18 Jun 2019  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

Dansk tortursag for menneskerets-domstol

Advokat for irakere har fået nok

Dansk tortursag for menneskerets-domstol

Forsvarsministeriet bliver nu hevet for Den Europæiske Menneskeretsdomstol af advokaten for de 23 irakiske torturofre, der blev taget til fange under den danskledede operation Green Desert i Irak i 2004.

Christian Harlang mener, at de danske myndigheder "systematisk" har nægtet de irakiske torturofre adgang til de danske domstole.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Advokaten for 23 irakiske torturofre, Christian Harlang, hiver nu Forsvarsministeriet for Den Europæiske Menneskeretsdomstol. I torsdags afsendte han sin klage til domstolen.

De danske myndigheder krænker den pligt, de har til at sikre en uafhængig og effektiv efterforskning af torturforbrydelser.

Christian Harlang mener, at de danske myndigheder "systematisk" har nægtet de irakiske torturofre adgang til at få deres erstatningssager prøvet ved de danske domstole, og han anklager de danske myndigheder for en "urimelig lang sagsbehandlingstid". Herudover anklager advokaten myndighederne for at nægte de fattige irakere fri proces.

Irakerne blev taget til fange under den danskledede operation Green Desert i Irak i november 2004 og udleveret til irakisk militærpoliti, som udsatte dem for tortur i op til 70 dage, før de blev løsladt uden at blive sigtet eller komme for en dommer.

Nu kræver irakerne erstatning i Danmark, fordi de mener, at danske soldater var medansvarlige for torturen. Danskerne udleverede dem til irakisk militærpoliti, selvom der i 2004 allerede havde været flere rapporter om, at de irakiske myndigheder torturerede deres fanger.

Forsvarsministeriet og Procesbevillingsnævnet har nægtet irakerne fri proces - selvom Højesteret i september 2013 slog fast, at ministeriet ikke kan kræve, at irakerne på forhånd skal stille med en økonomisk garanti på 40.000 kroner per iraker, før de kan få sagen prøvet. Højesteret henviste netop til, at der er tale om en principiel sag, og at kravet forhindrer de fattige irakere i at få prøvet sagen.

FN's Torturkonventions artikel 14 slår fast, at stater, der har underskrevet konventionen, skal sikre adgang til at få prøvet en sag om tortur ved domstolene og sikre erstatning, hvis en stat er skyldig eller medskyldig i tortur. Men hvis irakerne ikke har råd til hverken advokat, vidner, flyrejse og så videre, forhindrer den danske stat reelt irakerne adgang til de danske domstole, mener Christian Harlang.

Endelig mener irakernes advokat, at de danske myndigheder krænker den pligt, de har til at sikre en uafhængig og effektiv efterforskning af torturforbrydelser, sådan som Danmark er forpligtet til i FN's Torturkonventionens artikel 3.

Klagen er indgivet på vegne af det offer, der først lagde sag an i Danmark. Irakeren lagde sag an mod Forsvarsministeriet den 13. september 2011. Det vil sige for tre og et halvt år siden.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. apr. 2015 - 14:22   30. apr. 2015 - 16:21

Fangesag

ml@arbejderen.dk
Fangesagen
  • I november 2004 tilbageholdt danske og irakiske soldater 36 civile irakere under Operation Green Desert i Irak. Irakerne blev udleveret til irakisk politi.

  • 23 af de anholdte irakere har anlagt erstatningssag mod Forsvarsministeriet. De hævder, at de blev udsat for tortur og kræver en symbolsk erstatning.

  • I oktober sidste år fremviste tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard en dansk videooptagelse fra aktionen, der viser, at danske soldater overværer, at irakerne bliver slået og sparket af irakisk politi, mens de sidder bagbundet på jorden.