21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Ansatte på sygehuse protesterer over massefyring

Aktion i Region Sjælland

Ansatte på sygehuse protesterer over massefyring

Massefyringerne i Region Sjælland afføder frustration og vrede blandt de ansatte. Mandag mødte en del af dem op til regionsrådsmødet og konfronterede politikerne med konsekvenserne af deres sparebudget.

FOTO: Gert Ellegaard, Region Sjælland
Demonstranter diskuterer med regionsrådsformand Heino Knusen midt i billedet).
FOTO: Gert Ellegaard, Region Sjælland
Formand for FOA Sjælland, Sigurd Gormsen, holder tale.
FOTO: Gert Ellegaard, Region Sjælland
FOTO: Gert Ellegaard, Region Sjælland
FOTO: Gert Ellegaard, Region Sjælland

I disse dage bliver der sendt fyresedler ud til 198 ansatte på sygehusene i Region Sjælland. Derudover nedlægges yderligere 400 stillinger, hvoraf mange i dag er ubesatte. 

Vi har hele tiden travlt og arbejdsbyrden er ikke blevet mindre efter indførelse af Sundhedsplatformen.
Joan Falk, lægesekretær 

Mandag var der protester over den voldsomme nedskæring.

På Sjællands Universitetshospital i Køge markerede over 300 ansatte sorgens dag. I frokostpausen stillede de sig op i en lang kæde i sygehusets gang. Alle havde sørgebind på armen og stod stille på rad og række uden at sige noget.

Senere på dagen var der protest foran Regionshuset i Sorø, hvor regionsrådet var indkaldt til møde. Lægesekretærer, SOSU'er, sygeplejersker, bioanalytikere og repræsentanter for andre faggrupper var mødt frem. Bag protesten stod alle de 24 forskellige faggrupper, der arbejder på sygehusene. 

– Vi er her for at markere vores utilfredshed med de voldsomme nedskæringer og give det røde kort til regionspolitikerne og til regeringen på Christiansborg, som entydigt sætter den økonomiske ramme for regionerne, sagde Sigurd Gormsen, formand for FOA Sjælland, i en tale til deltagerne i protesten. 

Han opfordrede politikerne til at trykke på pauseknappen før fyresedlerne blev sendt afsted, og finde en mere holdbar løsning end den voldsomme massefyring. 

Ubesatte stillinger

Ulla Birk Johansen er næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland og vil med demonstrationen vise politikerne, at besparelserne er helt uacceptable.

– I forvejen er det rigtig vanskeligt at rekruttere og fastholde sygeplejersker i regionen. Vi mangler i forvejen mange sygeplejersker og arbejdsmiljøet er meget påvirket, sagde hun til Arbejderen og tilføjede:

– Med de her nedskæringer kommer vi til at spise af vores egen hale og får problemer med at overholde behandlingsgarantien og behandle patienterne fagligt forsvarligt. Og vi taler om syge, ældre, udsatte og mennesker med komplekse lidelser. Det rammer de svageste borgere.

Der bliver virkelig knoklet især ude på sengeafdelingerne, forklarede sygeplejerske Inger Jensen, der er ansat på sygehuset i Roskilde. 

– Kollegaerne frygter for patientsikkerheden, kvaliteten i behandlingen og for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Social- og sundhedsassistenterne er også en gruppe, som der er mangel på. Der skal fyres 36 fuldtidsansatte på SOSU-området og derudover bliver 12 ubesatte stillinger nedlagt. 

– Der er selvfølgelig bekymring blandt medlemmerne, men det er nemt at få et andet job. Det, jeg frygter mest for, er arbejdsmiljøet for dem, der bliver tilbage, og for at vi kommer til at opleve en personaleflugt, fordi folk ikke kan holde det ud, sagde Ann Søgaard, formand for SOSU i FOA Sjælland.

Hårdt ramt gruppe

Mange lægesekretærer var mødt frem til demonstrationen. Med omkring 70 fyringer og derudover nedlæggelse af cirka 35 ubesatte stillinger, er de den faggruppe, der er allerhårdest ramt.

– Nu skal vi bøde for, at der er nogen der har sovet i timen, så økonomien er væltet. Det er urimeligt. Vi har hele tiden travlt og arbejdsbyrden er ikke blevet mindre efter indførelse af Sundhedsplatformen, sagde Joan Falk, lægesekretær på ortopædkirurgisk afdeling på sygehuset i Køge, til Arbejderen.

