04 Jul 2020  

KBH: Overskyet, let regn, dis, 15 °C

Bo-Vita formand overlever mistillidsvotum

Ekstraordinær repræsentantskabsmøde

Bo-Vita formand overlever mistillidsvotum

Bo-Vitas repræsentantskab har fortsat tillid til formand Jan Hyttel. Et flertal i bestyrelsen havde ellers stillet mistillidsvotum til formanden og ville udarbejde en uafhængig advokatundersøgelse af forløbet om Mjølnerparkens afviklingsplan.

Jan Hyttel (yderst til højre) fortsætter som formand for boligselskabet Bo-Vita, der administrerer Mjølnerparken.
FOTO: Karen Vistisen
1 af 1

Formanden for Bo-Vita, Jan Hyttel, overlevede mandag aften en mistillidsafstemning på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

 Et flertal af de 47 fremmødte stemmeberettigede har fortsat tillid til Jan Hyttel.

Som beskrevet i Arbejderen var formanden kommet i modvind hos sin egen bestyrelse, efter at han – ifølge et flertal i bestyrelsen – sammen med en snæver inderkreds har besluttet, at Mjølnerparkens karré to og tre skal sælges for at leve op til regeringens såkaldte ghettolov. 

– Bo-Vita skal tilbage til lejerne. Man har kortsluttet nogle demokratiske processer. Beboerne er ikke blevet inddraget nok i beslutningerne. De er ikke blevet hørt, lød kritikken fra bestyrelsesmedlem Ole Markussen, der stod i spidsen for oprøret mod bestyrelsesformand Jan Hyttel.

>> LÆS ARTIKEL: Oprør i Mjølnerparkens boligselskab

Herudover stillede flertallet i bestyrelsen spørgsmålstegn ved de store såkaldte byggesagshonorarer, som formanden modtager for blandt andet at renovere de lejligheder i Mjølnerparken, der skal sælges.

Flertallet i bestyrelsen ville med deres mistillidsvotum til formanden sikre, at Bo-Vita kom "tilbage til lejerne". De ville også foretage en undersøgelse af forløbet omkring hele den plan, som boligselskabet har vedtaget, for at Mjølnerparken lever op til "ghettoloven", som kræver, at antallet af familieboliger skal bringes nd til under 40 procent.

Men på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde mandag aften besluttede et flertal af de 47 fremmødte stemmeberettigede, at de fortsat har tillid til Jan Hyttel.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. jun. 2019 - 10:00   19. jun. 2019 - 12:40

Ghettoaftale

ml@arbejderen.dk
Ghettoaftale på boligområdet

Venstre, Konservative, Liberal Alliance, SF, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blev i maj 2018 enige om en ghettoaftale på boligområdet.

  • Antallet af almene familieboliger i de såkaldt "hårde ghettoområder" skal bringes ned til under 40 procent inden år 2030. Det kan eksempelvis ske ved nedrivning, salg eller ved at bygge nye boliger eller ommærke eksisterende almene familieboliger til eksempelvis ungdoms- eller ældreboliger.

  • Boligministeren og forligskredsen får frie hænder til at nedrive eller sælge hele boligblokke. 

  • Det skal være lettere at smide lejere ud af deres bolig. I dag kan lejere kun opsiges, hvis deres bolig skal nedrives, eller hvis lejeren tilsidesætter skik og orden. Men fremover skal lejere kunne smides ud af deres bolig, hvis boligen skal sælges til private.

  • Det skal være lettere at sælge almene boliger og grunde.

  • Der indføres et forbud mod, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må flytte til de hårdeste ghettoområder.