16 Jan 2021  

KBH: Spredte skyer, -6 °C

Ansatte på sygehuse klar til ekstra indsats

Stor ansvarsfølelse

Ansatte på sygehuse klar til ekstra indsats

Trods stort arbejdspres er sygehusansatte parat til at yde en ekstra indsats i forhold til den forventede stigning i alvorligt syge coronapatienter. Også pensionerede læger og sygeplejersker samt studerende er indstillede på at hjælpe.

Ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Henrik Nielsen fra Aalborg Universitetshospital viser en intensivstue på den nye Pandemiafdeling, der står klar til brug for patienter med corona.
FOTO: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
1 af 1

Coronakrisen kommer til at stille store krav til alle i sundhedssektoren, understregede Mette Frederiksen på pressemødet onsdag aften om nye tiltag i forhold til inddæmning af smitten med coronavirus.

Der er på samme tid en stor bekymring og en stor ansvarsfølelse i forhold til den krise, landet står i. 
Kristina Robins, DSR Hovedstaden

Rundt omkring på landets sygehuse er de ansatte parat til at yde en ekstra indsats i den krisesituation, der forventes at opstå, når smitten breder sig yderligere, og langt flere får brug for intensiv behandling. I dag er kun meget få af de smittede indlagt.

– Som udgangspunkt tager sygeplejerskerne situationen alvorligt og vil gerne være med til at klare udfordringen. Men de er samtidig bekymrede ved udsigten til et øget arbejdspres, fordi der i forvejen er meget pres ude på afdelingerne, siger Kristina Robins, formand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden.

– Så der er på samme tid en stor bekymring og en stor ansvarsfølelse i forhold til den krise, landet står i. Vi har fokus på, at det også er vigtigt at passe på sygeplejerskerne i den her situation, tilføjer hun.

Samme melding lyder fra sygeplejerskerne i Nordjylland.

– Der er ingen tvivl om, at sygeplejerskerne er villige til at sætte alle sejl til og hjælpe i den her meget kritiske situation. Men samtidig er medlemmerne rigtigt pressede ude på afdelingerne, og det vækker da en vis bekymring, om de kan klare flere patienter med coronasmitte oveni, siger Jytte Wester, formand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland.

Aflyser operationer

Sygehusene i regionen er i fuld gang med at forberede sig på den kommende situation med mange coronasmittede.

Der er indrettet særlige afsnit til coronapatienterne på både Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet i Hjørring, og i denne uge bliver en gruppe ansatte undervist i at tage sig af netop den her gruppe patienter. En række ikke-akutte operationer er aflyst for at kunne sikre undervisningen. 

– Der bliver arbejdet på højtryk. Det her bliver taget meget alvorligt, fastslår Jytte Wester. 

Nordsjællands Hospital har også aflyst operationer. Her er alle ikke-akutte operationer og behandlinger i marts aflyst.

– Det betyder, at der er noget ekstra personale, hvis der pludselig kommer mange coronapatienter. Vi er ikke hårdt pressede lige nu, men det kan komme, siger Ingrid Thrane, der er fællestillidsrepræsentant for sosu-personalet på Nordsjælland Hospital.

Det forudser fagforeningen FOA SOSU også.

"Der vil måske være brug for at se på arbejdstidsaftalerne, og nogle af jer vil måske blive bedt om at aflyse ferie eller gå op i tid, når tingene spidser til. Vi opfordrer til, at I stiller jer til rådighed, men at I sørger for at skrive alt ned, så vi bagefter kan få styr på, om I har fået det, I har krav på, blandt andet i forbindelse med over- og merarbejde", skriver Mari-Ann Petersen, formand for FOA SOSU i et brev til medlemmerne på fagforeningens hjemmeside.

Sygehuse over hele landet er i fuld gang med at forberede sig på en kommende ekstraordinær situation med et stort antal patienter, der har behov for intensiv behandling.

Samtidig opfordrer regionerne til at begrænse eller helt undgå besøg til indlagte på sygehusene for at begrænse smittespredningen.

Pensionister vil gerne hjælpe

Fra tidligere ansatte og studerende på sundhedsområdet er der en meget positiv indstilling til at give en hånd med, hvis coronapandemien for alvor slår igennem og truer med at vælte sundhedsvæsenet.

– Mange pensionerede læger har henvendt sig til mig om, at de gerne vil give en hånd med, hvis der bliver brug for det. Vi har aftalt med Lægeforeningen, at vi holder os rede, hvis der kommer en situation, hvor der er brug for alle gode kræfter, siger Mogens Hüttel, formand for Foreningen af Pensionerede Læger.

