17 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Beslutning om at fracke olie og gas skudt til hjørne

Energiudvalg venter på svar fra minister

Beslutning om at fracke olie og gas skudt til hjørne

Beslutningen om at fracke olie og gas på Lolland og Falster går ikke så let som regeringen havde planlagt. Nu er ministeren også kaldt i samråd.

Under fracking sprøjtes kemikalier ned i undergrunden og risikerer at forurene grundvandet.
FOTO: PN
1 af 1

Folketingets Energiudvalg vil ikke komme med deres indstilling til, om der skal frackes efter olie og gas på Lolland og Falster, så længe klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) ikke har svaret på en række vigtige spørgsmål.

Partierne bør tage dybt alvorligt, at man står over for at skulle træffe en tidsmæssigt, klimamæssigt og miljømæssigt vidtrækkende beslutning.
Tarjei Haaland​, Greenpeace

Beslutningen om at give det hollandske firma, Nail Ressources, ret til at lede efter olie og gas på Lolland og Falster skulle ellers have været en ren ekspeditionssag, som udvalget skulle have nikket ja til i onsdags efter en kort orientering fra ministeren.

Men Energiudvalget besluttede at udskyde beslutningen, til der er kommet svar på spørgsmålene. Det er dog ministeren som har det afgørende ord. Og Venstre forventer stadig, at tilladelsen vil blive givet.

>> LÆS OGSÅ: Fracking på vej tilbage

Findes der olie og gas, skal det sandsynligvis hentes op til overfladen ved hjælp af den kontroversielle fracking-metode, hvor kemikalier sprøjtes ned i undergrunden under højt tryk.

Alvorlig beslutning

Greenpeace opfordrer politikerne til at bruge tænkepausen til at genoverveje deres holdning

– Det er positivt, at Energiudvalget, som minimum, afventer svar på de stillede spørgsmål, der kan blive afgørende for medlemmernes stillingtagen til sagen, siger klimapolitisk rådgiver i Greenpeace, Tarjei Haaland.

– Vi opfordrer de politikere, der ikke allerede nu vil sige nej til at åbne op for helt nye jagtmarker med olie og gas, til kraftigt at genoverveje deres holdning. Partierne bør tage dybt alvorligt, at man står over for at skulle træffe en tidsmæssigt, klimamæssigt og miljømæssigt vidtrækkende beslutning, 

Minister i samråd

SF's formand  Pia Olsen Dyhr har indkaldt klima- og energiministeren i samråd om ansøgningerne. Hun kræver blandt andet svar på, hvilke muligheder de to kommuner på Lolland-Falster har for at sige nej til efterforskning og udvinding af olie og gas.

Arbejderen kunne onsdag fortælle, at borgmesteren i Lolland Kommune er vred over, at regeringen ikke har inddraget lokalområdet, og at han vil gøre "alt hvad han kan" for at blokere for olie- og gaseftersøgningen i kommunen. 

– Boringen risikerer at gøre stor skade på lokalområdet. Det gælder blandt andet drikkevandet. Derfor skal regeringen tage de lokale med på råd, inden de giver et udenlandsk firma fripas til at udnytte Lollands undergrund, siger Pia Olsen Dyhr til Arbejderen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. jun. 2017 - 15:10   25. jun. 2017 - 11:55

Olie & gas

ml@arbejderen.dk
Hollandsk firma vil fracke i Danmark
  • Energistyrelsen modtog den 17. maj 2016 en ansøgning fra det hollandske firma Nail Resources om en tilladelse til efterforskning og udvinding af olie og gas på Lolland og Falster.

  • Tilladelsen gives efter den såkaldte "åben dør-procedure", der giver olieselskaberne mulighed for løbende at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas. Ordningen omfatter hele landområdet, de indre farvande og Nordsøen. Baggrunden for proceduren er et ønske om at tiltrække olieselskaber med nye efterforskningsidéer til områder, hvor efterforskningen ikke hidtil har ført til fund af olie og gas.

  • Udvindingen skal blandt andet ske ved at bruge den kontroversielle fracking-metode, hvor en blanding af vand, sand og kemikalier sprøjtes ned i borehullet under højt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække og gør det muligt at udvinde naturgas.

  • Der bruges 8-30 millioner liter vand til processen. Ved hvert hul kan processen gentages flere gange - hver gang med det samme vandforbrug. Kemikalieblandingen indeholder flere kemikalier, som er giftige, allergi- og kræftfremkaldende.

>> Læs mere om danmarkshistoriens første boring i Nordjylland og protesterne mod skifergas på Arbejderens temaside.