08 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 27 °C

Arbejderen sætter ghettolove og bolighajer til debat med nyt blogpanel

Boligbloggere flytter ind

Arbejderen sætter ghettolove og bolighajer til debat med nyt blogpanel

Et nyt blogpanel ser i dag dagens lys på Arbejderen. Fremover kan du læse indlæg fra beboere i almene lejligheder på regeringens ghettoliste, aktive i Almen Modstand, lejerorganisationer og advokaten, der skal føre de første retssager mod ghettoloven.

Arbejderen styrker den boligpolitiske debat og giver en talerstol til beboere i de almene boliger, aktive i Almen Modstand, lejerbevægelser og advokaten, der skal føre de første retssager mod ghettoloven.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Almene lejere bliver smidt ud af deres lejlighed som følge af ghettoloven. Private lejeres boliger bliver købt op af udenlandske kapitalfonde, der sætter huslejen i vejret. Nybyggede, dyre spekulationslejligheder står tomme, mens mennesker bor på gaden. Dansk boligpolitik og det danske boligmarked er i hastig forandring.

De almene boliger er en unik og spekulationsfri konstruktion med mangfoldige og rummelige beboere. 
Solveig Munk, ny blogger på Arbejderen

Derfor starter Arbejderen nu et nyt boligpolitisk blogpanel op, der skal styrke debatten om, hvilket boligmarked vi ønsker i Danmark.

Med i panelet er beboere i de almene boliger, der mærker ghettoloven på tætteste hold. Der er aktive fra Almen Modstand i København, Aarhus og Odense. Og så er der advokaten, der skal føre de første retssager mod ghettoloven.

"Boligen er en central del i vores liv"

I dag kan du møde den første deltager i det boligpolitiske panel: Claus Højte fra Lejernes Landsorganisation i Hovedstaden, der har skrevet den første blog om, hvorfor der stadig er brug for den lejerbevægelse, der har skabt bedre forhold – for alle, der bor til leje.

Det tog ikke lang tid at overtale Claus Højte til at være en del af Arbejderens faste bloggere.

– Boligen er central i alle menneskers liv. Arbejderen skriver ofte om lejeboliger – med lejerens udgangspunkt, hvilket er meget sjældent i de trykte medier. Derfor blev jeg rigtig glad, da Arbejderen spurgte, om jeg ville være med i blogpanelet, siger Claus Højte.

En lignende begrundelse har advokat Morten Tarp for at have sagt ja til at deltage i panelet.

– Boligpolitik er et område, som har stor betydning for den enkelte, men som ikke diskuteres særlig meget. Den brede boligpolitik har i mange år tilgodeset boligejerne uden diskussion. Lejernes boligvilkår bliver gang på gang tilsidesat af det politiske flertal, fordi lejerne som vælgergruppe anses for mindre vigtig, siger han.

Aktivister og lejerforeninger

Blandt de nye bloggere er også dem, der bor i de almene boliger og kæmper mod ghettoloven og for, at der også fremover skal findes gode boliger i storbyerne, som almindelige mennesker kan betale.

En af dem er socialrådgiver og aktivist i Almen Modstand i Aarhus Solveig Munk:

– Jeg valgte at sige ja til invitationen om at skrive til Arbejderen om boligpolitik for at værdsætte, at Arbejderen prioriterer boligpolitikken. Arbejderen har som et af få dagblade skrevet om de grusomme "ghettolove" og deres konsekvenser for de almene boliger og deres beboere. Jeg vil gerne gøre mit til, at det fokus fortsætter, fortæller Solveig Munk.

Hun har været ansat af beboerne i en almen boligorganisation i Aarhus i 27 år.

– Boligpolitik er et forsømt område. Det har lavstatus på Borgen og i medierne. Boligudgiften er den største faste udgift i de fleste menneskers budget. Boligen burde ikke kunne gøres til genstand for markedskræfternes armlægninger, spekulation og racisme. Boligen burde være ukrænkelig. Boligen er en menneskeret. Det vil jeg kæmpe for bliver overholdt – også i Danmark, lyder det fra Solveig Munk.

Hendes hjerte banker for især de almene boliger.

– De almene boliger er en unik og spekulationsfri konstruktion med mangfoldige og rummelige beboere. Jeg vil skrive om modstanden mod magtelitens overgreb på de almene boliger og på dem, der bor i dem, og særligt om ghettolovenes betydning og deres kollision med konventioner, som Danmark selv har skrevet under. Almene boliger skal holdes fri af bolighajer og statsracisme, mener Solveig Munk.

Fokus på diskriminerende ghettolove

Ligeledes i Aarhus bor en anden af Arbejderens nye boligbloggere. Det er Nini Kristensen, der er formand for Lejerforeningen Aarhus & Omegn og kontorchef hos Lejernes Retshjælp.

– Jeg har sagt ja til at deltage som blogger, fordi det er vigtigt, at der kommer mere fokus på boligpolitik. Det er vigtigt, at vi får spredt ordet, så flere bliver opmærksomme på boligpolitikken og dermed kan bidrage til debatten. Det er også vigtigt, at der bliver skrevet om emner, hvor lejerne bliver opmærksomme på deres rettigheder, så de kan gøre krav på dem, siger Nini Kristensen.

I København bor endnu en af Arbejderens nye boligbloggere – Freia Gersted, der er aktiv i Almen Modstand og beboer i et ghettostemplet område på Nørrebro. Hun er aktiv i hendes boligafdeling og i Almen Modstand.

– Jeg har sagt ja til at deltage i det boligpolitiske blogpanel for at sætte fokus på de diskriminerende og undertrykkende ghettolove fra et beboerperspektiv og med modstanden i fokus, siger hun og uddyber:

– Den boligpolitiske debat er vigtig. Boligen er et af vores mest basale behov, og med ghettolovene er vores hjem under angreb, og vi er nu mange tusinde mennesker, der står i en meget usikker bolig- og deraf livssituation. Vi kan se, at mange mennesker står til tvangsflytning, og beboere tilbydes genhusning, de ikke kan betale. At blive truet på sit hjem og potentielt kunne ende i hjemløshed er helt forfærdeligt, og vi må gøre alt, hvad vi kan for at stoppe, at det sker, blandt andet ved modstand og oplysning, gennem boligpolitisk debat, kampagner og aktioner, siger Freia Gersted.

Hun har været medarrangør af og tovholder på flere aktioner og demonstrationer i Almen Modstand København, er med til at vedligeholde Almen Modstands hjemmeside og tager med rundt i landet og besøger andre stemplede områder for at støtte og styrke den fælles kamp mod ghettolovene.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. maj. 2020 - 07:57   01. maj. 2020 - 07:58

Blog

ml@arbejderen.dk
Arbejderens nye boligbloggere

Claus Højte, LLO Hovedstaden

Freia Gersted, aktiv i Almen Modstand i København

Morten Tarp, advokat

Nini Kristensen, Lejerforeningen Aarhus & Omegn

Per Aabel, boligaktivist og Kommunistisk Parti

Shanie Høglund og Birte Vestergaard, Lejernes Retshjælp

Solveig Munk, socialrådgiver og aktiv i Almen Modstand i Aarhus

Walid Zaabalawi, aktiv i Almen Modstand i Odense