24 Nov 2020  

KBH: Overskyet, 7 °C

Baltiske ngo'er: Træbiomasse til Danmark ødelægger vores skove

Kritik af dansk klimapolitik

Baltiske ngo'er: Træbiomasse til Danmark ødelægger vores skove

Miljøorganisationer i Baltikum, USA og andre lande opfordrer København og Aarhus til at stoppe deres import af træbiomasse.

Store dele af de estiske skove bliver fældet, så der kan blive lavet træflis og træpiller til især Danmark.
FOTO: Privat
1 af 1

En række miljøorganisationer fra de baltiske lande, USA og en række andre lande opfordrer nu varmeforsyningerne i Danmarks to største byer – København og Aarhus – til at stoppe med at importere træbiomasse til at fyre af i deres store kraftværker.

Danmark er det land, der importerer mest træbiomasse – især træpiller og træflis – fra Estland. Blandt køberne til den estiske træbiomasse er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR).

Den estiske skovdrift er ikke bæredygtig – og i Estland er der en stærk trælobby, der konstant presser på for at få lov til at fælde endnu mere skov.
Martin Luiga, Estonian Forest Aid

Martin Luiga fra den estiske ngo Estonian Forest Aid undrer sig over, at København importerer store mængder træbiomasse fra hans lands skove for at brænde det af.

– København vil gerne være en grøn by. Men en grøn by har et ansvar for ikke at bidrage til at forværre miljøsituationen i lande, der i forvejen har problemer med at leve op til deres klimaforpligtelser. Skovene i Estland er blandt de mest intensivt udnyttede i EU. Derfor bør Danmark undlade at importere biomasse fra Estland. Den estiske skovdrift er ikke bæredygtig – og i Estland er der en stærk trælobby, der konstant presser på for at få lov til at fælde endnu mere skov. Danmark bidrager til at øge efterspørgslen på mere træ, siger Martin Luiga til Arbejderen.

– Hvis Estlands skovdrift skal være bæredygtig, skal der kun skoves otte millioner kubikmeter om året. Men de seneste år er der blevet skovet over ti millioner kubikmeter. Og den estiske trælobby Timber Estonia og direktøren for en af Estlands største skovspekulanter, Graanul Invest, kræver, at de får lov til at skove 15 millioner kubikmeter skov hvért år. I 2017 gik 58 procent af den estiske træpilleeksport på fire millioner kubikmeter til Danmark. Danmark spiller altså en stor rolle i Estlands ikke-bæredygtige skovdrift, tilføjer han.

32 miljøorganisationer fra Estland, Letland, Tyskland, USA, Belgien, Holland og Danmark opfordrer Københavns Borgerrepræsentation til at sætte en stopper for den danske import af biomasse.

Blandt underskriverne er danske miljøorganisationer som Verdens Skove og Danmarks Naturfredningsforening København.

– København bryster sig af at være en "verdensby med nationalt og globalt ansvar for de bæredygtige byløsninger". Derfor virker det selvmodsigende, at København bidrager til et dansk biomasseforbrug, der langt fra er bæredygtigt og lægger pres på skove i udlandet, siger Andreas Petersen fra Verdens Skove til Arbejderen.

Brev til Aarhus' borgmester

Borgmesteren i Aarhus, Jacob Bundsgaard, har modtaget et brev fra miljøorganisationer i USA, der opfordrer kommunen til at udfase sin import af træbiomasse fra USA.

"Enviva, verdens største producent af træpiller, er aktiv i vor region, og leverer til værker, inklusive Studstrupværket, der drives af Ørsted. Cirka en femtedel af Danmarks efterspørgsel efter importerede træpiller kommer fra vor region. Beviserne er åbenlyse: at producere træpiller for energiselskaber som Ørsted er skadeligt for vore skove, lokalsamfund og klimaet. Aarhus kan udvise fortsat lederskab i klimaspørgsmålet ved at bevæge sig væk fra en fjernvarme, der baserer sig på Envivas ødelæggelse af skove i Sydstaterne", skriver 17 miljø- og klimaorganisationer fra USA i deres brev, som Arbejderen er i besiddelse af.

Biomasse er ikke grøn energi

Ifølge miljøorganisationerne er træbiomassen reelt en sort energiform, der skader klimaet.

– Når træ bliver brændt af, bliver der udledt en masse CO2. Ikke alt træ er lige energieffektivt. Der er forskellige typer træ. Noget træ kan indeholde vand og andet brænder hurtigt uden at afgive særlig meget energi, forklarer Andreas Petersen.

– Vi er også med til at skade klimaet i de lande, vi importerer træet fra. Når man fælder en masse skov og brænder den af, tager det tid før den nye skov, der bliver plantet, vokser op igen, tilføjer han.

HOFOR får især sin el og varme fra Amagerværket i København, der i 2012 skiftede fra kul til biomasse. Derfor er en stor del af Københavns fjernvarme i dag baseret på energi fra træflis og træpiller.

