20 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Boligafdeling forsøger at hjælpe med småjobs

Hver 10. familie rammes af kontanthjælpsregler

Boligafdeling forsøger at hjælpe med småjobs

I Vejlby Vest har den lokale boligafdeling allerede sat gang i flere initiativer for at afhjælpe de voldsomme konsekvenser af regeringens nedskæringer på boligstøtte og kontanthjælp, fortæller afdelingens socialrådgiver.

Legeplads i Vejlby Vest. Især enlige med børn vil blive fanget i den nye kontanthjælpslofts-ruse og vil ikke have råd til huslejen, forudser Solveig Munk, socialrådgiver i boligafdelingens beboerrådgivning.
FOTO: RhinoMind/Wikimedia Commons
1 af 1

Ifølge BL – Danmarks Almene Boliger står omkring 14.000 familier landet over i akut fare for at blive smidt ud af deres bolig. Årsagen er de nye kontanthjælpsregler, som betyder så store nedskæringer i familiernes indkomst, at de ikke kan betale husleje.

Når det store "fællesskab" på Christiansborg svigter borgerne, må vi i det lille fællesskab træde til.
Solveig Munk, beboerrådgivningen i Vejlby Vest

Det skaber travlhed i landets almennyttige boligafdelinger.

I boligorganisationen ALBOA's Vejlby Vest-afdeling ved Aarhus har man sat flere ting i gang for at hjælpe de beboere, der trues af de nye nedskæringer, fortæller Solveig Munk. Hun er socialrådgiver i afdelingens beboerrådgivning.

– Der er mange af vores beboere, der bliver ramt rigtigt hårdt af de nye regler. De er fortvivlede og desperate, fordi de kan se, at de fremover ikke kan magte at betale deres faste udgifter, forklarer Solveig Munk til Arbejderen.

Omkring hver tiende familie i de knap 600 boliger i Vejlby Vest-afdelingen er på kontanthjælp.

– Vi har mange enlige mødre, som mister op til 3000 kroner om måneden alene på kontanthjælpsloftet. Vi kan som boligafdeling simpelt hen ikke holde til at skulle se børn gå sultne rundt. Og når det store "fællesskab" på Christiansborg svigter borgerne, må vi i det lille fællesskab træde til, siger Solveig Munk.

Blandt initiativerne er oprettelse af småjobs som trappevask og lignende i boligafdelingen, som kan være med til at skaffe beboerne de krævede årlige 225 timers ustøttet arbejde.

- For eksempel har vi murværk, der skal rengøres for alger. Alt sker i samarbejde med vores ejendomskontor, og uden at det går ud over de fastansatte, understreger Solveig Munk.

Desuden vil beboerrådgivningen hjælp til at søge "almisser" hos kommunen til enkeltudgifter. Dertil jagt på billigere boliger til dem, der alligevel må bukke under for regeringens nye kontanthjælpsloft og 225-timers-regel.

– Desuden er der planer om et samarbejde med "Skraldecafeen", der bruger mad, der er blevet til overs, men ellers ikke fejler noget, oplyser Solveig Munk. 

For dem, det ikke er muligt at hjælpe på anden vis, vil boligafdelingen forsøge at finde en billigere bolig.

– Vi vil hjælpe, så mange vi kan. Men det er svært, for der er i forvejen rift om de billige boliger i Aarhus, fortæller boligafdelingens socialrådgiver.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. sep. 2016 - 09:41   14. sep. 2016 - 11:36

Kontanthjælpsloft

he@arbejderen.dk
Loft og timekrav
  • Kontanthjælpsloftet sætter en øvre grænse for, hvor meget modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp kan modtage i boligstøtte og særlig støtte til høj husleje. For eksempel får en enlig mor med to børn og en husleje på 6138 kroner 2900 kroner mindre til rådighed om måneden, når skat og faste udgifter er betalt.
  • 225-timers-reglen betyder, at mennesker på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal have 225 timers ustøttet arbejde om året. Opfyldes kravet ikke, skæres der i hjælpen. Ægtefæller, hvor den ene eller begge er på en af de tre nævnte ydelser, mister for eksempel, hvad der svarer til den enes ydelse. Mennesker med begrænset arbejdsevne kan undtages fra reglen.