26 Jan 2020  

KBH: Overskyet, dis, 4 °C

Ansatte og sociale bevægelser kræver social genopretning

Oprør i København

Ansatte og sociale bevægelser kræver social genopretning

Seks fagforeninger opfordrer københavnske borgmestre til at stoppe nedsmeltningen på det sociale område. Den kommende måned er der flere demonstrationer mod nedskæringer.

Her er det initiativet "Kære Frank", der demonstrerer i juni mod nedskæringer på handicapområdet.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Det sociale område er så trængt, at vi nærmer os en nedsmeltning af både faglighed og de eksisterende tilbud, skriver seks københavnske fagforeninger i et opråb til de syv borgmestre i Københavns Kommune.

Det handler om at prioritere de mennesker, der har allermest brug for hjælp. Det har haltet i mange år.
Marie Vithen, Dansk Socialrådgiverforening

"Med de besparelser, som allerede er udmøntet i budget 2019, samt med de skitserede besparelser for næste års budget, ser vi en socialforvaltning, der er under nedbrydning", står der i brevet til borgmestrene.

Bag opråbet står Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS), Socialpædagogerne Storkøbenhavn, FOA SOSU, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal, der sammen repræsenterer mange af de ansatte på det sociale område.

– Vi skal hjælpe og støtte mennesker med handicap, så de så vidt muligt kan leve en tilværelse på lige vilkår med alle andre. Det kan vi simpelthen ikke nu på grund af de massive besparelser, siger fællestillidsrepræsentant i København for Dansk Socialrådgiverforening, Marie Vithen, i en pressemeddelelse.

– Hele Borgerrepræsentationen i København må tage ansvar, for det handler om at prioritere de mennesker, der har allermest brug for hjælp. Det har haltet i mange år, og politikerne kan simpelthen ikke være det bekendt. Det er helt uacceptabelt for både borgere og medarbejdere, tilføjer hun.

Fagforeningerne håber også på, at den nye regering vil sikre et løft af det sociale område ved at give kommunerne et større økonomisk råderum.

Reaktion fra borgmester

De ansattes protest har fået socialborgmester Mia Nyegaard fra Radikale til at blande sig i debatten på Facebook.

"Jeg synes måske, at nedbrydning og nedsmeltning er hårde ord. Men det, der er virkeligheden, er, at socialområdet er under massivt økonomisk pres, og derfor er opråbet fra de ansattes fagforeninger her op til budgetforhandlingerne på rådhuset fuldt forståeligt. Jeg er helt på deres side", skriver Mia Nyegaard.

Hun lægger op til, at der skal skæres på andre dele af kommunens budget for at få flere penge til socialområdet.

Langvarige protester

Politikerne er pressede af en voksende modstandsbevægelse. Unge med handicap og deres pårørende har gennem de seneste måneder protesteret over de nedskæringer på handicapområdet, der er en konsekvens af budgettet for 2019, og som kommunen er i gang med at gennemføre nu.

Der er mennesker med handicap, der mister retten til at bo i botilbud og til at have beskyttet arbejde eller uddanne sig i fem dage om ugen. Det sker som led i indførelsen af de såkaldte kvalitetsstandarder, der sænker serviceniveauet på en række områder.

Når kvalitetsstandarderne er helt indført i 2021, regner kommunen med at have sparet omkring 16 millioner kroner på den konto.

Initiativet Kære Frank har taget kampen op mod kvalitetsstandarderne og gennemført en række demonstrationer og andre protester for at vise, hvor hårdt forringelsen rammer det enkelte menneske.

>> LÆS OGSÅ: Unge med handicap i aktion mod nedskæringer

En af de ramte er 29-årige Mathilde Faber, der er udviklingshæmmet og autist og derfor slås med en række udfordringer i hverdagen.

For Mathilde er konsekvensen af kommunens nedskæringer, at hun skal flytte fra sit bosted, hvor hun efter mange år endelig er faldet godt til og er tryg ved at være, fordi hun efter det nye serviceniveau er for velfungerende til at være på et bosted. 

De beboere, der får lov til at blive på bostederne, vil fremover kun få lov til at gå på arbejde eller uddannelse i tre dage om ugen mod fem dage i dag.

Initiativet Kære Frank protesterer hver fredag mellem klokken 10 og 12 foran Københavns Rådhus. Derudover inviterer initiativet sammen med Landsforeningen LEV, der organiserer udviklingshæmmede og deres pårørende, til en demonstration mod kvalitetsstandarderne onsdag den 28. august klokken 16.30-18 på Københavns Rådhusplads.

Der er lagt op til endnu flere nedskæringer næste år. Der er planer om at spare yderligere 84 millioner kroner på hele socialområdet i 2020.

>> LÆS OGSÅ: Politiker kalder budget for social massakre

En del af det beløb skal findes på handicapområdet. Blandt andet er der forslag om en rammebesparelse på næsten otte millioner kroner, nedskæringer på klubtilbud for over 12 millioner, og så vil man tage den sjette ferieuge fra de handicaphjælpere, der er ansat i de såkaldte BPA-ordninger.

Bred demonstration

Landsforeningen af Socialpædagoger, LFS, har nu taget initiativ til at skabe en bred protestbevægelse, der både omfatter de faglige organisationer og en lang række sociale bevægelser og organisationer. Der er indkaldt til fælles demonstration mandag den 9. september klokken 17-18:30 på Københavns Rådhusplads.

– Der er skåret ind til benet på det sociale område. Efter mange års systematiske nedskæringer kan området simpelthen ikke tåle mere, siger Lisbeth Waidtløw fra LFS. 

Hun understreger betydningen af, at fagbevægelsen og andre kræfter bakker op om de handicappedes og andre socialt udsattes kamp, fordi de ikke i samme grad som andre har ressourcer til selv at tage kampen.

– Når der er besparelser på børneområdet, er der forældre på Rådhuspladsen med det samme, men når man sparer på udsatte, står der ikke tusind mennesker foran rådhuset, forklarer Lisbeth Waidtløw.

Ud over LFS støttes demonstrationen af blandt andre FOA SOSU, Socialpædagogerne Storkøbenhavn, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, HK Kommunal Fællesklubben København, Kære Frank, landsforeningen LEV, Foreningen for børn med angst, LAP, Fountain House og hjemløseorganisationen SAND.

København er langtfra den eneste kommune, der sparer på handicapområdet. Det samme gør for eksempel Aarhus, Kerteminde, Ringkøbing-Skjern, Sorø, Aalborg og Assens.

Ifølge den seneste socialpolitiske redegørelse fra 2018 er der de seneste år blevet sparet omkring to milliarder kroner på handicapområdet på landsplan.

>> LÆS OGSÅ: Kommuner sparer massivt på handicappede og ældre

I slutningen af august starter forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne om næste års budgetter. De er forsinket på grund af folketingsvalget.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. aug. 2019 - 12:15   20. aug. 2019 - 10:46

Velfærd

ur@arbejderen.dk