner mennesker at dø af sult, hvis ikke det internationale samfund reagerer. 

Tavs minister og industri

Saudi-Arabien har forlængst meldt ud, at man ønsker at købe de nye Joint Strike Fighter-kampfly. Der er endnu ikke underskrevet en kontrakt, men både præsident Trump og Lockheed Martin har erklæret, at man fortsat agter at sælge militært udstyr til landet. Og på Lockheed Martins hjemmeside beskrives Saudi-Arabien som en "nøgle-kunde". 

Arbejderen har forsøgt at få en kommentar fra udenrigsministeren til, at de danske våbenfirmaer fortsat kan producere og sælge våbendele, der ender i Saudi-Arabien. Men udenrigsministeren har ingen kommentarer, skriver ministeriets presseenhed i en mail.

Heller ikke det danske våbenfirma Terma A/S, der producerer dele til det amerikanske Joint Strike Fighter-kampfly, ønsker at udtale sig, men skriver i en mail til Arbejderen:

"Terma overholder altid de til enhver tid gældende regler for handel med forsvarsmateriel, herunder de danske eksportkontrolregler, der regulerer vores samhandel med vores kunder, og vi følger altid afgørelser truffet af danske myndigheder."

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen mener, at hvis vi vil have en våbenindustri herhjemme, så er det et vilkår, at andre EU- og NATO-lande bestemmer, hvem der eksporteres til.

– Hvis USA måtte beslutte at sælge F-35 til andre lande, så vil der kunne være dansk producerede dele i de fly... Hvis vi ikke er parate til det, må vi acceptere, at vi ikke kan have en levedygtig forsvarsindustri i Danmark.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. feb. 2019 - 07:00   27. feb. 2019 - 07:10

Våbenindustri

ml@arbejderen.dk