27 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

Beboere vil demonstrere mod ghettoplan

Aktionsdag i september

Beboere vil demonstrere mod ghettoplan

150 deltagere på landsdækkende beboerkonference lørdag i København besluttede at arrangere demonstrationer mod ghettoplanen i flere byer den 29. september.

Nogle af deltagerne på konferencen lørdag.
FOTO: Niels Gether Nielsen
1 af 1

Lørdag den 29. september bliver der demonstrationer imod regeringens ghettoplan i København, Aarhus, Odense og måske endnu flere byer.

Mange af os har en følelse af afmagt. Men sammen kan vi ændre noget.
Fatma Tounsi

Det besluttede de omkring 150 beboere fra den almene boligsektor, der lørdag var samlet til konference i København om ghettoplanen.

Beboerne er vrede over, at politikerne vil nedrive eller privatisere mange almene boliger i de såkaldte ghettoområder, og at det kan ske uden at tage beboernes valgte repræsentanter med på råd.

>> LÆS OGSÅ: Ghettoaftale sætter beboerdemokrati ud af kraft

– Stemningen blandt deltagerne i konferencen var præget af stor frustration. Mange af os går rundt med en følelse af afmagt. Men konferencen lagde også op til handling, at vi sammen med andre, der har det som os selv, kan ændre noget, siger Fatma Tounsi, der er aktiv i netværket Almen Modstand – Forsvar Beboerdemokratiet, som stod bag konferencen.

– Deltagerne på konferencen kom fra Nørrebro, Tingbjerg, Amager, Aarhus, Frederiksberg, Frederikssund, Odense og flere andre stedet, tilføjer hun.

Vrede over nedrivning

Ghettoaftalen udpeger 16 almene boligområder rundt omkring i landet som såkaldt hårde ghettoområder, hvor antallet af almene familieboliger skal bringes ned under 40 procent inden år 2030. Målet kan for eksempel nås gennem nedrivning af almene boliger, salg som ejerlejligheder, eller ved at bygge nye, private ejerboliger i området.

Demonstrationerne ligger inden, Folketinget åbner igen i starten af oktober. I løbet af efteråret vil regeringen fremlægge lovforslag og endeligt få vedtaget ghettoplanen, der har politisk støtte fra Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti. Radikale er også med i en af delaftalerne om planen.

>> LÆS OGSÅ: Lejere betaler fortsat for ghettoplan

De næste måneder vll beboeraktivisterne fra netværket arbejde med at få lokale netværksgrupper dannet rundt omkring i landet og mobilisere til modstand og deltagelse i demonstrationerne. 

– Vi skal vise politikerne, hvor stor utilfredsheden med deres planer om nedrivning, privatisering og angreb på beboerdemokratiet er, understreger Fatma Tounsi. 

Flere stedet i landet har lokale politikere taget forskud på loven og har besluttet sig for nedrivning af almene boliger. Det gælder blandt andet i Aarhus, hvor et flertal bestående af S, V, K, DF, LA, R og SF er enige om at rive 1000 almene boliger ned og tvangsflytte omkring 4000 beboere. Beslutningen er taget hen over hovedet på de valgte beboerbestyrelser i området.

>> LÆS OGSÅ: Byråd river 1000 familieboliger ned

Modstandere af nedrivningsplanerne i Aarhus har samlet sig i Facebookgruppen Nej til flere nedrivninger i Aarhus Vest. Repræsentanter fra gruppen var med på konferencen i lørdags og de bliver nu en del af det landsdækkende initiativ.

Privatisering

Også i Tingbjerg er lokale beboere ved at organisere modstand mod planer om nedrivning af blandt andet almene rækkehuse, der er særligt indrettede til mennesker med handicap, fortæller Fatma Tounsi. 

– Med ghettoplanen får lokale politikere redskaberne til at gå udenom beboerdemokratiet. Det er skræmmende og en trussel mod hele den almene boligsektor. På den her måde får regeringen en privatisering listet ind ad bagdøren. Det her er bare starten, andre almene områder står for tur næste gang, advarer Fatma Tounsi.

Der er også startet en underskriftsindsamling "Stop nedrivning af almene boliger". Den kan du finde her.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. jul. 2018 - 12:14   02. jul. 2018 - 14:52

Ghettoplan

ur@arbejderen.dk
Ghettoaftalen

Regeringen har i foråret 2018 indgået seks aftaler med skiftende flertal, som skal sikre regeringens mål om at afskaffe ghettoer inden år 2030:

  1. Ti milliarder kroner tages fra Landsbyggefonden i perioden 2019-2026 til finansiering af planen. En del af pengene skal gå til nedrivning og renovering af almene lejligheder, som skal sælges.
  2. Der indføres nye ghettokriterier. Såkaldte hårde ghettoområder, der har stået på ghettolisten fem år i træk, skal nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent inden 2030, blandt andet ved nedrivning og tvangsflytning. Målet er at ændre beboersammensætningen.
  3. Personer i kontanthjælpssystemet får forbud mod at flytte ind i de hårdeste ghettoområder.
  4. Et-årige i udsatte boligområder skal have et "obligatorisk læringstilbud" og der indføres skærpet straf til ledere i daginstitutioner for pligtforsømmelser, såsom manglende indberetning.
  5. Bedre fordeling af børn fra udsatte områder i daginstitutioner.
  6. Sprogprøver for børn i 0. klasse. Sanktioner over for skoler med dårlige resultater.