20 Sep 2020  

KBH: Overskyet, dis, 11 °C

Dårlige løn- og arbejdsforhold stadig et stort problem for ungarbejdere

Efter 40 år med Jobpatruljen

Dårlige løn- og arbejdsforhold stadig et stort problem for ungarbejdere

Jobpatruljen har igen i år fundet talrige eksempler på, at unge feriejobberes arbejdsvilkår hverken følger lovgivningen eller overenskomsterne. Alt for mange unge risikerer at få arbejdsskader.

Jobpatruljen kan i år fejre 40 års jubilæum. Det sker med erkendelsen af, at arbejdet desværre stadig er nødvendigt. Problemer med underbetaling og dårligt arbejdsmiljø går igen år efter år.
FOTO: Jobpatruljen
1 af 1

Mange unge med feriejob oplever igen i år problemer med underbetaling, dårligt arbejdsmiljø og krav i jobbet, som burde være stillet til ældre, mere erfarne og vellønnede kollegaer.

Det er desværre mere reglen end undtagelsen, at love og overenskomster ikke overholdes, når de unge mellem 15 og 18 år har deres første erfaringer med arbejdsmarkedet.
Frederik Enevoldsen, ungdomskonsulent i FH

Jobpatruljens fagligt organiserede unge har i sommerugerne 27 til 30 kørt landet tyndt og snakket med tusinder af unge fritidsjobbere, og de fortæller, at problemerne med for dårlige arbejdsforhold ikke er blevet mindre end de foregående år. 

Jobpatruljen har 40 års fødselsdag i år, og noget tyder på, at der er lige så meget brug for den, som da den startede. Sådan lyder det fra Frederik Enevoldsen, der er ungdomskonsulent i Fagbeværelsens Hovedorganisation (FH). Han fortæller til Arbejderen, at der ikke er sket de store forbedringer gennem årene.

– Det er desværre mere reglen end undtagelsen, at love og overenskomster ikke overholdes, når de unge mellem 15 og 18 år har deres første erfaringer med arbejdsmarkedet, siger han og præciserer:

– De unge i Jobpatruljen talte sidste år med godt 3200 unge, og i otte ud af ti tilfælde var der problemer med deres ansættelsesforhold. Det samme så vi de foregående år.

Ungdomskonsulenten tilføjer, at en fjerdedel af de unge ikke får deres lovpligtige pauser, og at 46,4 procent bliver snydt for løn under sygdom.

Varige mén

Hvert år får en vis mængde unge varige mén af skader, som de pådrager sig i deres "fritidsjob". Arbejdstilsynet oplyser på deres hjemmeside, at cirka 100 unge mellem 15 og 18 år hvert år kommer til skade. Konkret står manglende instruktion i brug af hobbyknive for knapt halvdelen af disse skader.

Jobpatruljen har tal, som tyder på, at problemet er væsentlig større, og at mange arbejdsskader aldrig bliver anmeldt. 

I en foreløbig opgørelse fra interviews med 1396 ungarbejdere angiver mere end hver tiende, at de får varige mén af deres arbejde. Der er ofte tale om løfteskader, og 22 procent af ungarbejderne oplyser, at de løfter mere end de 12 kilo, som en ungarbejder må løfte.

Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at de unge får de relevante instrukser, så arbejdsskader kan undgås, men Jobpatruljens opgørelse fortæller, at op mod hver tredje ungarbejder ikke har fået de nødvendige instrukser.

Frederik Enevoldsen fortæller, at for lange arbejdsdage og manglende pauser kan medvirke til, at de unge bliver overbelastet og pådrager sig arbejdsskader. Han tilføjer, at der sker påfaldende mange skader på arbejdspladser, hvor der udskænkes alkohol.

Sexkrænkelser

Der blev i 2017, under den daværende VLAK-regering, ændret på arbejdsmarkedslovgivningen, så unge helt ned til 15 år må servere alkoholiske drikke i restauranter, barer og lignende.

Frederik Enevoldsen har følgende kommentar:

– Den lov skal afskaffes, for selvfølgelig kan vi ikke have børn, som langer alkohol over disken. Det kan heller ikke være rigtigt, at sexchikane skal være det første, man møder, når man kommer ud på arbejdsmarkedet.

Frederik Enevoldsen henviser her til en undersøgelse, som Institut for Menneskerettigheder udgav i november sidste år. Den viser, at hver femte praktikant i hotel- og restaurationsbranchen har været udsat for uønskede tilnærmelser eller krænkelser i deres praktik. Flest af de krænkede var kvinder, og krænkelserne skete typisk, hvor der blev udskænket alkohol. Ungdomskonsulenten mener, at det er meget sandsynligt, at ungarbejdere i sommmerlandet udsættes for tilsvarende behandling, når de udskænker alkoholiske drikke.

Fremtiden for ungarbejderene

Ungdomskonsulenten fortæller, at han har en del forslag til initiativer, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kunne tage op for at forbedre ungarbejdernes arbejdsvilkår. Frederik Enevoldsen har i juli i Politiken inviteret beskæftigelsesministeren til at henvende sig og få kendskab til ideerne. Ungdomskonsulenten har endnu ikke hørt fra ministeren.

Arbejdstilsynet oplyser på deres hjemmeside, at de her i sommer – ligesom i de foregående år – særligt vil føre tilsyn med de unges arbejdsforhold, når de besøger arbejdspladser. 

Jobpatruljen har afsluttet sin opsøgende indsats for i år. Forude venter en opsamling af svarene fra de mange interviews med fritidsjobberne. Svarene danner baggrund for en rapport om resultaterne, der forventes at ligge klar omkring den 1. oktober.

Rapporter fra de foregående år kan findes på Jobpatruljens hjemmeside.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. aug. 2020 - 07:14   05. aug. 2020 - 11:14

Jobpatruljen

sb@arbejderen.dk
Jobpatruljen
  • Jobpatruljen er en oplysningskampagne for 13- til 17-årige fritidsjobbere.

  • Siden 1979 har Jobpatruljens aktivister hver sommer besøgt virksomheder over hele landet. Her taler aktivisterne med de unge – og ofte også arbejdsgiverne – om arbejdstid, løn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø og -skader samt rettigheder på arbejdsmarkedet.

  • Ud over den årlige sommertur vejleder Jobpatruljen hele året børn og unge, forældre, arbejdsgivere og lærere om arbejdsmarkedet. Det sker via brevkassen på jobpatruljen.dk og via Fagbevægelsens Hotline 8024 1010.

  • Jobpatruljen varetages af 3F og HK med støtte fra en række andre fagforeninger under Fagbevægelsens Hovedorganisation.

  • Når Jobpatruljen besøger en virksomhed, gennemfører Jobpatruljen en række interviews med fritidsjobberne på arbejdspladsen. Disse interviews danner grundlag for en årlig rapport om resultaterne. Rapporterne fra tidligere år kan findes her.