Sjællands Universitetshospital, der omfatter sygehusene i Køge og Roskilde, er hårdest ramt af nedskæringerne. Det skyldes, at hospitalet har et underskud på 2018 budgettet, der også skal indhentes. Underskuddet skyldes blandt andet flere akutte patienter.

De fleste af spørgsmålene i den efterfølgende spørgetid før regionsrådsmødet kom da også fra ansatte på Sjællands Universitetshospital.

– Vi har sagt højt længe, at vi var bekymrede over stigende udgifter til vikarer på grund af ubesatte stillinger. Det her handler vel også om, at Sundhedsplatformen har kostet mere, end I havde regnet med. Hvornår kommer der en ordentlig økonomistyring, så vi ikke står i samme situation igen om et par år, lød for eksempel spørgsmålet fra Line Emdrup, fællestillidsrepræsentant for lægesekretærerne i Køge.

>> LÆS OGSÅ: Overlæger klager over it-system

Regionsrådformand Heino Knudsen (S) svarede, at nedskæringerne nu skal sikre styr på økonomien. 

– Sundhedsplatformen er en del af udfordringen, men det er ikke den eneste årsag. Det med vikarbudgettet er vigtigt. Vi skal nedbringe forbruget af vikarer, sagde Heino Knudsen. Den sidste kommentar affødte latter på tilhørerpladserne.

Grædende studerende

Helene Lilliebjerg arbejder på kræftafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, hvor arbejdspresset er stort og hverdagen hård.

– Vi oplever medicinstuderende, der sidder og græder, fordi der ikke er ressourcer til, at de kan spørge ordentligt ind til behandlingen af de meget syge mennesker, som de har ansvaret for. Der er skåret ind til benet. Vi har ubesatte stillinger, der ikke genbesættes, og sidder med et system, Sundhedsplatformen, som vi ikke er klædt på til. Hvordan kan I sige ja til det her, spurgte hun politikerne og høstede klapsalver fra kollegarene på tilhørerpladserne.

– Det gør indtryk, at høre den slags, erkendte Heino Knudsen.

– Vi forsøger at skabe en situation, hvor vi kan komme på forkant og skabe et attraktivt arbejdsmiljø. Men det er et sejt træk lige nu, der er ingen snuptagsløsninger, tilføjede han.

I alt ni sygehusansatte tog ordet i spørgetiden. Derefter gik politikerne i gang med regionsrådsmødet, hvor budgetstatus var første punkt. Heino Knudsen argumenterede igen for nødvendigheden af nedskæringer. Der skal spares 184 millioner i 2019 og derudover skal der indhentes en overskridelse af 2018 budgettet på 125 millioner kroner. 

– Det er afgørende, at kvaliteten og patientsikkerheden fastholdes i den her situation, erklærede Heino Knudsen. Tilhørerne reagerede med latter, tårer og rysten på hovedet.

>> LÆS OGSÅ: Løber stærkt selvom to-procentskrav er væk

Som de eneste står Enhedslisten udenfor budgetaftalen. Partiets tre politikere argumenterede på regionsrådsmødet for at bruge bufferpuljen til at mindske nedskæringerne samt for nødvendigheden af et samlet regionalt oprør mod regeringens alt for snævre økonomiske rammer. Synspunkter, som de stod helt alene med.

Efter budgetdebatten forlader de sygehusansatte tilhørerpladserne.

– Der blev stillet mange relevante spørgsmål fra vores side, men der kom ikke nogle klare svar på, hvorfor det kunne gå så galt, sagde lægesekretær Vicky Schou fra sygehuset i Køge til Arbejderen på vej ud af døren. 

Hun glæder sig trods alt over, at lægesekretærerne og deres fagforening HK har været så synlige i dagens protest.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. nov. 2018 - 09:42   06. nov. 2018 - 14:18

Budget 2019

ur@arbejderen.dk
Sparekrav Region Sjælland
  • Alle partier på nær Enhedslisten er med i budget 2019, der betyder nedskæringer på 184 millioner kroner. Regionen har svært ved at få budgettet til at hænge sammen på grund af behandling af flere patienter med mere komplicerede sygdomme og udgifter til ny dyr medicin. Dertil kommer et underskud på budget 2018 på omkring 125 millioner kroner, der også skal indhentes.
  • Regionen sender i denne uge fyresedler til 198 ansatte. Den hårdest ramte gruppe er lægesekretærerne. Derudover nedlægges yderligere omkring 400 stillinger. Nogle af dem er ubesatte i dag, mens andre findes gennem omplacering af ansatte.
  • Region Sjælland har sygehuse i Roskilde, Køge, Holbæk, Nykøbing Falster, Næstved, Ringsted og Slagelse.