26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 12 °C

Aktivist føler sig politisk forfulgt af jobcenter

Kræver ny arbejdsprøvning

Aktivist føler sig politisk forfulgt af jobcenter

Jobcenter bruger registrering af politisk aktivitet i vurderingen af en borgers arbejdsevne. Det samme sker også andre steder i landet.

Kim Madsen til demonstration. Ifølge jobcentret et udtryk for at han har en ikke ubetydelig arbejdsevne.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

De seneste år har Kim Madsen, talsmand for bevægelsen Jobcentrets Ofre, været aktiv i kampen mod den behandling, syge kontanthjælpsmodtagere udsættes for på landets jobcentre. 

Det er vigtigt, at vi værner om folks ret til at sige deres mening og organisere sig.
Ulrik Kohl, Enhedslisten

Den aktivitet bruger jobcentret på Lærkevej i København nu som en del af argumentationen for at afvise Kim Madsens ønske om et fleksjob og i stedet sende ham ud i endnu en arbejdsprøvning.

"Jobcentret er vidende om, at du deltager aktivt i foreningsarbejde. Du har blandt andet i offentligheden, på sociale medier, samt i din klumme i BT fremvist en ikke ubetydelig arbejdskraft", skriver jobcentret i et brev til Kim Madsen den 27. december.

>> LÆS OGSÅ: Politisk aktive arbejdsløse bliver registreret

– De gør det her i et forsøg på at stoppe mig. Der er tale om politiske forfølgelse, siger Kim Madsen.

Ny arbejdsprøvning

Jobcentrets Ofre har sat fokus på en række ulovligheder i sagsbehandlingen på Lærkevej, som for eksempel en lægeklinik, der var indrettet i et baglokale.

På krav fra jobcentret har Kim Madsen opgjort, hvor lang tid han har brugt på politisk aktivitet.

– De sidste to år har jeg sammenlagt brugt 14 timer på at deltage i demonstrationer, og i gennemsnit bruger jeg 35 minutter om dagen på internettet. De 35 minutter bruges vel at mærke ikke kun på politisk aktivitet, men også på ting i forhold til jobcentret og privat forbrug, forklarer Kim Madsen.

I næste uge skal han til et nyt møde på jobcentret, der vil sende ham ud i endnu en arbejdsprøvning af et halvt års varighed. Siden 2012, hvor han blev sygemeldt på grund af slidgigt i ryg og nakke og deraf følgende smerter, har Kim Madsen været igennem mindst seks forskellige arbejdsprøvninger.

Den sidste var i 2017 hos en købmand i Herlev, hvor Kim Madsen arbejdede i syv måneder, et par timer om dagen, tre gange om ugen. 

Selvom det var hårdt for helbredet, var Kim Madsen glad for at være hos købmanden, hvor han kunne indrette sine arbejdstider efter, hvordan han havde det. Købmanden var også tilfreds, og tilbød at ansætte Kim Madsen i fleksjob, hvis kommunen ville bevilge det.

Men det afviser jobcentret på Lærkevej. De mener ikke, at det er dokumentation for, at Kim Madsen ikke vil kunne varetage et deltidsjob på ordinære vilkår. 

Kim Madsen har nu skrevet et brev til beskæftigelsesministeren for at få ham til at præcisere, hvor meget tid en arbejdsløs må bruge på politisk aktivitet, før det får indflydelse på hans sag.

Andre er også ramt

Der har været en række andre eksempler fremme i pressen på jobcentre, der bruger borgernes politiske aktivitet som argument for, at de ikke er for syge til at arbejde. 

>> LÆS OGSÅ: Christian blev overvåget

Senest har Avisen.dk fortalt om Joan Hansen fra Vordingborg, der er sygemeldt fra sit jobafklaringsforløb, der foregår langt fra hjemmet og er for hårdt for hendes helbred.

Nu vil kommunen stoppe hendes ressourceforløbydelse med henvisning til, at hun blandt andet har deltaget i en demonstration og er aktiv på Facebook.

Det er metoder, der minder om en politistat, mener Ulrik Kohl fra Enhedslisten, der er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune.

>> LÆS OGSÅ: Arbejdsløse må også være politisk aktive

Han har sendt en række spørgsmål til beskæftigelsesborgmesteren for at få præciseret, hvor meget tid en borger må bruge på politisk aktivitet uden, at det påvirker vedkommendes sag.

Enhedslisten har også fået vedtaget et forslag i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, der slår fast, at jobcentre ikke må foretage systematisk overvågning af borgeres lovlige politiske aktiviteter.

Forslaget blev vedtaget med støtte fra Socialdemokratiet, Radikale og SF.

– Det er vigtigt, at vi værner om folks ret til at sige deres mening og organisere sig for at ændre samfundet. Og at vi slår fast, at den ret også gælder for syge og arbejdsløse, siger Ulrik Kohl.

Spørgsmål til ministeren

Josephine Fock fra Alternativet har bedt beskæftigelsesministeren om hans syn på registreringen af politisk aktive kontanthjælpsmodtagere. I et svar fra den 14. december siger Troels Lund Poulsen, at alle borgere skal have mulighed for at være politisk engagerede, men at ressourcer til fritidsaktiviteter kan indgå i en vurdering af jobparathed.

Svaret har fået Josephine Fock til at stille et opfølgende spørgsmål, hvor hun spørger om ministeren kan bekræfte, at det ikke er lovligt, hvis jobcentre registrerer politisk aktivitet i forbindelse med vurderinger af jobparathed uden den pågældendes udtrykkelige samtykke.

Kim Madsen understreger, at Jobcentrets Ofre fortsætter kampen for en ordentlig sagsbehandling på jobcentrene og for retten til at ytre sig om ulovligheder og kritisable forhold.

Lyttemøde

Tirsdag den 23. januar arrangerer Jobcentrets Ofre sammen med Næstehjælperne et lyttemøde, hvor den nye beskæftigelsesborgmester, Cevilia Lonning Skovgaard fra Venstre, overborgmester Frank Jensen og alle medlemmer af Beskæftigelse- og Integrationsudvalget er inviteret til at komme og høre, hvordan arbejdsløse oplever forholdene på de københavnske jobcentre. 

Der vil også være oplæg fra en række folk med særlig viden om beskæftigelsesområdet. Mødet er klokken 19-22 hos 3F BJMF, Mølle Allé 26i Valby. Man skal tilmelde sig på sygafjobcenter@gmail.com

05. jan. 2018 - 08:41   05. jan. 2018 - 09:09

Kontanthjælp

ur@arbejderen.dk
Jobcentrets Ofre
  • Facebookgruppen Jobcentrets Ofre blev startet i 2014 i frustration over den behandling, syge kontanthjælpsmodtagere bliver udsat for på jobcentrene. I dag har gruppen over 10.000 medlemmer.
  • I 2016 blev Jobcentrets Ofre til en egentlig forening. 
  • Igennem det sidste halvandet års tid har Jobcentrets Ofre gennemført en række demonstrationer i protest mod forholdene på Lærkevej i København, der anklages for en langsommelig og ulovlig sagsbehandling. Sagsbehandlerne på Lærkevej har typisk over 200 sager hver.