20 Mar 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

Banker går med til flere risikable udlån på boliger

Advarsel fra Finanstilsyn

Banker går med til flere risikable udlån på boliger

Flere mindre banker er ved at bevæge sig ud i risikable boligudlån, i en situation hvor boligpriserne flere steder i landet vokser uholdbart.

Realkreditinstitutterne mener sig dækket ind via de voldsomt stigende boligpriser, der nu slår det hidtidige rekordniveau fra 2006, hvor dette foto er taget.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

De fleste forestiller sig, at bankkrak og bankpakker var noget, der foregik i årene umiddelbart efter finanskrisens start i 2008. Men den seneste krakkede bank er Andelskassen J.A.K. Slagelse, som Finansiel Stabilitet overtog så sent som i 2015. Og flere kan komme til i de kommende år.

En stigende andel af realkreditinstitutternes nyudlån går til husholdninger, som har en gæld, der overstiger fire års husstandsindkomst. 

Finanstilsynet advarer nemlig om en stigende tendens til, at banker og realkreditinstitutter går med til risikable udlån, som kan føre til tab for bankerne. Og det er især de mindre banker, med laveste profitrater, der griber til denne redningsplanke. 

Boligboblen vokser

Advarslen kommer på trods af, eller måske snarere på grund af, sidste års rekordstore overskud for bankerne. Overskuddene var ifølge Finanstilsynet "især drevet af gebyrindtægter, positive kursreguleringer og meget lave nedskrivninger på udlån," mens det, der traditionelt opfattes som bankernes "kerneforretning", renter på udlån, faldt med over syv procent.

Og her falder så advarslen fra Finanstilsynet:

"Sammenfaldet af gode tider og lave renter afstedkom en stigende risikoappetit, og der er indikationer på opbygning af risiko, i hovedsagen med afsæt i kreditgivningen og stigende aktivpriser, især på boligmarkedet," skriver Finanstilsynet i sin seneste rapport over markedsudviklingen for pengeinstitutter.

Det samme gælder realkreditinstitutterne. Finanstilsynets tal viser, at en stigende andel af realkreditinstitutternes nyudlån går til husholdninger med en gæld, der overstiger fire års husstandsindkomst. På landsplan er denne andel vokset fra knap 23 procent i 2013 til næsten 28 procent i 2016. Men i København er andelen i samme tidsrum vokset fra knap 28 procent til godt 42 procent. En større rentestigning vil ramme disse husholdninger hårdt.

Realkreditinstitutterne mener sig dækket ind via de voldsomt stigende boligpriser, der nu slår det hidtidige rekordniveau fra 2006. For Københavns vedkommende er priserne i dag endda 22 procent over 2006-niveauet. Boligejere i København og de nordlige omegnskommuner ser derfor på papiret ud til at være godt dækket ind med boligværdi i forhold til deres boliggæld. Men det kan hurtigt ændre sig, hvis bunden som i 2008-2009 falder ud af boligmarkedet.

Mindre banker i profitræs

En ny, bristet boligboble vil især ramme mellemstore og mindre banker. De har nemlig haft en eksplosiv vækst i boligudlån de senere år.

De 12 mellemstore banker har fra 2015 til 2017 øget deres boligudlån med 36 procent i "vækstområderne", det vil sige København, Københavns omegn og Aarhus. De mindre banker har øget med 30 procent. I resten af landet ligger udlånsstigningen på 13 procent for begge grupper.

De mindre bankers udlån ligger i stigende grad uden for deres eget nærområde. Det viser, at disse banker har intensiveret jagten på et præsteret overskud. En jagt, der kan ende hos statens "skraldespandsselskab for krakkede banker", Finansiel Stabilitet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. jun. 2018 - 07:00   29. jun. 2018 - 07:00

Analyse

he@arbejderen.dk