19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 5 °C

Dansk opbakning til fri bevægelighed for EU-militær

Kampvogne skal rulle over grænserne

Dansk opbakning til fri bevægelighed for EU-militær

Veje, broer og jernbanenet skal renoveres for millioner af euro, så det er gearet til at EU-militæret kan transportere kampvogne og andet militært materiel og tropper mellem landene.

EU's udenrigsminister Federica Mogherini åbnede sidste år det fælleseuropæiske flybase i Zaragosa. Flybasen beskrives som et betydligt skridt mod et fælles EU-militær.
FOTO: European Defence Agency
1 af 1

Den danske regering bakker fuldt op om fri bevægelighed for EU's militær, så der effektivt kan transporteres soldater og materiel imellem EU-landene.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en mail til Arbejderen.

Regeringen skal respektere borgernes valg, nemlig at holde Danmark ude af EU's militære projekt.
Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU

Ministeriet har netop sendt en orientering til Forsvarsudvalget om den "Handlingsplan for militær mobilitet", som EU-kommissionen har udarbejdet. EU lægger op til, at veje, broer og jernbaner overalt i Europa skal indrettes, så de kan holde til at bære tunge militære køretøjer.

I sin orientering skriver Forsvarsministeriet blandt andet, at planen ikke er en retsakt – og derfor ikke er omfattet af det danske forbehold mod at deltage i EU's militære opbygning. Ministeriet skriver samtidig, at handlingsplanen er et vigtigt "praktisk skridt" mod EU's mål om "en fuldt udbygget europæisk forsvarsunion inden 2025".

Ifølge EU's udenrigsminister, Federica Mogherini, er planen "endnu et skridt i retning af dybere samarbejde på EU-plan".

– Ved at lette militær mobilitet indenfor EU, kan vi bedre afværge kriser, sikre mere effektive EU-missioner og blive hurtigere til at reagere på nye udfordringer, forklarer hun.

En retsakt

Danmark har et forbehold mod at deltage i EU's militære opbygning. Alligevel understreger Forsvarsministeriet i en mail til Arbejderen, at den danske regering støtter "fuldt op" om planen.

"Hvorvidt konkrete initiativer afledt af handlingsplanen vil være omfattet af forsvarsforbeholdet er endnu for tidligt at afgøre… Det giver i dansk optik rigtig god mening, at man i EU-sammenhæng ser på mulighederne for at fremme militær mobilitet. Det er også afgørende for troværdigheden af NATO’s afskrækkelse, at man kan fragte styrker og materiel over grænser og igennem lande med mindst mulig forsinkelse", skriver ministeriet i en mail til Arbejderen.

Ministeriet understreger samtidig, at "generelt lægges fra dansk side stor vægt på, at indsatsen i EU skal ske i tæt samarbejde med NATO"

Rina Ronja Kari, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, mener, at det er "dybt bekymrende, at regeringen lægger op til en meget snæver forståelse af forsvarsforbeholdet ved at henvise til, at noget er en retsakt".

– Regeringen skal respektere borgernes valg, nemlig at holde Danmark ude af EU's militære projekt, siger hun til Arbejderen og tilføjer:

– Jeg opfordrer kraftigt regeringen og Folketinget til at træde yderst varsomt. Vi har alt for mange gange set, hvordan de forsøger at omgå vores forbehold, og det nytter simpelthen ikke. De undergraver tilliden til demokratiet og sig selv, når de ikke er i stand til at sætte sig ud over egne politiske projekter.

– EUs militære projekt er under hastig udvikling og med fuld fart fremad. Det kan både vise sig at blive utrolig dyrt og utrolig dumt, og Danmark bør holde sig langt væk, lyder det fra Rina Ronja Kari.

EU gennemgår transportnettet

EU-kommissionen er gået igang med at regne på, hvor meget det vil koste at opgradere Europas veje, broer og jernbaner, så de lever op til de militære krav.

I løbet af næste år vil kommissionen gennemgå transporthovednettet i EU og udpege de dele af nettet, der er egnet til militære transporter.

I 2017 testede en arbejdsgruppe nedsat af EU en rute mellem Nordsøen og Baltikum for at finde ud af, om vejene kunne holde til transport af tungt militært udstyr heriblandt kampvogne. Testen viste, at flere steder på ruten ikke kunne holde til de tunge transporter. En række broer skal blandet andet forstærkes, før det er muligt at køre kampvogne henover.

Det er ikke kun vej- og jernbanenettet, der skal geares til EU's grænseoverskridende militær. EU-kommissionen lægger også op til at harmonisere reglerne for transport af farligt gods på det militære område, så det lettere kan transporteres over grænserne og rundt i EU.  

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. maj. 2018 - 15:30   28. maj. 2018 - 15:40

EU-militær

ml@arbejderen.dk
Handlingsplan for militær mobilitet
  • EU-kommissionen har udarbejdet en "handlingsplan for militær mobilitet".

  • Formålet med planen er, at EU's militær "effektivt" skal kunne transportere soldater og materiel imellem EU-landene. Derfor skal veje, broer og jernbaner overalt i Europa indrettes, så de kan holde til at bære tunge militære køretøjer.

  • EU-kommissionen lægger også op til at harmonisere reglerne for transport af farligt gods på det militære område, så det lettere kan transporteres over grænserne og rundt i EU.  

  • EU's Udenrigstjeneste og EU's militære stab vil i midten af 2018 udarbejde militære krav til EU's infrastruktur. Herefter skal kravene godkendes af EU's regeringschefer.

  • I 2019 kommer EU-kommissionen med et bud på, hvor meget det vil koste at udbygge/opgradere veje, broer og jernbaner, så de bliver i stand til at bære tunge militære køretøjer.