23 Jan 2020  

KBH: Overskyet, 5 °C

Almene boliger kæmper for FN's verdensmål

"Ghettoerne" i front

Almene boliger kæmper for FN's verdensmål

Almene boligorganisationer over hele Danmark har vedtaget, at de vil føre FN's sociale og grønne verdensmål ud i livet. Nu har de kortlagt deres foreløbige resultater.

Danmarks almene boligoganisationer – der huser op mod en million beboere – har besluttet, at de vil arbejde aktivt med FN's verdensmål om at fremme sociale mål og miljømæssig bæredygtighed.
FOTO: Screenshot
1 af 1

Det sidste års tid har politikerne haft travlt med at tale om problemer i de almene boligområder og vedtage "ghettolove". Men stort set samtidig med at ghettopakken blev fremlagt, søsatte de almene boliger et initiativ, der fortæller en anden, positiv historie, der ikke har trukket de store overskrifter.

De almene boliger har mere end 150 års erfaring i bæredygtig udvikling. De almene boliger skaber et mere lige samfund alene af den grund, at vi eksisterer.
Natalia Anna Rogaczewska, Danmarks Almene Boliger

I juni 2018 besluttede repræsentantskabet i BL, de almene boligers landsorganisation, nemlig, at FN's verdensmål skal være en prioriteret indsats i boligorganisationernes arbejde de næste fire år.

Siden da har de almene boligorganisationer med - der huser cirka en million beboere - arbejdet aktivt med at leve op til FN's verdensmål om social, økonomisk og bæredygtig udvikling.

Sammen om bæredygtighed

Nu har de almene boliger skrevet deres foreløbige resultater og erfaringer ned i rapporten Vores bidrag 2018. Rapporten giver et samlet overblik over de almene boligers arbejde med at omdanne FN's verdensmål til konkrete tiltag.

– Med rapporten har vi et første overblik over, hvor langt vi er nået. De almene boliger har en massiv folkelig forankring. En million mennesker bor i almene boliger i Danmark. Derfor kan vi rykke noget, når vi samlet beslutter at gøre FN's verdensmål til en del af vores hverdag, siger politisk chef i Danmarks Almene Boliger, Natalia Anna Rogaczewska, til Arbejderen.

FN vedtog i 2015 17 verdensmål – heriblandt anstændige job til flere, at sikre uddannelse, mindske ulighed og sikre miljømæssig bæredygtighed.

– FN's fokus på social og miljømæssig bæredygtighed er en del af de almene boligers DNA. Vi leverer dagligt resultater indenfor de mål, som FN har opstillet. De almene boliger har mere end 150 års erfaring i bæredygtig udvikling. Den almene sektor skaber et mere lige samfund alene af den grund, at vi eksisterer. Vi har altid arbejdet med det her – også før der var noget, der hed FN's verdensmål, forklarer Natalia Anna Rogaczewska.

Skaber arbejde og bekæmper ulighed

FN's verdensmål nummer otte er at skabe anstændige job.

De almene boliger beskæftiger cirka 20.000 mennesker. De job, som den almene sektor skaber, sker på ordentlige løn- og arbejdsvilkår – både i den daglige drift, og når der skal bygges nyt. Og når der bygges nyt, bliver der indskrevet arbejdsklausuler i kontrakten for at forhindre social dumping.

Der er også taget hånd om at sikre lærlinge. Og for hver 100 ansatte indenfor nybyggeri og renoveringer bliver der i gennemsnit ansat 12,75 elever.

– Et godt eksempel er projekt Job First, hvor det er lykkedes at aktivere og beskæftige en gruppe unge, som ikke tidligere har været i arbejde. Alene i 2018 kom 30 unge i arbejde eller uddannelse. Samtidig har projektet sikret praktikpladser indenfor byggefagene og har reduceret antallet af indbrud og hærværk markant i området, siger Natalia Anna Rogaczewska.

Boliger og byer for alle

De almene boliger er også med til at tage socialt ansvar – og dermed med til at fremme FN's verdensmål nummer 10 om at bekæmpe ulighed.

Hver fjerde ledige almene bolig stilles til rådighed for kommunen til udsatte familier i akut bolignød. Disse boliger udgør en vigtig del af velfærdssamfundets boligsociale sikkerhedsnet.

"Dette system er de facto med til at reducere uligheden på boligmarkedet (…) Alle kan bo i en almen bolig og skrive sig på en venteliste. Samtidig sikrer den boligsociale anvisning, at de mennesker, som har udfordringer af eksempelvis social eller økonomisk karakter, også kan få en ordentlig og sund bolig", konstaterer BL blandt andet i sin rapport.

"Vi driver til sammen godt 575.000 boliger i hele Danmark til rimelige huslejer", konstaterer rapporten videre. Den gennemsnitlige husleje for en almen bolig, 70-85 kvadratmeter, er cirka 5000 kroner om måneden.

Dermed er de almene boliger med til at sikre, at mindre ressourcestærke familier kan bo dør om dør med mere ressourcestærke familier. Dermed kan også børn i lavindkomstfamilier vokse op under gode forhold og gå i skole og færdes blandt børn og voksne fra andre samfundslag.

– Mangfoldighed og fællesskab er stærke værdier i den almene sektor, og de er med til at mindske uligheden, påpeger Natalia Anna Rogaczewska.

Socialt ansvar

De almene boliger tager også socialt ansvar overfor sine beboere. Det sker ved at ansætte boligsociale medarbejdere, der eksempelvis skal forebygge ensomhed blandt ældre, hjælpe beboere med misbrug eller styrke kompetencerne hos forældre.

Boligorganisationerne arbejder også målrettet med børn og unge i de udsatte boligområder – blandt andet ved at arbejde kriminalpræventivt, oprette lommepengejob samt tilbyde rollemodeller og mentorer til de unge.

Det sociale ansvar gælder også de voksne beboere. For at forebygge udsættelser er der oprettet afdragsordninger, og boligorganisationerne giver gratis økonomisk rådgivning. 

Endelig har de almene boligselskaber renoveret mere end 11.000 boliger, så de er tilgængelige for ældre og handikappede.

Grønne boliger

FN's verdensmål nummer 11 er at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund.

De almene boliger udgør omkring en femtedel af boligerne i Danmark. Derfor har de stor betydning i forhold til Danmarks samlede klimaaftryk.

– Vi forsøger at mindske vores miljøaftryk ved at arbejde med bæredygtighed, både i dagligdagen og når vi renoverer og bygger nyt. Vi er med til at spare energi og bruge ressourcerne bedre. Når vi renoverer vores almene boliger, bliver energiforbruget typisk reduceret med 30 procent og i nogle tilfælde helt op til 90 procent, siger Natalia Anna Rogaczewska.

De sidste ti år er 50.000 ældre almene boliger således blevet løftet op til moderne energistandard via midler fra Landsbyggefonden.

Endelig arbejder de almene boligorganisationer også med at optimere deres affaldssortering, reducere deres el-, varme- og vandforbrug samt stoppe brug af sprøjtegift og købe bæredygtigt.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. sep. 2019 - 07:00   18. sep. 2019 - 11:04

Almene boliger

ml@arbejderen.dk
FN's verdensmål
  • Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York 17 såkaldte verdensmål.
  • Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og Jorden.
  • Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter samtlige FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden.
  • Verdensmålene gælder også at reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
  • Samtidig anerkender verdensmålene, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde hænger tæt sammen.

Kilde: FN