Amagerværket skal fremover forbruger op mod en million ton træflis om året. Det svarer til halvdelen af Danmarks produktion af flis.

– Amagerværket har en forventet levetid på knap 30 år, men så længe kan vi ikke vente på at få reel grøn energi i København. Klimaudfordringen kræver, at vi får indfaset klimaneutrale energikilder nu, siger Andreas Petersen fra Verdens Skove.

I dag er der ikke afgift på biomasse. Derfor kan det bedre kan betale sig at importere store mængder træ fra eksempelvis Estland, USA og Brasilien til afbrænding i Danmark end at investere i alternativer som geotermi og varmepumper. 

HOFOR skriver på sin hjemmeside, at "HOFOR lægger stor vægt på, at forsyningen af el og fjernvarme skal være så klimavenlig som muligt. Fra 2020 vil hele produktionen af el og varme på Amagerværket derfor være baseret på vedvarende energi i form af bæredygtig biomasse".

Biomasse er organisk materiale som eksempelvis planter og træer. Træer optager CO2 fra atmosfæren. Når man brænder træ af, frigiver det kulstof, som bliver til CO2 i atmosfæren. Biomasse lavet af træ, bliver betragtet som CO2-neutralt ifølge de internationale retningslinjer for klimaregnskaber ud fra tanken om, at nye træer kan optage den CO2, der bliver udledt fra træ, når det brændes af. På den måde går regnskabet i nul.

Men den logik holder ikke, mener Verdens Skove. Det tager nemlig for lang tid, før de nye træer kan optage den samme mængde CO2, som bliver udledt, når man brænder træet af.

I stedet bør fremtidens varmeforsyning satse på varmepumper, solvarme og geotermi, mener ngo'erne.

Import tæller ikke med i CO2-regnskab

Danmark er blandt de lande, der udleder allermest CO2 per indbygger, hvis man medregner den CO2, der går til varer, vi importerer fra andre lande.

Men det kan man ikke se i vores klimaregnskab. Når varerne bliver produceret i andre lande indgår de nemlig ikke i Danmarks – men i de producerende landes CO2-regnskab på grund af de internationale regler.

Det betyder eksempelvis, at den importerede træbiomasse, der bliver brændt af i Danmark, ikke tæller med i Danmarks CO2-regnskab, selvom det ville give et mere retvisende billede af hvor stort Danmarks CO2-aftryk i virkeligheden er.

– Vi eksporterer altså vores miljøproblemer til udlandet for at få "grøn energi", som i virkeligheden ikke er spor grøn. Det tæller som et stort rundt nul i det danske CO2-regnskab, når vi brænder alt det her træ af – selvom der i virkeligheden ryger en masse CO2 ud af skorstenen på de danske fjernvarmeværker, konstaterer Andreas Petersen.

Klimaplan satser på træbiomasse

Netop træbiomasse er en central del af regeringens nye klimaplan.

"Biomasse står for hovedparten af den vedvarende energi, som bruges i Danmark og har i stigende grad erstattet brugen af kul i el- og varmesektoren. Partierne er enige om at stille lovkrav om bæredygtighed af træbiomasse til energi samt krav til dokumentation og verifikation. Kravene skal understøtte, at brugen af træbiomasse til el og varme er så bæredygtig som muligt under hensyntagen til forsyningssikkerheden", skriver regeringen og de øvrige partier bag klimaaftalen for energi og industri, der blev indgået i sidste måned.

>> LÆS OGSÅ: Klimaaftale beskyldes for at grønvaske skadelig bioenergi

– Folketingsvalget blev et klimavalg og regeringen sidder på et grønt mandat. Derfor er det trist, at regeringen forsøger at sælge biomasse som "grøn energi", når der miljømæssigt set er en række problemer med biomasse. Det harmoniserer utroligt dårligt med regeringens løfter om, at Danmark skal være et grønt foregangsland, siger Andreas Petersen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. jul. 2020 - 08:31   28. jul. 2020 - 13:04

Klima

ml@arbejderen.dk
Træbiomasse
  • Afbrænding af træ i kraftvarmeproduktion er ikke belagt med afgifter som eksempelvis strøm. Dermed bliver træ oftest den billigste løsning at benytte sig af ude i kommunerne.
  • Derfor fravælger kommunerne ofte grønne, vedvarende løsninger som eksempelvis varmepumper, der kan producere varme fra vindmøllestrøm.
  • I Danmark fyrer over hundrede kraftvarmeværker med biomasse i form af blandt andet træflis og træpiller. 
  • Med energiaftalen fra 2012 blev der satset massivt på omlægning fra kul til biomasse i den danske energiforsyning.
  • Den omlægning har betydet milliardstore investeringer i biomasse i energisektoren. Der er tale om anlæg, der først bliver afskrevet over de næste 30-40 år.
  • FN’s Klimapanel, IPCC, påpeger, at bevarelsen af eksisterende skove og etableringen af nye skove er en af de mest effektive måder at lagre CO2 på.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening