20 Jun 2019  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

Dansk Metals EU-forslag er gode men urealistiske

Rina Ronja Kari om ti-punkts plan

Dansk Metals EU-forslag er gode men urealistiske

Dansk Metal er kommet med ti forslag, som forbundet gerne ser kandidaterne til EU-parlamentet gør til deres egne. Folkebevægelsen vil gerne arbejde for flere af dem, men er skeptisk overfor mulighederne.

Der er flere gode forslag blandt Dansk Metals opfordringer til de danske EU-parlamentarikere - de har bare ikke mange chancer for at blive gennemført i EU, vurderer Rina Ronja Kari.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Danske EU-parlamentarikeres indsats skal sikre, at respekten for den danske arbejdsmarkedsmodel skrives ind i EU-lovgivningen, og at EU går forrest i kampen for et bedre arbejdsmiljø.

Forbundet foreslår, at EU skal modvirke dårlige løn- og arbejdsvilkår i lande udenfor EU, men forbigår den sociale dumping i EU.
Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU

Det er nogle af de ti forslag, som Dansk Metal netop har udgivet i pjeceform. Forbundet ser gerne, at de danske kandidater til EU-parlamentsvalget den 26. maj vil arbejde for at gøre forslagene til virkelighed.

Rina Ronja Kari, nuværende EU-parlamentariker og spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU, ser gerne forslagene gennemført. Men realistisk set er chancerne små, vurderer hun.

– Det lyder jo godt og flot med respekt for den danske model, og det er absolut noget, Folkebevægelsen altid har knoklet for i EU-parlamentet. Det samme gælder arbejdsmiljøet. Men det er ikke ligefrem det, vi har mødt fra EU's side. Og det vil i øvrigt kræve en traktatændring, siger Rina Ronja Kari til Arbejderen.

Arbejdskraftens og tjenesteydelsernes frie bevægelighed tværs over EU's indre grænser er nemlig en del af EU's "grundlov", og EU-traktaterne sætter denne bevægelighed over fagbevægelsens kamp for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Selvmodsigende forslag

Flere af Dansk Metals forslag strider mod hinanden, mener Rina Ronja Kari. For eksempel når forbundet opfordrer til, at EU-parlamentarikerne støtter op om flere handelsaftaler mellem EU og tredjelande, aftaler som skal "beskytte arbejdstagerrettigheder og miljø."

– Her går EU-kommissionen, der forhandler på vegne af medlemslandene, efter handelsaftaler som sikrer investorernes rettigheder. Det har vi set med CETA-aftalen med Canada, og med TTIP-aftalen med USA, som er under forhandling. Det medvirker til social dumping, og er i direkte modstrid med at få arbejdspladser tilbage til Danmark. Forslaget om flere af den slags aftaler lyder ret skræmmende, siger Rina Ronja Kari.

Dansk Metal opfordrer også til, at EU-parlamentarikerne skal pålægge EU-kommissionen at arbejde for at "flytte produktionen tilbage fra tredjelande til EU". Men det harmonerer ikke med den hidtidige praksis, hvor danske virksomheder har fået EU-støtte til at flytte produktionen til lavtlønslande inden for EU, påpeger Folkebevægelsens EU-parlamentariker.

Virksomheden Grundfos, som Dansk Metals pjece omtaler som en virksomhed, der har "gavn af EU's indre marked", har for eksempel ad flere omgange har fået adskillige millioner af kroner i EU-støtte til at flytte dele af produktionen til Ungarn.

Velfærd i stedet for militær

På side 12 i Danske Metals pjece kan man finde en opfordring til, at de danske EU-parlamentarikere skal "opprioritere kampen mod asiatisk statsstøtte". På den modstående side understreger Dansk Metal til gengæld det positive i EU's støtte til militærindustrien.

EU vil over de kommende år vil afsætte 97 milliarder danske kroner til EDF, EU's fond til udvikling af militærindustrien i EU. Dansk Metal foreslår direkte, at de danske parlamentarikere skal arbejde for at styrke denne fond – og især sikre, at den danske våbenindustri får så stor andel som muligt af fondens midler.

Det bliver dog ikke med Folkebevægelsens støtte, understreger Rina Ronja Kari.

– I stedet for at bruge alle de milliarder på oprustning, burde EU arbejde for nedrustning og fred, og lade pengene gå til at forbedre velfærden for almindelige mennesker. Men det er desværre utopisk at forestille sig. Tværtimod medvirker EU-reglerne for det indre marked til social dumping, som undergraver vores velfærdsordninger, for eksempel når det gælder dagpenge, kontanthjælp og SU.

– Jeg savner i øvrigt forslag fra Dansk Metal til, at vi som EU-parlamentarikere skal modarbejde denne udvikling, og arbejde for at styrke velfærden. Forbundet foreslår, at EU skal modvirke dårlige løn- og arbejdsvilkår i lande udenfor EU, men forbigår den sociale dumping i EU, påpeger Rina Ronja Kari.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. jan. 2019 - 07:00   18. jan. 2019 - 07:10

EU-valg 2019

he@arbejderen.dk
Metals ti forslag

  1. Skab incitamenter til at flytte produktion hjem til Europa
  2. Respekt for den danske model
  3. EU bør løfte en international indsats for ordentlige arbejdsvilkår
  4. EU bør indgå nye bæredygtige handelsaftaler
  5. EU skal gå forrest i kampen for bedre arbejdsmiljø
  6. Styrk EU-programmer for uddannelse
  7. Prioritér den erhvervsrettede EU-forskning
  8. Styrk kampen mod udenlandsk statsstøtte
  9. Bedre samarbejde om europæisk forsvarsindustri
  10. Fokusér på bæredygtige og energieffektive løsninger