15 Nov 2018  

KBH: Overskyet, dis, 9 °C

Alarmerende ulighed i sundhed

Udsatteråd advarer

Alarmerende ulighed i sundhed

Socialt udsatte er langt mere syge og stressede, og har en langt højere andel af selvmord end resten af befolkningen. Trods tiltag er der ingen bedring sket de sidste 10 år.

Ensomhed er udbredt blandt socialt udsatte.
FOTO: Khan Tariq Mikkel/Ritzau Scanpix
1 af 1

Sundhed og trivsel er langt dårligere for socialt udsatte end for resten af befolkningen. Socialt udsatte er voldsomt overrepræsenterede, når det gælder langvarig sygdom, stress, selvmord, seksuelle overgreb og vold, viser en ny undersøgelse, som Rådet for Socialt Udsatte har fået lavet.

Det har overrasket mig, at det står så markant dårligt til. Det er virkelig alarmerende.
Nanna Ahlmark, forsker

Hele 66 procent af de socialt udsatte er ramt af langvarig sygdom. Det er næsten dobbelt så mange som i den øvrige befolkning. 48 procent af socialt udsatte er stressede i dagligdagen, det samme gælder for mindre end hver femte i resten af befolkningen. Og helt op til 40 procent af socialt udsatte har på et tidspunkt i deres liv forsøgt at begå selvmord. 

– Undersøgelsen bekræfter, at der er en markant social slagside i danskernes sundhedstilstand. Det er beskæmmende, når vi lever i et af verdens rigeste lande, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

>> LÆS OGSÅ: Sundhed med social slagside

Socialt udsatte er også i langt højere grad udsat for seksuelle overgreb og grov fysisk vold end resten af befolkningen. 16 procent af socialt udsatte kvinder har været udsat for seksuelle overgreb i det seneste år. Det er otte gange højere end for den øvrige del af befolkningen.

– Det har overrasket mig, at det står så markant dårligt til. Det er virkelig alarmerende, siger forsker Nanna Ahlmark fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, der har lavet undersøgelsen.

Ingen bedring sidste 10 år

Der er lavet lignende undersøgelser i 2007 og 2012. 

– Desværre kan vi konstatere, at der ikke er sket en mærkbar forbedring af socialt udsattes sundhed og trivsel i løbet af de sidste 10 år, konstaterer Jann Sjursen.

>> LÆS OGSÅ: Stor ulighed i sundhed

Han understreger, at det ikke er ensbetydende med, at der ikke er gjort noget for at bekæmpe ulighed i sundhed.

– For eksempel er der ansat socialsygeplejersker på en række hospitaler, der er kommet fixerum, satspuljepenge til hjemløseområdet og også flere penge til psykiatrien, selvom det ikke er tilstrækkeligt til at dække det store efterslæb, forklarer Jann Sjursen.

– Men de tiltag forslår slet ikke i forhold til de udfordringer, vi står overfor i en situation, hvor der bliver flere socialt udsatte, flere hjemløse, flere med psykiske lidelser og flere misbrugere. Stadig flere bliver kastet ud i problemer, som gør dem socialt udsatte,  tilføjer han. 

>> LÆS OGSÅ: Socialt udsatte dør 19 år før andre

Rådet for Socialt Udsatte peger på flere faktorer som årsag til det stigende antal socialt udsatte. Dels en række politiske reformer der sænker kontanthjælp og andre sociale ydelser. Dels at vi lever i et stadig mere konkurrenceppræget og stresset samfund, der slår et stigende antal mennesker ud af kurs. 

Bud på løsninger

Skal den sociale ulighed i sundhed bekæmpes effektivt, kræver det en række forskellige tiltag, mener Rådet for Socialt Udsatte.

– Sundhedsvæsenet skal gøres mere tilgængeligt for socialt udsatte og møde dem, som de er, og hvor de er. Det betyder for eksempel mobile sundhedsklinikker og tandklinikker. Derudover er der brug for et økonomisk løft, så der er tilbud nok til socialt udsatte. Det vil blandt andet sige mere og bedre misbrugsbehandling, i dag er der en kæmpemæssig underbehandling på området, og flere penge til psykiatrien, siger Jan Sjursen.

– Og så skal politikerne stoppe med lovgivning, der kaster folk ud i fattigdom, tilføjer han.

22. maj. 2018 - 10:39   22. maj. 2018 - 10:40

Velfærd

ur@arbejderen.dk