28 Jan 2021  

KBH: Overskyet, 1 °C

Danmark opruster mod EU's flygtninge

Klar med skib, fly og infrarødt udstyr

Danmark opruster mod EU's flygtninge

Statsminister Lars Løkke var i gavehumør ved EU-topmødet i sidste uge. Dansk politi og militær skal optrappe sin støtte til EU's lukkede grænser.

Endnu en gang sender Danmark et militært overvågningsfly til Middelhavet for at spotte flygtninge og migranter før de når til EU.
FOTO: Forsvarsgalleriet
1 af 1

Den danske regering er klar til at optrappe sin støtte EU's grænseenhed, Frontex. Regeringen vil sende en patruljebåd med mandskab fra politi og militær samt et overvågningsfly og et køretøj med termisk udstyr og en detektor.

 Det er på tide, at Europas stater sætter migranters, asylansøgeres og flygtninges menneskerettigheder i centrum.
Dunja Mijatović, Europarådet

– Det er helt afgørende, at vi har kontrol med, hvem der rejser ind i Europa – ikke mindst for at bremse tilstrømningen af irregulære migranter. Det er en af Frontex' kerneopgaver at styrke kontrollen med de ydre grænser, og den kerneopgave skal Danmark selvfølgelig bidrage til, siger udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg.

Regeringens tilbud om at øge det danske bidrag blev fremsat på EU-topmødet i Salzburg i sidste uge, hvor et af de helt centrale emner var EU's håndtering af flygtninge og indvandrere. På dagsordenen for mødet var også et forslag fra EU-kommissionen om at styrke bevogtningen af EU's ydre grænser ved at øge antallet af grænsevagter med 10.000 mand i år 2020.

Forslaget blev fremsat tidligere på måneden, da EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker holdt sin tale om "Unionens tilstand.

– Jeg er og forbliver modstander af indre grænser. Hvor de findes, skal de fjernes, lød det fra Jean-Claude Juncker, der vil give de 10.000 EU-grænsevagter ret til at gribe ind, hvis et land ikke selv er i stand til at håndtere et pres udefra og sætter Schengen-samarbejdet i fare.

Kritik fra FN og Europarådet

Folkebevægelsen mod EU kalder det "vidtrækkende", at Juncker vil indføre et egentligt EU-grænsepoliti med 10.000 vagter, der har beføjelse til at patruljere medlemslandenes grænser.

– Målet er tydeligvis at skabe et hermetisk lukket Fort Europa – selvom Juncker påstår det modsatte, siger Rina Ronja Kari.

EU's forsøg på at lukke grænserne kommer samtidig med, at FN's Flygtningeorganisation, UNHCR, i en netop udgivet rapport, kritiserer EU for ikke at åbne op for sikre adgangsveje til EU for flygtninge med et legitimt behov for beskyttelse.

"Europas stater må gøre mere for at øge flygtninges adgang til beskyttelse i Europa. Staterne bør øge adgangen til sikkerhed og legale adgangsveje som alternativ til de farlige rejser til dem, der har behov for international beskyttelse", skriver UNHCR blandt andet i sin rapport.

Også Europarådet kritiserer EU's lukkede grænser.

– Det er på tide, at Europas stater sætter migranters, asylansøgeres og flygtninges menneskerettigheder i centrum for deres migrations- og asylpolitikker. Staternes ret til at have kontrol over deres grænser må ikke udøves på bekostning af menneskerettighederne, lyder det fra Europårådets menneskerettighedskommissær, Dunja Mijatović.

Ikke første gang

Det er langtfra første gang, at Danmark støtter op om EU's bevogtning af sine ydre grænser.

I år har det militære overvågningsfly været udsendt to gange af 30 dages varighed. Og det bliver sendt afsted igen til november i yderligere 30 dage. Herudover bidrager militæret og politiet allerede i dag med 40 mand til Frontex. Politifolkene varetager blandt andet grænsekontrolopgaver og tolkning, mens militæret bidrager med registrering af flygtninge og indvandrere.

Ifølge Forsvarsministeriet er hverken rets- eller forsvarsforbeholdet til hinder for, at Danmark deltager i Frontex-samarbejdet, fordi Frontex er en videreudvikling af Schengen-samarbejdet, som Danmark er med i på mellemstatslig basis.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. sep. 2018 - 05:00   25. sep. 2018 - 05:10

Flygtninge

ml@arbejderen.dk