26 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

Danmark dumper FN's mål om biodiversitet

Ser stort på international aftale

Danmark dumper FN's mål om biodiversitet

Ti år efter at den danske regering satte sin underskrift på, at Danmark skal kæmpe for 20 konkrete FN-mål om at fremme biodiversiteten, lever Danmark kun op til ét enkelt mål. Det viser en gennemgang, som Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden har foretaget.

Den danske naturindsats har "fejlet eklatant", mener præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.
FOTO: Danmarks Naturfredningsforening
1 af 1

Den danske indsats med at opfylde FN's 20 mål om biodiversitet dumper med et brag. Det viser en gennemgang, som Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden har foretaget. Danmark opfylder kun et enkelt af de 20 FN-mål, som den danske regering for ti år siden skrev under på.

Den danske naturindsats har fejlet eklatant i forhold til de internationale mål om at vende tilbagegangen for naturen, som vi har forpligtiget os til.
Maria Reumert Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening

Målene handler om, hvordan verden får vendt tilbagegangen i biodiversitet. Målene handler blandt andet om at beskytte truede arter, stoppe ødelæggelsen af sårbar natur, skabe et bæredygtigt landbrug, genoprette ødelagte naturområder og afsætte flere midler til naturformål.

– Vores analyse viser desværre, at den danske naturindsats har fejlet eklatant i forhold til de internationale mål om at vende tilbagegangen for naturen, som vi har forpligtiget os til. Det er svigt, som skiftende regeringer har ansvaret for, og som i sidste ende har katastrofale følger for den danske natur og biodiversitet. Rapportens konklusioner understreger, at der nu i den grad er brug for, at det nuværende flertal leverer på de grønne løfter fra valgkampen, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Flere mål i tilbagegang

Det eneste mål, der er opfyldt, er mål 16 om adgang til genetiske ressourcer, og så er mål 9 om indsats mod invasive arter på vej mod at blive opfyldt.

Men ellers er der ikke mange lyspunkter. Syv af målene går direkte tilbage i Danmark. Det gælder blandt andet mål 4 om bæredygtig produktion og mål 11 om naturbeskyttelse.

– Vi mister arter, levesteder forsvinder, og økosystemerne bliver mere og mere skrøbelige. Det er nu, politikerne skal tone grønt flag og gøre en indsats for naturen. Biodiversitetspakken skal forhandles snarest, og det er blandt andet helt oplagt, at den indeholder en ny biodiversitetslov, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Ligger under FN's gennemsnit

Fristen for naturmålene faldt oprindeligt i 2010, men da hverken Danmark eller andre lande var i nærheden af at nå målene dengang, blev det besluttet at forlænge fristen til 2020. Men de ti ekstra år har altså ikke rykket nævneværdigt ved den danske indsats, konstaterer de to miljøorganisationer.

– Den danske naturindsats har sådan set stået på standby i lang tid, i hvert fald hvis man måler på den overordnede tilstand af naturen. Vi skal virkelig til at tale om en gevaldig opprioritering af naturen på den kommende og de mange efterfølgende finanslovsforhandlinger, så vi får store, sammenhængende naturområder, urørte skove, urørt hav og et uafhængigt biodiversitetsråd, der kan sikre, at Danmarks nationale og internationale indsatser for bedre biodiversitet følger forskningen og skaber resultater, siger Bo Øksnebjerg.

I alt har 196 lande tiltrådt FN's Biodiversitetskonvention og naturmålene for 2020. FN har også udarbejdet en rapport om, hvor langt alle verdens lande er nået med at opfylde målene.

6 ud af 20 mål er ifølge FN's egen analyse delvist indfriet på verdensplan, men det ser stadig skidt ud, og rapporten konkluderer at: "Hastigheden, hvormed vi mister biodiversitet, har ikke været hurtigere i menneskets historie".

Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet en liste over næsten 2000 forskellige arter af dyr og planter, der er i fare for at forsvinde fra den danske natur på kort eller længere sigt.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. okt. 2020 - 11:52   15. okt. 2020 - 11:58

Biodiversitet

ml@arbejderen.dk