13 Aug 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 23 °C

Cirkus Jobcenter i København

Reformramte i aktion

Cirkus Jobcenter i København

Syge kontanthjælpsmodtagere blev pisket rundt i manegen, da Cirkus Jobcenter i går havde en flere timer lang forstilling foran jobcentret i Baldersgade.

FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
1 af 12

Her var en højtråbende sprechstallmeister, masser af klovner, forsøgskaniner, cirkusmusik og en lang række syge kontanthjælpsmodtagere, der fortalte om, hvordan de bliver pisket rundt i manegen af jobcentret.

Klapjagten på syge skal stoppes. Fagbevægelsen vil fortsat kæmpe jeres sag.
Jens Nielsen, FOA

Jobcentrets Ofre og Næstehjælperne stod bag Cirkus Jobcenter, der tirsdag eftermiddag gav en flere timer lang forestilling udenfor det stærkt udskældte jobcenter i Baldersgade i København.

Skuespiller Peter Larsen var sprechstallmeister og ledte slagets gang med mange saftige kommentarer.

"Det er tid til at rejse modstand mod de umenneskelige love, der tvinger vores medborgere, venner, familie, forældre og børn igennem uanstændige forløb for at presse selv mikroskopiske arbejdsevner ud af dem", skriver arrangørerne i indbydelsen til arrangementet.

Fortællinger fra virkeligheden

En lang række syge på kontanthjælp og andre ydelser fortalte om deres kamp mod systemet.

En af dem var Carsten Larsen, der har været ramt af en række blodpropper i hjernen og har fået lammelser. Han arbejder ihærdigt med sin genoptræning, men bliver trods sin alvorlige tilstand alligevel åndet i nakken af jobcentret, der vil diskutere, hvordan han kommer i arbejde igen.

En anden var Bettina Bundgaard, der er ramt af en psykisk lidelse og ikke magter at fungere på arbejdsmarkedet.

Hun fortalte udover sin egen situation også om Ivalo fra Grønland, der også led af en psykisk lidelse. Hun blev sanktioneret af kommunen, da hun ikke mødte op til et møde. Derefter blev hun hjemløs, fordi hun ikke havde penge til huslejen. 

– Den 19. februar i år så hun ikke længere andre udveje og tog sit eget liv, fortalte Bettina Bundgaard.

Alle deltagerne holdt et minuts stilhed for Ivalo.

Løfte fra fagbevægelsen

Blandt talerne var også Jens Nielsen, forbundssekretær i FOA, der fortalte om fagbevægelsens protester mod reformen af førtidspension- og fleksjob. 64 faglige og sociale organisationer har sammen stillet en række krav om ændring af reformen.

Et af kravene er, at mennesker med en arbejdsevne på syv timer eller derunder om ugen selv skal kunne vælge mellem førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

– Vi fortsætter kampen for at komme igennem med de her ændringer, sagde Jens Nielsen.

Han understregede, at de små justeringer, regeringen nu gennemfører af reformen, langt fra er tilstrækkelige. 

– Klapjagten på syge skal stoppes. Fagbevægelsen vil fortsat kæmpe jeres sag, erklærede Jens Nielsen og høstede massive klapsalver.

Der var også taler af politikere fra Enhedslisten, SF og Alternativet.

Peter Larsen sluttede af med at opfordre de tre partier til at sætte tommelskruerne på Socialdemokratiet op til det næste folketingsvalg og kræve enighed om et minimumsgrundlag for at støtte en S-regering, så der ikke bare bliver tale om fortsættelse af en blå politik.

Mellem 200 og 250 gæstede Cirkus Jobcenter. Udover københavnere kom der deltagere fra både Jylland, Fyn, Lolland og andre dele af Sjælland.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. apr. 2018 - 09:52   25. apr. 2018 - 10:55

Førtidspension

ur@arbejderen.dk
Reform af førtidspension og fleksjob
  • Reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget i Folketinget 19. december 2012 af Socialdemokraterne, SF, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Den trådte i kraft 1. janaur 2013. 
  • Reformen gør det langt sværere at få førtidspension. Ingen under 40 år skal som udgangspunkt have førtidspension. I stedet skal de ind i de såkaldte ressourceforløb, som skal bringe dem nærmere på arbejdsmarkedet. Forløbene kan vare op til fem år ad gangen, og den enkelte person kan få flere ressourceforløb.
  • Deltagerne i ressourceforløb har en indtægt på niveau med kontanthjælpen, som er væsentligt lavere end en førtidspension.
  • Mens fleksjobbere tidligere fik en fuldtidsløn på i hvert fald mindstelønsniveau af deres arbejdsgiver, som så fik et tilskud fra det offentlige, får fleksjobberen nu kun løn for sin effektive arbejdsindsats. Dertil kommer et tilskud for det offentlige. For de fleste betød de nye regler en stor lønnedgang i forhold til tidligere.
  • Fleksjob blev tidsbegrænsede til fem år ad gangen. Og man kan ikke umiddelbart blive ansat i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads.
  • Reformen skal give en besparelse på 1,9 milliarder kroner årligt fra 2020.