30 Oct 2020  

KBH: Overskyet, let støvregn, dis, 10 °C

Beboere siger nej til nedrivninger

Klar besked til politikere

Beboere siger nej til nedrivninger

Beboerne i Gellerup og Toveshøj i Aarhus nægter at lade deres boliger rive ned eller lade sig tvangsflytte. Beboerne opfordrer til sammenhold og kamp mod ghettoaftalen og nedrivningsplanerne.

Beboerne i Gellerupparken og Toveshøj afviser enhver tanke om at rive boliger ned i deres områder.
FOTO: Elsebeth Frederiksen
1 af 1

Vores boliger skal ikke rives ned!

Beboerne i de to aarhusianske almene boligområder på regeringens "ghettoliste" Gellerup og Toveshøj, sendte i sidste uge et klart signal til de lokale politikere i Aarhus Byråd.

Vi afviser fuldstændig enhver nedrivning af nogen af bygningerne i vores område.
Udtalelse fra beboermøde i Gellerupparken

Byrådet er ved at lægge sidste hånd på en plan for, hvordan Aarhus skal leve op til regeringens ghettopakke. Byrådet lægger op til at nedrive og sælge ti boligblokke. Men den plan afviser beboerne.

"Beboere i Gellerup og Toveshøj ønsker at sende en klar besked til byrådet, kommunen, boligforeningen og offentligheden. Vi afviser fuldstændig enhver nedrivning af nogen af bygningerne i vores område. Vi vil fastholde vores rettigheder til at forblive i vores lejligheder", hedder det i den udtalelse, som beboerne vedtog med stort flertal på et beboermøde i Gellerupparken onsdag.

Tirsdag mødtes beboerne i Toveshøj – og her var budskabet det samme: Nej til nedrivninger.

Kører over beboerne

Beboerne i de to boligområder kritiserer, at de intet har at skulle have sagt i regeringens ghettoaftale.

– Beboerne i de såkaldte ghettoområder kan ikke selv bestemme, hvad der skal ske med deres boliger. Det er boligforeningens repræsentantskab - hvor samtlige  afdelinger er repræsenteret - der skal vedtage en plan sammen med kommunen, fortæller formand for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen. 

Han tilføjer:

– Loven fjerner beboermødernes mulighed for at tage stilling til udviklingsplanerne for området. Beboermøderne kan godt vedtage kritiske udtalelser – sådan som Gellup har gjort. Men med den nye lov kan de to afdelinger ikke blokere for en plan. Planen skal vedtages af repræsentantskabet, hvor samtlige Brabrand Boligforenings afdelinger er repræsenteret.

Hvis repræsentantskabet og kommunen ikke bliver enige om en udviklingsplan, så kan boligministeren egenhændigt iværksætter en såkaldt "afviklingsplan" med nedrivninger og salg.

Forhandler med kommunen

I øjeblikket forsøger Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune at blive enige om en såkaldt udviklingsplan, som regeringen kræver, at samtlige "ghettoområder" afleverer til boligministeren inden 1. juni.

>>LÆS OGSÅ: Adgang forbudt for syge og arbejdsløse

Boligforeningen og kommunen står stejlt overfor hinanden. Kommunen kræver, at ti boligblokke skal rives ned eller omdannes. Boligforeningen er åbne overfor at nedrive tre blokke og omdanne to blokke til ejer- eller andelsboliger.

Forhandlingerne er dog sat på standby indtil slutningen af april, fordi borgmesteren er på ferie i Brasilien.

Det er en meget lille gruppe, der forhandler om den såkaldte udviklingsplan: En håndfuld – bestående af formanden og direktøren for Brabrand Boligforening på den ene side og borgmesteren og et par topembedsmænd på den anden side – skal forsøge at blive enige om en plan for Gellerup og Toveshøj.

Planen skal ligge klar i første uge af maj og vedtages af boligforeningens repræsentantskab og af Aarhus byråd i slutningen af maj. 

Både Gellup og Toveshøj har bedt om at få et møde med borgmesteren.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. apr. 2019 - 09:59   10. maj. 2019 - 12:41

Ghettoaftale

ml@arbejderen.dk