07 Jun 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Danmark har IKKE verdens højeste skattetryk

Ny analyse fra AE-rådet

Danmark har IKKE verdens højeste skattetryk

Hvis man opgør skattetrykket uden at medregne skat på sociale ydelser, og sætter det i forhold til bruttonationalindkomsten, ligger Danmarks skattetryk på en 6. plads blandt 18 vesteuropæiske lande, viser AE-rådets analyse.

FOTO: Sarah Christine Nørgaard/BT/Ritzau Scanpix
1 af 1

Det er en myte, at Danmark har ét af de allerhøjeste skattetryk i den vestlige verden, skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE-rådet, i en ny analyse. Myten skyldes, at de mest anvendte opgørelser sammenligner usammenlignelige tal. 

Det danske skattetryk er ikke i toppen, når vi sammenligner os med de andre lande i Vesteuropa. Her ligger vi snarere i midten.
Jon Nielsen, AE-rådets senioranalytiker

Det er OECD's analyser, som sætter det danske skattetryk helt i top. Deres metode har imidlertid to problemer, påpeger AE-rådet:

For det første medregner OECD alle skatter ud fra en antagelse om, at de enkelte lande har indrettet deres skattesystem på nogenlunde samme måde. I Danmark beskatter vi imidlertid overførselsindkomster, og det gør man ikke på samme måde i de øvrige OECD-lande. Derfor er man nødt til at se bort fra skatten på overførselsindkomster, hvis man vil have et retvisende billede af, hvor Danmark ligger internationalt.

For det andet opgør OECD skatterne i procent af bruttonationalproduktet, BNP. Dermed medregnes ikke indkomster fra udlandet, hvor en pæn del af danskernes indkomster i dag kommer fra. Derfor giver det et mere retvisende billede at opgøre skattetrykket i forhold til danskernes samlede indkomst, som kaldes bruttonationalindkomsten, BNI.

Hvis man opgør skattetrykket uden skatten på sociale ydelser og bruger BNI, ligger Danmarks skattetryk på en 6. plads blandt 18 vesteuropæiske lande, viser AE-rådets analyse

Danmark ligger efter lande som Østrig og Italien og lige foran Sverige og Finland. De tre øverste lande er Luxembourg, Frankrig og Belgien.

AE-rådet påpeger også, at både BNI og BNP er opgjort i priser efter moms og afgifter. Hvis momsen er høj, trækker det BNI og BNP lidt op, hvilket isoleret set gør skattetrykket lidt mindre.

"Derfor hører man af og til økonomer fremføre, at man bør opgøre skattetrykket i procent af BNI ekskl. moms og afgifter", skriver AE-rådet og forklarer, at hvis man gør det, ryger Danmark ned på en 7. plads blandt de 18 vesteuropæiske lande.

"Vi haler ind på landene foran os, men overhaler dem ikke. Til gengæld bliver vi overhalet af Sverige, hvor afgifterne fylder mere end herhjemme. Baseret på de tal skulle Danmark hæve skatterne med knap 60 milliarder kroner, hvis vores skattetryk skulle svare til det svenske". 

"Hvor højt skattetrykket skal være, er i høj grad et politisk spørgsmål, og det er helt legitimt at mene, at det danske skattetryk er for højt. Men lad os få én ting på det rene: Det danske skattetryk er ikke i toppen, når vi sammenligner os med de andre lande i Vesteuropa. Her ligger vi snarere i midten", skriver AE-rådets senioranalytiker Jon Nielsen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. nov. 2019 - 15:40   08. nov. 2019 - 12:52

Økonomi

bi@arbejderen.dk