19 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, 20 °C

Dansk konkurrenceevne er i top

Myterne holder ikke

Dansk konkurrenceevne er i top

Danske arbejdere er hverken dyre eller dovne, og danske selskaber er ikke specielt skatteplagede, sådan som arbejdsgiverne gerne vil fremstille det for at animere til et "kapløb mod bunden".

Danske arbejderes produktivitet er blandt verdens højeste, målt i værdiskabelse per arbejdstime.
FOTO: PN
1 af 1

Ugebrevet Mandag Morgen benyttede sidste år præsentationen af ugebrevets Velstandsgruppe til at tage fat på fire myter om Danmarks konkurrenceevne - og gennemhulle dem godt og grundigt.

Den høje løn er ikke i sig selv et problem for vores konkurrenceevne. Den er netop udtryk for, at vi i Danmark er meget produktive.
Mette Wier, professor og prodekan ved Købehavns Universitet

De fire myter er, at skattetrykket er for højt, velfærdsstaten for dyr, at vi arbejder for lidt og at lønningerne er for høje.

Myte 1: Skattetrykket er for højt

De tørre tal viser, at myten om Danmark som et dyrt, skatteplaget land for virksomheder er falsk: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har på baggrund af tal fra Produktivitetskommisisionen beregnet, at den skat, en dansk virksomhed rent faktisk betalte af sit samlede overskud i 2012, var på 14,7 procent. Det er langt lavere end Tysklands 22,5 procent, Storbritanniens 27,4 procent og Sveriges 17,4 procent.

Myten om danskerne som det mest skatteplagede folk i verden er også falsk: I flere lande betales velfærdsordninger med sociale bidrag. Kombinationen af marginal personskat og sociale bidrag udgør i Tyskland omkring 60 procent, i Sverige 48 procent, i USA 43,5 procent - og i Danmark kun 42,5 procent.

Myte 2: Velfærdsstaten er for dyr

 De danske velfærdsydelser kommer i dag ind på en niendeplads blandt OECD-landene, hvad angår "generøsitet". USA, Storbritannien og Tyskland ligger derimod i top-fem på OECD's liste, der også medregner private udgifter til social sikring og sundhed, og hvorvidt modtagere af overførselsindkomster betaler skat  af ydelserne - sådan som det det er tilfældet i blandt andet Danmark.

Myte 3: Vi arbejder for lidt

Målt på ugentlige arbejdstimer har Danmark har en af OECD's laveste, kun overgået af Frankrigs 35 timers arbejdsuge. Til gengæld er andelen af befolkningen på arbejdsmarkedet en af verdens højeste  - hele 78,3 procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder (15-66 år) har arbejde eller søger arbejde, ifølge Danmarks Statistik.

Mange husstande har to arbejdsindtægter, derfor er det misvisende kun at se på arbejdstiden for den enkelte lønmodtager. Desuden tilbringer den gennemsnitlige danske lønmodtager også 39,3 år af sit liv på arbejdsmarkedet - det er to år mere end den gennemsnitlige tysker.

Myte 4. Lønningerne er for høje

- Den høje løn er ikke i sig selv et problem for vores konkurrenceevne. Den er netop udtryk for, at vi i Danmark er meget produktive, siger Mette Wier, professor og prodekan ved Købehavns Universitet og medlem af Velstandsgruppen, til Mandag Morgen.

Danske arbejderes produktivitetsniveau, målt i værdiskabelse per arbejdstime, er ifølge OECD's statistikker et af verdens højeste.

Mandag Morgen advarer mod at kopiere andre lande, når det gælder nedskæringer på velfærd, skattelettelser og en regulering af erhverv og miljø, der kun opfylder EU's minimumsstandarder.

"Et land, der forfølger en renlivet kopieringsstrategi, melder sig ind i et internationalt kapløb mod bunden - og bidrager til at accelerere det. Jo flere lande, der satser ensidigt på et lavt skatte-, løn- og reguleringsniveau, desto større bliver presse på andre lande for også at reducere deres omkostninger, påpeger Mandag Morgen.

Ugebrevet beskriver her hele essensen i EU's "konkurrencestat"-princip.

05. aug. 2015 - 07:29   05. aug. 2015 - 07:30

Velfærd

he@arbejderen.dk