Han mener, at regeringen og de danske sundhedsmyndigheder gør det rigtig godt, og håber, at den nuværende inddæmningsstrategi kan forhindre en situation som i Italien, hvor sundhedsvæsenet er ved at bryde sammen.

– Danskerne skal forstå alvoren af det her og blive hjemme, lyder opfordringen fra den pensionerede læge.

Han understreger at nogle af foreningens omkring 5500 medlemmer selvfølgelig er for gamle eller har for dårligt helbred til, at de kan yde en indsats. Men peger samtidig på, at der er mange forskellige måder, hvor de pensionerede læger kan støtte et hårdt presset sundhedsvæsen.

– For eksempel blev jeg ringet op af en tidligere praktiserende læge, som foreslog, at pensionerede praktiserende læger kan bruges som telefonrådgivere for de mange patienter, der vil ringe ind til de praktiserende læger, hvis pandemien for alvor slår igennem, siger Mogens Hüttel.

Også pensionerede sygeplejersker vil være indstillet på at yde en ekstra indsats, hvis situationen kræver det, mener Mette Bille, der er formand for Seniorsammenslutningen i Dansk Sygeplejeråd.

– Jeg har ikke fået nogen henvendelser endnu, men jeg er ret overbevist om, at nogle af de sygeplejersker, der er stoppet på arbejdsmarkedet de seneste år, vil være parat til at træde til og være en aktiv hjælp i den gode sags tjeneste, siger Mette Bille.

Studerende står på spring

Studerende er også parat til at give en hånd med i forbindelse med coronakrisen.

– Der er ingen tvivl om, at danske sygeplejestuderende meget gerne vil hjælpe til. Jeg er blevet kontaktet af rigtig mange medlemmer, der vil høre, hvem de skal melde sig til, og hvor de skal hjælpe, siger Kamilla Kjeldgaard Futtrup, formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.

Hun understreger, at skal sygeplejestuderende sættes ind som ekstra arbejdskraft på sygehusene, skal de ind i et egentligt ansættelsesforhold, og der skal være klare retningslinjer om, hvad de må lave.

Lægestuderende bidrager allerede nu i indsatsen mod coronasmitte. En gruppe lægestuderende fra Københavns Universitet hjælper med bemandingen af myndighedernes coronahotline, som alle kan ringe til.

Og lægestuderende fra Aarhus Universitet hjælper med at pode personer, der muligvis er smittet, ved en drive-in testfacilitet ved Aarhus Universitetshospital.

– Vi har sagt til myndighederne, at vi gerne vil bidrage, så meget vi kan, siger Lotte Lindgreen Eriksen, næstformand i Foreningen af Danske Lægestuderende til Jyllands-Posten.

Meget vidtgående lov

Folketinget vedtager i dag torsdag et meget vidtgående lovforslag om indsats mod en alment farlig sygdom som coronavirus. Forslaget blev fremsat i morges og bliver både første-, anden- og tredjebehandlet i dag.

Lov 133 åbner for, at både udrednings- og behandlingsgarantien kan blive sat ud af spil i en periode for at prioritere indsatsen mod corona.

Derudover giver loven også mulighed for, at regeringen kan kræve, at smittede personer isolerer sig, om nødvendigt kan myndighederne skaffe sig adgang til private boliger og gennemføre tvangsmæssig behandling og vaccination samt tvangsindlæggelse.

Loven giver også mulighed for et egentligt forbud mod større arrangementer samt forbud mod brug af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og som offentligheden har adgang til.

Dertil kommer for eksempel mulighed for forbud mod adgang til transportmidler, adgang uden retskendelse til lokaler for at undersøge, om forbuddet mod større forsamlinger overholdes, og mulighed for at forbyde besøgende adgang på offentlige og private sygehuse og plejehjem.

"Det er meget indgribende. Formentlig det mest indgribende i nyere tid. Det må aldrig blive en permanent del af dansk lovgivning. Derfor har vi selvfølgelig betinget os, at lovgivningen automatisk udløber igen, og at borgerne altid vil have mulighed for at klage til en domstol", skriver Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper i et nyhedsbrev.

Der er lagt op til, at loven ophæves den 1. marts næste år.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. mar. 2020 - 14:04   13. mar. 2020 - 12:40

COVID-19

ur@arbejderen.dk