11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, regn, 2 °C

Aktivister blokerer for forberedelser til byggeri på Amager Fælled

Fredelig protestaktion

Aktivister blokerer for forberedelser til byggeri på Amager Fælled

Forarbejdet til byggeriet på Amager Fælled gik uventet i gang onsdag. Men torsdag blev forberedelserne sat på standby af en fredelig blokade.

FOTO: Klaus-Henrik Andreasen
1 af 1

Klokken nærmer sig 13 torsdag eftermiddag. En gruppe aktivister kommer stille og roligt gående ind på pladsen foran vandrehjemmet på Amager Fælled. Her er en nogle arbejdere i gang med forberedelserne til det byggeri, der er planlagt på naturområdet.

Jeg fik et chok, da jeg så, at de var gået i gang med at forberede byggeriet. Derfor er jeg rigtig glad for, at nogle tog initiativ til den her protest.
Gitte Hesselmann, aktivist

En stor maskine er ved at blive kørt ud for at arbejde på det planlagte byggeområde.

Aktivisterne sætter sig stille og roligt foran maskinen, så den er nødt til at stoppe, og der bliver de siddende resten af eftermiddagen og blokerer dermed for de byggeforberedelser, der gik i gang i onsdags. 

Efter et stykke tid bliver maskinen kørt tilbage bag indhegningen, og arbejdet står stille resten af dagen.

– Vi er her, fordi By & Havn er gået i gang med de indledende øvelser til byggeriet og dermed er ved at smadre noget af den smule vilde natur, vi har tilbage i Danmark, siger Ida Dalsgaard Nicolaisen, der er aktiv i både Extinction Rebellion og Amager Fælleds Venner.

Det er aktivister fra de to bevægelser, der sammen med Arternes Ambassade i København har taget initiativ til den civile ulydighedsaktion. 

– Flertallet af københavnerne er imod, at der bygges på Amager Fælled, viser en meningsmåling foretaget af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening. Folk vil ikke acceptere, at der ødelægges mere natur. Vi har brug for den her slags frirum, hvor mennesker kan være. Det er ikke alle, der har bil eller sommerhus og på den måde kan komme væk fra betonen. Her på Amager Fælled har alle københavnere mulighed for at komme ud i naturen, forklarer Ida Dalsgaard Nicolaisen.

Planlagt i al hast

Aktionen er planlagt i al hast, efter at By & Havn, der står for byggeriet sammen med Pension Danmark, onsdag gik i gang med de indledende øvelser. Her blev tunge køreplader af jern lagt ud på en stor del af området, og arbejdet med at indhegne byggeområdet gik i gang. 

– Problemet med kørepladerne er, at de kan mase den fredede padde stor vandsalamander, der har vinterhi her i området. Den er beskyttet af internationale konventioner ligesom for eksempel pandaen. Man må ikke flytte den eller begrænse dens leveområder, som der er planer om at gøre ved byggeriet her, siger Frej Schmedes fra Arternes Ambassade. Han er også med til aktionen.

Frej Schmedes fra Arternes Ambassade.
Klaus-Henrik Andreasen

– By & Havn har søgt om dispensation til at flytte stor vandsalamander, men har ikke fået den endnu. Og de har ikke søgt om lov til at begrænse dens leveområder, tilføjer han.

Efter kritik af udlægning af kørepladerne er en del af dem blevet fjernet igen.

By & Havns plan er at opsætte et såkaldt paddehegn rundt om hele byggeområdet. Det skal forhindre stor vandsalamander og andre padder i at komme ind på byggepladsen. Derefter vil man indsamle padderne i området og flytte dem til nye levesteder, der skal indrettes.

Amager Fælleds Venner mener, at den fremgangsmåde er i strid med de internationale konventioner, der skal beskytte vandsalamanderens levesteder, og er derfor i gang med at forberede en klagesag. 

Klage til politiet

Lige nu har bevægelsen klaget til politiet over den måde, arbejdet foregår på uden at tage hensyn til stor vandsalamander.

Forberedelserne til byggeriet gik i gang onsdag, selvom fristen for at klage over den lokalplan, der åbner for byggeriet, først er den 11. marts. 

Det vækker stor vrede blandt aktivisterne, at By & Havn tromler frem på den måde. Gennem hele onsdagen blev der efterlyst handling og protest på Amager Fælleds Venners facebookside, der tæller næsten 19.000 medlemmer.

Klaus-Henrik Andreasen

En af dem, der tilbragte onsdagen i frustration over, at arbejdet uventet var gået i gang på Amager Fælled, er Gitte Hesselmann, der også er med til dagens aktion.

– Jeg fik et chok, da jeg så, at de var gået i gang med at forberede byggeriet. Derfor er jeg rigtig glad for, at nogle tog initiativ til den her protest. Det er vigtigt, at vi bevarer Amager Fælled, siger Gitte Hesselmann, der ikke har opgivet håbet om, at byggeriet kan stoppes, selvom lokalplanen er endeligt vedtaget i Borgerrepræsentationen.

Hun henviser til, at det i starten af 1970'erne lykkedes at få stoppet Søringen, et projekt med en sekssporet motorvej der skulle gå langs med søerne og tværs gennem Københavns centrum. 

– Det blev stoppet, selvom det var besluttet både i Københavns Borgerrepræsentation og i Folketinget, påpeger Gitte Hesselmann.

Politiet er dukket op til aktionen tilkaldt af folkene fra byggefirmaet, der står for arbejdet på pladsen. De forholder sig roligt, taler med arbejderne og med nogle af aktivisterne, men foretager sig ikke yderligere. 

