27 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Corona forlænger forvaringsdømtes afsoning

Ingen udgang betyder længere straf

Corona forlænger forvaringsdømtes afsoning

Justitsministeren har med et pennestrøg afskaffet de indsattes ret til udgang. Det rammer især de forvaringsdømte, der er afhængige af udgang for at blive løsladt.

Justitsministerens forbud mod udgang rammer indsatte, der er dømt til forvaring, hårdt. De må sidde endnu længere bag lås og slå uden at vide, hvornår de kan komme ud.
FOTO: Kristian Westfall/Fængselsforbundet
1 af 1

De cirka 70 forvaringsdømte i Danmark risikerer at få forlænget deres afsoning, fordi justitsministeren har afskåret dem fra udgang på grund af coronapandemien.

Det er svært at forstå, hvorfor de indsatte skal straffes med en længere afsoning.
Frederik Blicher Jepsen fra Krims Retshjælp

Forvaringsdømte er i princippet dømt til at sidde bag lås og slå på ubestemt tid. Men domstolene tager løbende stilling til, om en forvaringsdømt kan blive løsladt.

Hvis den dømte ikke er blevet løsladt fem år efter dommen, skal retten vurdere sagen mindst hvert andet år og tage stilling til, om den dømte kan blive løsladt.

– En forvaringsdom er tidsubestemt. Men det er jo ikke en livstidsstraf. Det, der er afgørende for, hvornår du kan blive løsladt – eller udskrevet, som det hedder – er, hvornår du kommer igennem Kriminalforsorgens udslusningsforløb. Og det forløb består blandt andet af ledsaget og uledsaget udgang og overflytning til pension og til sidst en prøveudskrivelse, forklarer advokatfuldmægtig Frederik Blicher Jepsen fra Krims Retshjælp, der har været i kontakt med flere frustrerede forvaringsdømte.

I marts udstedte justitsminister Nick Hækkerup nemlig en bekendtgørelse, der med henvisning til coronasmittefare lukker ned for al udgang i landets fængsler.

Det rammer især de forvaringsdømte, fordi deres mulighed for at komme ud i friheden afhænger af, at de kan komme på udgang og bevise, at de er klar til at være en del af samfundet igen.

– De aflyste udgange under corona forlænger derfor reelt de forvaringsdømtes afsoning. Det er svært at forstå, hvorfor de indsatte skal straffes med en længere afsoning som følge af aflyste besøg. Det er et retssikkerhedsmæssigt alvorligt problem, uddyber Frederik Blicher Jepsen overfor Arbejderen.

Kan være i strid med menneskeret

Kriminalforsorgen bekræfter i en mail til Arbejderen, at "jo kortere afskæringsperioden er, desto mindre betydning får de manglende udgange for tidspunktet for prøveløsladelse/anbefaling af prøveudskrivning".

– Det er svært at forstå Kriminalforsorgens svar anderledes, end at de bekræfter, at foranstaltningerne mod corona vil forlænge nogle af de indsattes afsoning. Hvis dette er korrekt forstået, mener jeg ikke blot, at det er et retssikkerhedsmæssigt problem. Det kunne meget vel være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel fem, vurderer advokatfuldmægtig Frederik Blicher Jepsen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. maj. 2020 - 08:39   13. maj. 2020 - 11:17

Corona

ml@arbejderen.dk