26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

Ansatte kræver stop for krav om øget produktivitet

Folketingsdebat om sygehuse

Ansatte kræver stop for krav om øget produktivitet

Ansatte på sygehusene vil af med det årlige effektiviseringskrav. Men et flertal i Folketinget afviser at afskaffe kravet i 2018.

Finn Sørensen, folketingsmedlem for Enhedslisten, kom ud og hilste på deltagerne i protesten, før han gik ind for at være med i debatten om effektiviseringskravet.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Folketingspolitikerne blev mødt af protest, da de i fredags var på vej til forespørgselsdebat. På initiativ fra Enhedslisten skulle politikerne diskutere det årlige krav om at øge produktiviteten med to procent på sygehusene.

Vores medlemmer på hospitalerne kan ikke løbe hurtigere.
Eva D'Artibale Lorenzen, FOA SOSU

De ansatte er ved at segne under det konstant stigende arbejdspres. Derfor skal to-procents kravet afskaffes nu, erklærede repræsentanter fra Velfærdsalliancen og de to FOA-afdelinger – SOSU og LFS – der var mødt op med banner og faner foran Folketinget.

– Det, vi hører fra vores medlemmer på hospitalerne, er, at de ikke kan løbe hurtigere. De går hjem med dårlig samvittighed, fordi de ikke føler, at de har løst opgaverne godt nok og er bange for, at de har lavet fejl, siger Eva D'Artibale Lorenzen, der er faglig sekretær i FOA SOSU.

De sidste 17 år har landets hospitaler været underlagt et krav om årlige effektiviseringer. Frem til 2006 lød kravet på 1,5 procents årlig produktivitetsstigning. Fra 2007 og frem til i dag har kravet været på to procent.

Flere protester

For Velfærdsalliancen og fagforeningerne var dagens aktion den første i en række protester vendt mod produktivitetskravet. Den 6. april er der demonstration i Aarhus i forbindelse med Danske Regioners årsmøde. 

Og på den landsdækkende aktionsdag den 10. maj er der lagt op til demonstrationer i alle landets fem regioner, hvor målet er at få afskaffet to-procents kravet i budgetaftalen for 2018 mellem regionerne og regeringen.

Afskaffelse af to-procents kravet fra 2018 er også centralt i det beslutningsforslag, som Enhedslisten sammen med Alternativet, lagde frem i folketingssalen i fredags. 

"Folketingets partier pålægger regeringen at sikre, at kravet om to procents øget produktivitet uden økonomisk kompensation ikke indgår i økonomiaftalen 2018 mellem regeringen og Danske Regioner", står der i forslaget.

– Arbejdsforholdene på sygehusene er så pressede, at det går ud over kvaliteten, patientsikkerheden og arbejdsmiljøet, sagde Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund, i sin indledende bemærkning til forespørgselsdebatten.

Han henviste blandt andet til Køge Sygehuse, hvor hårdt pressede ansatte har set sig nødsaget til at skrue op for brugen af beroligende medicin, for at kunne klare deres opgaver. 

Minister lytter

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby understregede i sin tale, at regeringen lytter og tager det alvorligt når jordemødre, sygeplejersker og andre siger, at arbejdspresset er for stort. Men samtidig konstaterede hun, at produktivitetskravet har været med til at udvikle sygehusene.

– Gevinsten af effektiviseringerne er blevet på sygehusene, så de har kunne opprioritere andre steder, så vi har fået mere udredning, mere behandling og mere sundhed for pengene, erklærede ministeren.

Hun erkendte, at der ikke kan effektiviseres på alle områder.

– Nogle steder er det blevet til en grønthøstermodel i stedet for at se, hvor der kan effektiviseres og hvor der skal opprioriteres.

Ellen Trane Nørby oplyste, at hun er i dialog med regionsformændene om problemet.

S og DF vil ikke støtte

Tidligere har både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti meldt ud, at de er imod to-procents kravet. Men ingen af de to partier vil støtte forslaget fra Enhedslisten og Alternativet.

I stedet har de stillet et alternativt beslutningsforslag sammen med Venstre, Liberal Alliance, Radikale og Konservative. Her nævnes intet om to-procents kravet, men regeringen opfordres til at sikre, "at kvalitet og patientsikkerhed indgår som vigtige parametre i økonomiforhandlingerne om den regionale økonomi". 

Samtidig understreges det, at der skal sikres et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

– To-procent kravet har presset mange ansatte til et uholdbart niveau. Vi har forstået, at det ikke kan fortsætte som nu til evig tid, sagde Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiets sundhedsordfører.

Men han understregede, at der skal være enighed om en ny styringsmodel før to-procents kravet kan afskaffes. Han ville ikke komme med et bud på, hvornår det vil kunne ske.

Samme melding lød fra Dansk Folkepart. Heller ikke SF vil støtte forslaget fra Enhedslisten og Alternativet.

Så det står klart, at kun Enhedslisten og Alternativet selv vil stemme for forslaget om at afskaffe to-procents kravet, når det kommer til afstemning i folketingssalen i dag.

07. feb. 2017 - 08:17   07. feb. 2017 - 08:20

Sygehuse

ur@arbejderen.dk
To-procentskravet
  • Siden 2002 har sygehusene været underlagt et krav om hvert år at skulle øge produktiviteten. Frem til 2006 var produktivitetskravet på 1,5 procent om året. Siden har det været på to procent.
  • Hvis en region ikke øger produktiviteten med to procent, straffes den økonomisk.
  • Sygehusene har effektiviseret mere end forlangt. I perioden 2003-2014 har sygehusene leveret en produktivitetsstigning på 30 procent. Det svarer til en årlig gennemsnitlig stigning på 2,4 procent. I samme periode har den private markedsøkonomi præsteret en produktivitetsstigning på 10 procent, svarende til 0,8 procent om året.

Kilde: Danske Regioner og Velfærdsalliancen