Lærken truer byggeplanerne

Arrangørerne af aktionen mener, at årsagen til, at By & Havn har så travlt med at komme i gang med byggeforberedelserne er, at lærken er ankommet til Amager Fælled. Hvert år er der lærker, der yngler på Lærkesletten, og de er i den seneste uge ankommet og begyndt at danne par. 

Lærken er ankommet til Amager Fælled.
Nikolaj Kirk

Når lærkerne først har startet deres redebyggeri, er de beskyttet at vildtforvaltningsloven. Det betyder, at der ikke kan arbejdes på området, så længe lærkerne ligger på æg og har unger. 

By & Havns taktik er at forsøge at jage lærkerne væk, inden de når at bygge reder. Der er planlagt opsætning af fugleskræmsler i området, og det er kommet frem, at der er blevet søgt efter nogle jægere med hunde, der hver morgen og aften gennem de næste tre måneder skal patruljere i området og skræmme lærkerne væk. 

Lærken er en af de mest almindelige fugle i Danmark, men har været i kraftig tilbagegang i Danmark gennem de sidste 40 år, hvor antallet af sanglærker er mere end halveret. Der er blevet 1,6 millioner færre lærker, viser en opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forening.

Et rigt dyreliv 

Men det er ikke kun lærken og stor vandsalamander, der lever på Lærkesletten, understreger Bjarne Thyregod. Han har levet på Amager det meste af sit liv, legede på Fælleden som dreng og er i dag med til den fredelige blokade.

Rådyr på Lærkesletten onsdag eftermiddag.
Niels Lyksted

– Her er ræve, rådyr, rovfugle og masser af andre fuglearter. Som barn var det her, jeg kom i berøring med dyr og planter, og i dag går jeg tur på Amager Fælled hver dag. Her under corona har det væltet med mennesker i området. Vi har brug for det her sted. Det er afstressende at være ude i naturen, og det har mennesker i dag brug for. Det er helt fantastisk, at vi har det her store, sammenhængende naturområde midt i en storby. Det skal vi bevare. Københavns Kommune har penge nok i kassen til at betale til By & Havn, hvad det koster at købe grunden fri for byggeri, siger han.

Protester fortsætter

Aktionen varer frem til klokken 16, hvor arbejderne går hjem. I den kommende tid vil der komme flere fredelige protestaktioner. Alle er velkomne til at deltage, hvis de overholder kravet om, at protesten skal være fredelig og ikke-voldelig, og deltager i træning om fredelig civil ulydighed inden. Alle, der gerne vil være med, kan skrive til naturensstemmer@protonmail.com og vil derefter modtage nærmere vejledning.

Der er træning i civil ulydighed inden aktionen.
Klaus-Henrik Andreasen

Sideløbende med protestaktionerne er der en række andre aktiviteter i gang for at forhindre byggerierne både på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen. Blandt andet er der fuld fart over en underskriftsindsamling, der kræver en kommunal folkeafstemning om byggeplanerne på de to naturområder. Indtil videre har 14.000 skrevet under siden den 4. februar. Du kan skrive under her.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. feb. 2021 - 15:11   16. mar. 2021 - 15:21

Natur

ur@arbejderen.dk
Byggeplaner på Amager Fælled og Stejlepladsen
  • I 1990'erne beslutter de københavnske politikere, at der skal bygges på Strandengen på Amager Fælled. Men beslutningen ligger i dvale frem til 2016, hvor kommunen vil realisere planerne fra 1990'erne. De vil bygge på den 5-6000 år gamle Strandeng, der som et af de få områder i Danmark aldrig har været opdyrket. Området har en unik biodiversitet. Salget af byggegrunden skal finansiere en del af kommunens gæld til Metroselskabet.
  • Der rejser sig en stor protestbevægelse mod byggeplanerne. Amager Fælleds Venner dannes og sætter sig i spidsen for modstanden, som også Danmarks Naturfredningsforening København er meget aktiv i. Der bliver gennemført et væld af folkeringe, demonstrationer og andre protester.
  • Op til kommunevalget i 2017 går fire partier – Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF – til valg på, at der slet ikke vil blive bygget på Amager Fælled, hvis de får flertal efter valget.
  • Godt to måneder før kommunevalget giver den socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen efter for presset og meddeler, at der alligevel ikke vil blive bygget på Strandengen på Amager Fælled.
  • Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF får ikke flertal ved valget i 2017. Frank Jensen fastholder, at der skal sælges byggegrunde, der kan finansiere en del af metrogælden. I september 2018 stiller overborgmesteren som betingelse for at være med i budgetforliget for 2019, at partierne accepterer, at der nu skal bygges på tre grønne områder: Lærkesletten på Amager Fælled, Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej. Med i budgetaftalen er Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
  • Alle tre områder er fredede, men fredningerne bliver helt usædvanligt ophævet af et flertal i Folketinget ved lov i marts 2019 – uden om Fredningsnævnet.
  • Der har siden været massive protester mod byggeplanerne og affredningerne. Der har været underskriftsindsamlinger, demonstrationer, aktioner, klager, rekordmange kritiske høringssvar og meget andet. 
  • Trods protesterne vælger et flertal i Borgerrepræsentationen den 4. februar 2021 at godkende de lokalplaner, der åbner for byggerierne. For byggeplanerne stemmer Socialdemokratiet, SF, Radikale, Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti samt de to løsgængere Kasandra Behrndt-Eriksen og Kåre Traberg Smidt.
  • Den 24. februar 2021 går byggeforberedelserne i gang på Lærkesletten på Amager Fælled, men protesterne fortsætter.